donderdag 10 december 2020

Stichtng Vaccinvrij in gelijk gesteld vanwege nalatigheid overheid / Door Ella Ster / 10 december 2020


Veel mensen, inclusief artsen, nemen aan dat vaccins effectief en veilig zijn en dat deze uitgebreid zijn getest voordat ze op de markt verschijnen. Onterecht blijkt nu. Daar waar men voor medicijnen een gouden standaard hanteert met een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek, gelden deze regels niet voor vaccins. De Stichting Vaccinvrij vroeg het RIVM en de overheid jaren geleden om bewijsmateriaal die hun claims over veiligheid en effectiviteit van vaccins onderbouwen. Maar het gevraagde bewijs is nooit geleverd.

Het vergeefse Wob-verzoek

Al vanaf 2004 schreef Door Frankema, oprichter van de Stichting Vaccinvrij, naar de overheid om een onderbouwing van het vaccinatiebeleid te krijgen. Omdat de reacties nooit echt antwoord gaven op de vragen over de garantie van effectiviteit en veiligheid, diende de Stichting Vaccinvrij in 2018 een Wob-verzoek in. Het ging om drie specifieke vragen met betrekking tot het Rijksvaccinatieprogramma. Een van deze vragen ging over de veiligheid van combivaccins.

Middels een aanvraag op basis van deze Wet openbaarheid van bestuur (Wob) moet de overheid zich verantwoorden en openheid van zaken geven. De overheid moet dan binnen vier weken reageren en uiterlijk binnen acht weken antwoord geven op de gestelde vragen, om daarmee openheid te bieden over hun gevoerde beleid.

Na enige tijd werd de Stichting Vaccinvrij uitgenodigd bij het RIVM. Men hoopte daar eindelijk het gevraagde wetenschappelijke bewijs te krijgen, voor de claims die zij en de overheid maken en die de basis vormen van het Rijksvaccinatieprogramma. Helaas kwam ook daar het gevraagde bewijs niet boven tafel. Ze beloofden daarentegen wel mee te helpen zoeken naar het bewijs. Het werd echter een lang traject en het kwam er in feite op neer dat de stichting nooit de gevraagde stukken heeft ontvangen.

Meer lezen >>>