zondag 23 augustus 2020

Betrapt: 11 Covid - Veronderstellingen Gebaseerd op Angst niet op Feiten. / Door: Makia Freeman - 2 Juli 2020


Betrapt: 11 Covid - Veronderstellingen Gebaseerd op Angst niet op Feiten.
Door: Makia Freeman - 2 Juli 2020

In één Oogopslag


< HET VERHAAL: Zoveel mensen lopen rond met hun hoofd vol ongegronde COVID-
    veronderstellingen.

< DE TOEPASSINGEN: Fout na fout, veronderstelling na veronderstelling, officiële
    COVID-tests en het officiële COVID-verhaal zijn slechts een kaartenhuis.

COVID - Veronderstellingen -

de veronderstellingen die mensen maken over COVID, hoe gevaarlijk het is, hoe het zich verspreidt en wat we moeten doen om het te stoppen - zijn ongebreideld, veel wilder dan het vermeende virus SARS-CoV2 zelf. De koelbloedige propagandacampagne rond deze 'pandemie' heeft zijn doel bereikt. De mensen zijn in het algemeen in verwarring geraakt door een stortvloed van tegenstrijdige informatie die uit alle hoeken komt. Sommigen hebben hun pogingen om de situatie te begrijpen opgegeven en vonden het gewoon gemakkelijker om zich aan officiële richtlijnen te houden, ook al betekent dit dat ze afstand moeten doen van aloude rechten. Hieronder vindt u een lijst met gangbare COVID-veronderstellingen die, als u ze gelooft, u veel meer geneigd zullen maken om u te onderwerpen aan de robotachtige, krankzinnige en abnormale omstandigheden van de Nieuwe Normaal - screening, testen, het traceren van contacten, toezicht, bewaking, het dragen van maskers, sociale afstand, quarantaine en isolatie, met de verplichte vaccinatie en microchips die komen gaan.

Veronderstelling 1: De methode voor het tellen van COVID-sterfgevallen is Zinvol en Accuraat.

Een grootse aanname van de COVID-plandemie is dat de getallen reëel en accuraat zijn, met name het dodental. Toch is niets minder waar. We hebben bevestiging  na bevestiging na bevestiging gehad (in landen over de hele wereld) dat de autoriteiten de doden tellen op een manier die geen zin heeft. Welnu, het heeft geen zin als je verstandig of accuraat wilt zijn, maar het heeft wel degelijk zin als je probeert de cijfers kunstmatig op te blazen en de indruk te wekken dat er een pandemie is, waar geen sprake van is. De handigheid wordt bereikt door degenen die met het virus zijn gestorven, te tellen als gestorven aan het virus. Alleen al deze ene truc is er verantwoordelijk voor dat de getallen enorm scheefgetrokken zijn en dat de 'officiële' sterftetelling een zinloze klucht zonder enige praktische waarde is geworden.


Veronderstelling 2: De PCR-test voor COVID is accuraat.

Zoals ik al in eerdere artikelen heb besproken, is de PCR-test (Polymerase Chain Reaction) uitgevonden door wetenschapper Kary Mullis als een productietechniek (omdat deze miljoenen en miljarden keren DNA-sequenties kan repliceren), niet als een diagnostisch hulpmiddel. COVID of SARS-CoV2 COVID voldoet niet aan de postulaten van Koch. Het virus dat de wereld heeft afgesloten is tot op de dag van vandaag nog nooit geïsoleerd, gezuiverd en opnieuw geïnjecteerd, of met andere woorden, het is nog nooit 100% bewezen dat het bestaat, noch is 100% bewezen dat het de oorzaak van de ziekte is. Wanneer de PCR-test wordt gebruikt om de oorzaak van een ziekte vast te stellen, heeft deze veel gebreken:

1. Er is geen gouden standaard om de resultaten mee te vergelijken (COVID voldoet niet   aan de stellingen van Koch);

2. Het detecteert en versterkt de genetische code (RNA-sequenties), maar biedt geen bewijs dat deze RNA-sequenties van virale oorsprong zijn;

3. PCR detecteert geen virus op zich, maar een klein verbrijzeld deel van het virale genoom. De test komt positief terug zolang er nog kleine verbrijzelde delen van het virus over zijn, omdat de PCR-methode de kleinste fractie van het virale genetische materiaal versterkt. Het virus kan gedeactiveerd of dood zijn, maar de PCR-test geeft geen uitsluitsel;

4. Het genereert veel vals-positieve resultaten;

5. De PCR-test kan een volledig tegengesteld resultaat geven (positief of negatief), afhankelijk van het aantal cycli of amplificaties dat wordt gebruikt, wat uiteindelijk willekeurig wordt gekozen. Voor sommige ziekten geldt dat als je het aantal cycli verlaagt tot 35, het iedereen negatief kan laten lijken, terwijl als je ze verhoogt tot boven de 35, het iedereen positief kan laten lijken;

6. Veel patiënten schakelen bij het afnemen van de PCR-test op de volgende dagen over van positief naar negatief; en

7. Zelfs een positief resultaat garandeert niet dat het ontdekte 'virus' de oorzaak van de ziekte is!

Samengevat: de PCR-test identificeert of isoleert geen virussen, levert geen RNA-sequenties van ziekteverwekkers op, biedt geen baseline voor vergelijking met patiëntmonsters en kan niet uit een niet-geïnfecteerd monster een infectie bepalen. Dat is verbluffend nutteloos! Hier is een citaat uit het artikel COVID19 PCR-tests zijn wetenschappelijk gezien zinloos:

"Tests moeten worden geëvalueerd om hun nauwkeurigheid - strikt genomen hun "gevoeligheid" en "specificiteit" - te bepalen in vergelijking met een "gouden standaard", wat betekent dat dit de meest nauwkeurige methode is die beschikbaar is. Als voorbeeld, voor een zwangerschapstest zou de gouden standaard de zwangerschap zelf zijn. Maar zoals, bijvoorbeeld, de Australische infectieziekten specialist Sanjaya Senanayake, verklaarde in een ABC TV interview in een antwoord op de vraag "Hoe nauwkeurig is de [COVID-19] test?":

Als we een nieuwe test hadden om [de bacterie] gouden stafylokokken in het bloed op te pikken, dan hebben we al bloedkweken, dat is onze gouden standaard die we al tientallen jaren gebruiken, en daar zouden we deze nieuwe test mee kunnen vergelijken. Maar voor COVID-19 hebben we geen gouden standaard test."

Jessica C. Watson van Bristol University bevestigt dit. In haar artikel “Interpreting a COVID-19 test result”, onlangs gepubliceerd in The British Medical Journal, schrijft ze dat er "een gebrek is aan zo'n duidelijke 'gouden standaard' voor COVID-19 testen."

Hier is de bekentenis over de PCR-test door het CDC en de FDA:

"Detectie van viraal RNA wijst mogelijk niet op de aanwezigheid van een besmettelijk
virus of dat 2019-nCoV de oorzaak is van klinische symptomen ... deze test kan
ziekten die worden veroorzaakt door andere bacteriële of virale
ziekteverwekkers niet uitsluiten".

Het woord Nauwkeurig zou ongeveer het laatste woord zijn dat ik zou gebruiken om COVID PCR-tests te beschrijven, maar toch is het momenteel wereldwijd de standaardtest voor COVID. Een ander prachtig voorbeeld van vele COVID-veronderstellingen. Ga maar eens na.

Veronderstelling 3: De Antilichaamtest voor COVID is nauwkeurig.

Als u zich bij het lezen van het laatste gedeelte realiseert dat de COVID PCR-tests gebrekkig en betekenisloos zijn, bereidt u zich dan voor op meer absurditeit met de COVID-antilichaamtests. Ze staan ook bekend als serologie of serologische tests. Zoals ik al aangaf in het artikel COVID Antilichaamtests: Hier komen nog meer Trucjes en Nepperij, er zijn tal van redenen waarom de antilichaam testen niet echt werken en kunnen worden geïnterpreteerd op welke manier je ook wilt:

1. Oude bloedmonsters bevatten COVID-antilichamen, dus als er bij een test antilichamen worden gevonden, kunnen deze al jaren of decennia aanwezig zijn. Het is niet te zeggen of ze recentelijk zijn verkregen;

2. Net als de COVID PCR-test genereren ze veel vals-positieve resultaten;

3. Ze testen op antilichamen die misschien niet eens specifiek zijn voor COVID;

4. Antilichamen bewijzen eigenlijk geen immuniteit, omdat er mensen zijn die ziekte bestrijden met weinig of geen antilichamen, en omgekeerd zijn er mensen met hoge aantallen antilichamen, maar die nog steeds ziek worden; en

5. De resultaten kunnen worden geïnterpreteerd zoals u dat wilt. De aanwezigheid van antilichamen kan betekenen dat je veilig en immuun bent voor toekomstige COVID-golven, of omgekeerd kan het betekenen dat je gevaarlijk bent (ziek en geïnfecteerd op dit moment). Het gaat allemaal om de interpretatie.

Hhmmm ... al deze COVID veronderstellingen zijn niet bepaald geruststellend, of wel?

Veronderstelling 4: De COVID-Gevallen Telling stijgt.

Iemand die sceptisch is over de alternatieve visie die ik hier schilder, kan op dit punt vragen: als COVID niet zo gevaarlijk is, hoe komt het dan dat de zaken blijven stijgen? Het antwoord is simpel: omdat er meer testen zijn. Hoe meer we testen, hoe meer gevallen we zullen vinden, want dit 'virus' (eigenlijk een RNA-sequentie) is veel wijder verbreid dan ons is verteld, en er zijn veel meer asymptomatische mensen dan ons is verteld (wat aantoont dat het niet zo gevaarlijk is). Zoals besproken in eerdere artikelen, is er echt geen bewijs dat mensen deze specifieke RNA-sequentie al jaren of decennia voor de test niet hadden, dus de testresultaten zijn vrij betekenisloos.

Dat terzijde, een algemene vuistregel is dat overal waar mensen proberen aan de macht te komen, er sprake zal zijn van fraude, en COVID-testen vormen hierop geen uitzondering. Het is gebleken dat tienduizenden coronavirustests dubbel zijn geteld (in het Verenigd Koninkrijk, maar waarschijnlijk gebeurt dat op veel plaatsen). Dit artikel legt uit dat de "discrepantie voor een groot deel wordt verklaard door de praktijk van het tweemaal tellen van speeksel- en neusmonsters voor hetzelfde individu". Bovendien maken de COVID-tests gebruik van de PCR-methode zoals hierboven besproken in COVID-veronderstelling 3, die veel gebreken vertoont, waaronder het heen en weer schuiven van de resultaten afhankelijk van het aantal cycli, zoals in dit eerder geciteerde artikel wordt gesteld:

"... het is niet verwonderlijk dat er verschillende documenten zijn die irrationele testresultaten illustreren. Bijvoorbeeld, al in februari meldde de gezondheidsautoriteit in de Chinese provincie Guangdong dat mensen volledig hersteld waren van de ziekte waarvan  COVID-19 de schuld kreeg, en dat ze begonnen met "negatief," te testen en vervolgens werden dezelfde mensen weer "positief" getest.

Een maand later bleek uit een artikel in het Journal of Medical Virology dat 29 van de 610 patiënten in een ziekenhuis in Wuhan 3 tot 6 testresultaten hadden die tussen "negatief", "positief" en "dubieus" in schommelden.

Een derde voorbeeld is een studie uit Singapore waarbij de tests bijna dagelijks werden uitgevoerd op 18 patiënten en de meerderheid van "positief" naar "negatief" terug naar "positief" ging, en tot vijf keer in één patiënt.

Zelfs Wang Chen, voorzitter van de Chinese Academie van Medische Wetenschappen, gaf in februari toe dat de PCR-tests "slechts 30 tot 50 procent nauwkeurig" zijn; terwijl Sin Hang Lee van het Milford Molecular Diagnostics Laboratory een brief stuurde naar het coronavirusreactieteam van de WHO en naar Anthony S. Fauci op 22 maart 2020, waarin hij zei dat:

"In de sociale media wordt algemeen gemeld dat de RT-qPCR [Reverse Transcriptase quantitative PCR] testkits die worden gebruikt om SARSCoV-2 RNA in menselijke specimens op te sporen, veel vals-positieve resultaten opleveren en niet gevoelig genoeg zijn om enkele echt positieve gevallen op te sporen". ”

Veronderstelling 5: Thermische Beeldvorming/Afscherming voor COVID is Effectief

Het nemen van de temperatuur van mensen door een pistool op hun hoofd te richten is een schaamteloze conditionering. Het stuurt de subliminale boodschap dat de staat almachtig is en een pistoolachtig apparaat op je hoofd kan richten, en je bent machteloos om iets anders te doen dan je te onderwerpen. Op een praktisch niveau heeft het nemen van de temperatuur van mensen geen effect op het stoppen van virale verspreiding. Zelfs als iemand een verhoogde temperatuur heeft, wat betekent dat dan? Er is een natuurlijke variatie in de temperatuur van het menselijk lichaam; iedereen werkt met een iets andere temperatuur. Bovendien, zelfs als je temperatuur verhoogd is, kan dat zijn omdat je gewoon aan het trainen was, aan het rennen was om een vlucht te halen, gewoon een boos gesprek had met iemand, net een telefoontje kreeg na een stressvolle oproep, een ongehoorzaam kind moest aanpakken, enz. Denk aan alle dingen die je gestrest en geïrriteerd maken, of  je bloeddruk verhoogt, wat kan leiden tot een verhoogde temperatuur!

Op deze manier is het vergelijkbaar met de antilichaamtest; het kan een resultaat laten zien, maar het resultaat kan op zoveel manieren worden geïnterpreteerd dat het resultaat zinloos is in termen van wetenschap (hoewel er veel meer een punt is in termen van controle).

Veronderstelling 6: Asymptomatische Mensen Kunnen de Ziekte Verspreiden.

Een bepaald stuk propaganda dat hard in de hersenen van mensen wordt gehamerd en dat nog steeds grote schade aanricht, is het idee dat iedereen een drager zou kunnen zijn en dus iedereen zou kunnen besmetten. Dit heeft tot gevolg dat mensen angstig, bang en zelfs paranoïde worden als ze alleen maar met hun dagelijkse leven bezig zijn. Het idee dat asymptomatische mensen de ziekte kunnen verspreiden is echter niet iets om je zorgen over te maken. Deze Chinese studie: Een studie over de besmettelijkheid van asymptomatische SARS-CoV-2 dragers, gepubliceerd in mei 2020, stelde 455 proefpersonen bloot aan asymptomatische dragers van SARS-CoV2. Geen enkele van de 455 was geïnfecteerd!

WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) ambtenaar Dr. Maria van Kerkhove, wat werd gemeld door MSM CNBC, zei in juni (hoewel ze later haar opmerkingen heeft ingetrokken):

"Uit de gegevens die we hebben, lijkt het nog steeds zeldzaam dat een asymptomatisch persoon daadwerkelijk doorgeeft aan een ander persoon", zei Dr. Maria Van
Kerkhove, hoofd van de eenheid voor opkomende ziekten en zoönosen van
de WHO, tijdens een nieuwsbriefing van het hoofdkwartier van de
VN-organisatie in Genève. "Het is zeer zeldzaam."


Veronderstelling 7: Er voor zorgen dat Scholen waanzinnig restrictieve maatregelen toepassen zal de verspreiding van COVID tegenhouden.

Van de vele COVID-veronderstellingen die rondzweven, zijn deze volgende twee gebaseerd op het idee dat kinderen een belangrijke bron van COVID-verspreiding zijn. Dat zijn ze niet! De cijfers van de WorldOMeter geven aan dat kinderen van 0-17 jaar 0,02-0,06% van de COVID sterfgevallen in de wereld hebben, wat in wezen nul is. Ondertussen tonen CDC statistieken aan dat "onder 149.082 (99,6%) gevallen waarvan de leeftijd van de patiënt bekend was, 2.572 (1,7%) zich voordeden bij kinderen van <18 jaar", wat eveneens een kleine fractie is. Met dit in gedachten, waarom zou de CDC in hemelsnaam deze draconische richtlijnen (hierboven afgebeeld en ook gevonden op deze link in zijn geheel) uitvaardigen voor Amerikaanse schoolkinderen, als het niet was om ze te conditioneren en te ontmenselijken?

Veronderstelling 8: Het is een Goed Idee van de Regering om Kinderen Weg te Halen (te ontvoeren) van COVID-Positieve Ouders.

De ontvoering van kinderen door de overheid met behulp van COVID als voorwendsel is begonnen. Dit artikel van 17 juni 2020 meldt hoe de "LA County Dept. of Children and Family Services (DCFS) adviseerde dat het hof [een] kind uit hun fysieke voogdijschap verwijdert nadat de ouder positief testte voor COVID-19. Dit is een niet-overtredende ouder. De rechter oordeelde in het voordeel van DCFS en werd gevangen genomen."

Laat dat even bezinken. De Staat heeft een kind van zijn ouders gestolen alleen maar omdat een ouder een COVID-positief resultaat liet zien op een (zeer gebrekkige) test! Kan iemand T-Y-R-A-N-N-Y spellen? Dit is de uitkomst van de sinistere en oxymoronale waarschuwing die WHO-ambtenaar Michael Ryan in maart gaf, dat mensen op een "veilige en waardige" manier uit hun familie zouden worden verwijderd. Ryan zei:

"In sommige opzichten is de transmissie van de straat gehaald en teruggedrongen
naar gezinseenheden. Nu moeten we in gezinnen gaan zoeken om die mensen
te vinden die mogelijk ziek zijn en ze verwijderen en isoleren op een veilige
en waardige manier".

Mercola.com meldt dat de CDC aanbeveelt om pasgeborenen bij de geboorte te scheiden van hun ouders voor COVID-testen.

Hoe erg moet het worden voordat mensen wakker worden met wat er gebeurt?

Veronderstelling 9: Sociale Distantie wordt Ondersteund door Solide Wetenschappelijk Bewijs.

Een andere ongefundeerde COVID veronderstelling is dat al deze sociale afstand of fysieke afstand wordt ondersteund door solide wetenschappelijk bewijs. Dat is het niet. Of het nu 6 voet, 1,5 meter of 2 meter is, het virus lijkt in staat te zijn om verschillende afstanden te overbruggen, afhankelijk van het land waarin het zich bevindt. The Telegraph, Er is geen wetenschappelijk bewijs om de rampzalige regel van twee meter te ondersteunen:

"De invloedrijke Lancet review leverde bewijs uit 172 studies ter ondersteuning van
fysieke afstand van een meter of meer. Dit klinkt misschien indrukwekkend,
maar alle studies waren retrospectief en hebben te lijden onder vooroordelen
die de betrouwbaarheid van hun bevindingen ondermijnen".

Ondertussen zei de Britse regeringsadviseur Robert Dingwall:

"We kunnen geen [sociale afstandsmaatregelen] handhaven zonder ernstige schade
aan te richten aan de samenleving, de economie en de fysieke en mentale
gezondheid van de bevolking ... Ik denk dat het veel moeilijker zal zijn om
de naleving van sommige van de maatregelen die echt geen bewijskrachtige
basis hebben, te verkrijgen. Ik bedoel, de twee meter-regel is uit het niets
tevoorschijn getoverd... Welnu, er is een zekere hoeveelheid
wetenschappelijk bewijs voor een afstand van één meter die voortkomt uit
studies binnenshuis in een klinische en experimentele omgeving. Er is
nooit een wetenschappelijke basis geweest voor twee meter, het is een soort
vuistregel. Maar het is niet zo dat er een heleboel rigoureuze
wetenschappelijke literatuur op gebaseerd is.

Natuurlijk is de veronderstelling dat sociale distantiëring werkt gebaseerd op de onderliggende veronderstelling dat er een apart en geïsoleerd virus SARS-CoV2 is dat besmettelijk is en de enige oorzaak is van de hele ziekte - wat niet is bewezen.

Veronderstelling 10: Het dragen van een masker voor gezonde mensen wordt ondersteund door solide wetenschappelijk bewijs.

De voorlaatste aanname voor vandaag is het prachtige onderwerp van maskers, oftewel gezichtsluiers en gelaatsluiers zoals velen ze zijn gaan noemen. Een van de veronderstellingen van COVID waar velen zich nog steeds aan vastklampen is dat het 'respectvol' is om maskers te dragen, omdat maskers gezonde mensen beschermen tegen het ziek worden van virussen. Dit is overduidelijk onjuist. Zoals in het vorige artikel Unmasking the Truth: Studies Laat zien dat ontmenselijkende maskers je verzwakken en je niet beschermen:, maskers zijn ontworpen voor chirurgen of mensen die al ziek zijn, niet voor gezonde mensen. Ze stoppen zieke mensen die een ziekte verspreiden door middel van grote luchtwegdruppels; ze doen niets om mensen goed te beschermen. In feite beperken ze de zuurstoftoevoer, wat leidt tot ondervoeding (hypoxie), wat weer leidt tot vermoeidheid, zwakte en een lagere immuniteit. Met een lagere immuniteit komt ... meer vatbaarheid voor ziekten. Zoals ik al eerder schreef, zijn de maskers die veel mensen dragen - zelfgemaakt van stof - een grapje als je denkt dat ze een virus tegenhouden dat gemeten wordt in nanometers (nanometer = 10-9 meter, of 0,000000001 meter). Ze zullen een virus niet stoppen, maar ze zullen zeker een broeinest worden voor microben om zich te ontwikkelen door de warme en vochtige omstandigheden. Voor de wetenschappers is dit wat Dr. Russell Blaylock te zeggen had:

"Het belang van deze bevindingen is dat een daling van het zuurstofgehalte
(hypoxie) gepaard gaat met een aantasting van de immuniteit. Studies hebben
aangetoond dat hypoxie het type van de belangrijkste immuuncellen die gebruikt
worden om virale infecties te bestrijden, de CD4+ T-lymfocyt, kan remmen. Dit
komt omdat de hypoxie het niveau van een verbinding genaamd hypoxie induceer
bare factor-1 (HIF-1) verhoogt, wat T-lymfocyten remt en een krachtige immuun remmende cel genaamd de Tregs stimuleert. Dit zet de fase voor het aangaan van
een infectie, met inbegrip van COVID-19 en het maken van de gevolgen van die
infectie veel ernstiger. In wezen, kan uw masker u heel goed op een verhoogd risico
van infecties zetten en als dat zo is, met een veel slechter resultaat."

 Veronderstelling 11: We leven in een wereld van willekeurige killervirussen.

De grootste aanname van deze hele zwendel is dat virussen ongedifferentieerde killers zijn die soorten kunnen kruisen en lichamen door de lucht kunnen springen om mensen te besmetten. In feite is de aard van het nederige virus totaal verkeerd begrepen door de reguliere wetenschap, gevoed door de medische industrie die de kiem-theorie en de mythe van besmetting promoot om je in angst te houden en de vraag naar zijn giftige producten (Big Pharma petrochemische geneesmiddelen en vaccins) te verhogen. Virussen zijn gedemoniseerd. Zoals besproken in eerdere artikelen zoals Deep Down the Virus Rabbit Hole - Question Everything, legde viroloog Dr. Stefan Lanka de waarheid bloot dat virussen geen ziekte veroorzaken. Lanka won in 2017 de beroemde Supreme Court in Duitsland waar hij bewees dat mazelen niet door een virus worden veroorzaakt. Lanka schrijft:

"Sinds juni 1954 wordt de dood van weefsel en cellen in een reageerbuis beschouwd als bewijs voor het bestaan van een virus ... volgens de wetenschappelijke logica en de regels van de wetenschappelijke handelwijze hadden er controle-experimenten moeten worden uitgevoerd ... Deze controle-experimenten zijn tot op heden nooit door de officiële wetenschap uitgevoerd. Tijdens het mazelenvirusonderzoek heb ik een onafhankelijk laboratorium opdracht gegeven om dit controle-experiment uit te voeren en het resultaat was dat de weefsels en cellen door de laboratoriumomstandigheden op precies dezelfde manier sterven als wanneer ze in contact komen met zogenaamd "geïnfecteerd" materiaal".

Met andere woorden, de cellen sterven door honger en vergiftiging (omdat ze worden afgescheiden van energie en voedingsstoffen uit het lichaam, en omdat giftige antibiotica in de celcultuur worden geïnjecteerd), niet door besmetting met een virus. Deze geweldige videopresentatie getiteld Viral Misconceptions: The True Nature of Viruses is de moeite waard om naar te kijken. Het schetst vele verbluffende waarheden over de aard van virussen, zoals:

- Virussen worden gecreëerd vanuit je cellen, ze komen niet van buiten het lichaam

- Ze ontstaan als gevolg van systemische toxiciteit, niet omdat het lichaam is aangevallen door een externe dreiging.

- Virussen lossen giftige stoffen op wanneer het lichaamsweefsel te giftig is voor levende bacteriën of microben om zich mee te voeden zonder dat ze worden vergiftigd. Zonder virussen kon het menselijk lichaam geen homeostase bereiken en zichzelf niet in stand houden in het licht van systemische toxiciteit.

- Virussen zijn zeer specifiek. Ze lossen specifieke weefsels in het lichaam op. Ze doen dit met behulp van antilichamen

- Hoe meer toxiciteit je in je lichaam hebt, hoe meer virale activiteit je zult hebben

- De enige vectoroverdracht van een virus is via bloedtransfusie of vaccins; anders kunnen virussen je niet besmetten door van het ene naar het andere lichaam te springen.

- Virussen zijn onderscheidend van aard, gemaakt door het lichaam voor een specifiek doel. Het zijn geen willekeurige moordenaars

- De RT-PCR-test (kortweg PCR-test) observeert genetisch materiaal dat door het virus is achtergelaten, niet het virus zelf (zie veronderstelling 2).

Conclusie: Tijd om al jullie COVID-Veronderstellingen in Vraag te stellen.

Het goede nieuws is dat dit veronderstellingen zijn en geen feiten. Als je goed kijkt, realiseer je je dat het hele officiële verhaal op COVID een kaartenhuis is dat op zand is gebouwd. Het kan niet op tegen nauwkeurig onderzoek. Deze kennis is de sleutel tot het gezond en vrij blijven in een door COVID gekraakte en gehersenspoelde wereld. Verspreid het woord. Bewijs, informatie en kennis zullen veronderstellingen en onwetendheid verdrijven.

********

Makia Freeman is de redacteur van alternatieve media / onafhankelijke nieuwssite The Freedom Articles, auteur van Cancer: De Leugens, de Waarheid en de Oplossingen en senior onderzoeker bij ToolsForFreedom.com Makia is op Steemit en Parler.

Bronnen:
Vertaling: Martien-wakkeremensen.blogspot.nl

♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien