dinsdag 18 augustus 2020

Niet gebruikelijke post ~ Informatie die we moeten weten en onderscheiden Luciferase Kettingreactie op ID2020 / Door: Rosanne Lindsay, ND


Niet gebruikelijke post ~ Informatie die we moeten weten en onderscheiden

Luciferase Kettingreactie op ID2020


Door: Rosanne Lindsay, ND

Disclaimer: Wij van Prepare for Change (PFC) brengen u informatie die niet wordt aangeboden door het reguliere nieuws, en die daarom controversieel kan lijken. De opinies, uitspraken, en/of  informatie die wij presenteren worden niet noodzakelijkerwijs gepromoot, onderschreven, omarmd of goedgekeurd door Prepare for Change, haar leiderschapsraad, leden, degenen die werken met PFC, of degenen die de inhoud ervan lezen. Zij zijn echter hopelijk wel provocerend. Gebruik alstublieft onderscheidingsvermogen! Gebruik logisch denken, je eigen intuïtie en je eigen verbinding met Bron, Geest en Natuurwetten om je te helpen bepalen wat waar is en wat niet. Door het delen van informatie en het zaaien van een dialoog is het ons doel om het bewustzijn en de bewustwording van hogere waarheden te verhogen om ons te bevrijden van de slavernij van de matrix in dit materiële rijk.

Zet je masker af. Het masker is een conditioneringsmiddel, een tijdelijke afleiding van de nieuwe technologie.

Biometrische bioluminescentie.

Bioluminescentie is een "koud licht" dat voortkomt uit een chemische reactie binnen een levend organisme. Koud licht betekent dat minder dan 20% van het licht thermische straling of warmte genereert. De meeste bioluminescente organismen zijn te vinden in de oceaan; vissen, bacteriën en kwallen. Sommige bioluminescente organismen, waaronder vuurvliegjes en schimmels, worden op het land gevonden. Er zijn bijna geen bioluminescente organismen die inheems zijn in zoetwater leefomgevingen.

Tot nu toe.

Luciferase Kettingreactie op ID2020


Wetenschappers zeggen dat mensen bioluminescentie kunnen gebruiken door middel van een chemisch enzym dat Luciferase heet. Enzymen katalyseren biochemische kettingreacties in het lichaam om dingen te laten gebeuren. Het basiswoord lucifer - betekent lichtbrenger. Lucifer is toevallig ook de naam van de verrekijker van het Vaticaan, op de top van Mt. Graham in het zuidoosten van Arizona, evenals de naam van een beruchte gevallen engel.

Onderzoekers van MIT hebben een micronaald platform gecreëerd met behulp van fluorescerende microdeeltjes, genaamd quantum dots (QD), die vaccins kunnen leveren en tegelijkertijd de vaccinatiegeschiedenis direct in de huid kunnen coderen. Bill Gates noemt het het Human Implantable Quantum Dot Microneedle Vaccinatie Delivery System.

De onderzoekers hebben hun kleurstof ontworpen om te worden geleverd met een micronaald pleister in plaats van met een traditionele injectiespuit en naald. Dergelijke pleisters worden nu ontwikkeld om vaccins voor mazelen, rodehond en andere ziekten te leveren. De QD zijn samengesteld uit nanokristallen, die ook bijna-infrarood (NIR) licht uitzenden dat met een speciaal uitgeruste smartphone kan worden gedetecteerd met behulp van een app. De stippen hebben een diameter van ongeveer 4 nm en zijn ingekapseld in biocompatibele microdeeltjes die bollen vormen met een diameter van ongeveer 20 µm. Deze inkapseling zorgt ervoor dat de kleurstof op zijn plaats blijft, onder de huid, na het injecteren.

Vergeet de HIPAA-privacy-regels. Het MIT-team heeft een methode ontwikkeld om vaccinatie-informatie te registreren op een manier die geen gecentraliseerde database of andere infrastructuur vereist, maar een "on-patient", decentraal medisch dossier. Er werd geen melding gemaakt van het toevoegen of weghalen van informatie, of van het hacken ervan. Het team schreef:

Omdat deze telefoons een ingebouwde processorkracht, cameratoepassingen en goedkope consumentencameramodules bieden, kozen ze ervoor om een bestaande smartphone aan te passen om NIR-beeldvorming mogelijk te maken, in plaats van een volledig nieuw beeldvormingssysteem te bouwen.

Dit experiment werd uitgevoerd in ratten in het tijdschrift Science Translational Medicine van december 2019, dat concludeerde:

Intradermale QD's kunnen worden gebruikt om informatie betrouwbaar te coderen en kunnen worden geleverd met een vaccin, dat bijzonder waardevol kan zijn in de ontwikkelingslanden en nieuwe wegen kan openen voor decentrale gegevensopslag en biosensivering.
Biosensing is een nieuwe drop sensing methode voor het sneller testen van Covid-19, gepubliceerd in juni 2020 in ACS Nano.

Klinkt bovennatuurlijk?

Biometrische ID2020 & Crypto's

COVID19 lijkt een acroniem te zijn voor Coronavirus I.D. 2019. Deze I.D. zal worden geleverd via quantum dot microneedles, als een digitaal identificatiemerk. Een deel van dit injecteerbare systeem zal een menselijk implanteerbaar apparaat bevatten voor het kopen en verkopen van cryptocurrency. De digitale I.D. zal worden geleverd in de vorm van een zogenaamd Immuniteitspaspoort.


In het informatietijdperk beweren adverteerders dat blockchain geschikte digitale "immuniteitspaspoorten kunnen helpen om de steeds langer wordende gezondheidszorgsystemen te ontlasten en de krimpende economieën nieuw leven in te blazen". Maar wat als het immuniteitspaspoort ook uw paspoort is om met het vliegtuig te reizen, om een auto te kopen, om voedsel te kopen, om een show te zien?

De Plandemic is het voertuig waarmee de overheid van een valutasysteem (een dollar op zak) naar een cryptosysteem kan overstappen, om de overheid in staat te stellen zich diep in uw bedrijf te verdiepen.

Denk aan de Slimme Meter in je lichaam.


Verbind de Quantum Dots

De Luciferase kettingreactie is opgezet om: 1). iedereen te injecteren met een universeel schot, 2). een apparaat te creëren voor het kopen en verkopen van valuta dat op het menselijk lichaam als zijnde een batterij werkt, en 3). deze beide dingen te verbinden met een digitale identificatie van ID2020.

Crypto is geen valuta. Het is een controlesysteem. Je crypto (in een digitaal systeem) kan willekeurig worden weggenomen als je je niet gedraagt. Dat is niet jouw bezit. Het is een tegoed in de bedrijfswinkel. En ze kunnen het wegnemen of de waarde ervan veranderen. - Catherine Austin Fitts, beleggingsadviseur

In tegenstelling tot de dollar, die gebonden is aan de oliestandaard als de petrodollar, zal de crypto een mens als onderpand hebben.

Catherine Austin Fitts zegt:

Dus je ziet Bill Gates naar buiten komen met ID2020, dus elk mens heeft een biometrisch ID. Ze hebben het over het veranderen van een olie standaard naar een menselijke standaard. En waar ik vandaan kom, noemen we dat slavernij. Waar het dollarsyndicaat naartoe wil is een Merk van het Beest Systeem, een controlesysteem. Het einde van de valuta.

LEUK FEIT: De publicatie van dit Microsoft-octrooi? #060606 (let op)

De Amerikaanse overheid (Marine) werkt samen met een Deens technologiebedrijf om een implanteerbare chip te bedenken die zou integreren met een cryptocurrency genaamd Ripple. De technologie die in het komende decennium wordt uitgerold, van levensduur verlenging technologie tot nieuwe energiesystemen, tot het bouwen in de ruimte, kan voor sommigen een ongelofelijke rijkdom opleveren. Maar er is ook een reden om te geloven in het verdoven van een hele wereldbevolking.

Slavernij.

Geestelijke oorlog.

Bio-oorlogvoering.

Het Wereldwijd Superbrein

De Covid19 oplossing die een "vaccin" wordt genoemd is de Menselijke Implanteerbare Kwantum Dot Microneedle Vaccinatie. Het is geen vaccin. Het is een implantatie om deel uit te maken van de Cloud.
Denk aan Star Trek, The Borg. Als in: Wij zijn de Borg. Jullie biologische en technologische onderscheiding zal worden toegevoegd aan de onze. Weerstand is Futiel, je zal worden geassimileerd.

Volgens een onderzoek dat is gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers (grenzen) in Neurowetenschappen, de exponentiële vooruitgang op het gebied van nanotechnologie, nanogeneeskunde, kunstmatige intelligentie (AI) en berekening zal deze eeuw leiden tot de ontwikkeling van een "Menselijk Brein/Cloud-Interface" (B/CI).

Een verbinding met de wolk zou betekenen dat neurale nanorobots zouden zorgen voor directe, real-time monitoring en controle van signalen van en naar hersencellen om het in Matrix-stijl downloaden van informatie  mogelijk te maken.

Deze apparaten zouden door de menselijke vasculatuur navigeren, de bloed-hersenbarrière doorkruisen, en zichzelf precies autopositioneren tussen, of zelfs binnen de hersencellen. Ze zouden dan draadloos gecodeerde informatie overbrengen naar en van een op clouds gebaseerd supercomputer netwerk voor real-time monitoring van de hersenstaat en gegevensextractie. Met de opmars van de neuralnanorobotica zien we de toekomstige creatie van 'superbrains' die de gedachten en het denken de kracht van een willekeurig aantal mensen en machines in real time kunnen benutten," - Robert Freitas, senior auteur van het onderzoek, University of California, Berkeley en Institute for Molecular Manufacturing in de VS.

"Crytocurrency is geen valuta, het is een crypte." - Catherine Austin Fitts

Luciferace is niet alleen een 'bijna-infrarood bioluminescentie-enzym', het is een kettingreactie om een ID-volgsysteem te katalyseren.

Wat COVID ook is, virus, bacterie, schimmel, er zijn natuurlijke oplossingen, waarbij persoonlijke vrijheid en mensenrechten niet hoeven te worden opgegeven.

Doe het masker af.

Weet waar je mee instemt.

Weet waar je je mee verbindt.

Weet dat je altijd een keuze hebt.


Vertaling: Martien - wakkeremensen.blogspot.nl

   

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien