dinsdag 25 augustus 2020

5G induceert coronavirussen: nieuwe studiemodellen Invloed van millimeter-golven op DNA / Door: Makia Freeman - 22 Juli 2020



5G induceert coronavirussen: nieuwe studiemodellen Invloed van millimeter-golven op DNA
Door: Makia Freeman - 22 Juli  2020

In één Oogopslag


>HET VERHAAL: Een nieuwe studie gepubliceerd op de NIH PubMed site van 16 juli 2020, en eerder gepubliceerd elders in juni 2020, wiskundig modellen hoe de millimeter golven van 5G tech het lichaam er toe zou kunnen aanzetten om coronavirussen zoals SARS-CoV-2 / COVID te creëren.

>DE GEVOLGEN: Waarom hebben de autoriteiten wanhopig geprobeerd om degenen die wijzen op de 5G-coronavirusverbinding het zwijgen op te leggen? Waarom maken we ons zorgen over zogenaamd besmettelijke gebieden als er wereldwijd slagveldtechnologie wordt uitgerold die ons eigenlijke DNA kan penetreren en manipuleren?


5G veroorzaakt coronavirussen


Volgens een nieuwe studie die zojuist is gepubliceerd op de website PubMed.gov van het Amerikaanse NIH (National Institute of Health) en die eerder elders is gepubliceerd. De studie, getiteld 5G Technology and induction of coronavirus in skin cells (volledige versie hier), komt tot de schokkende conclusie - schokkend vanuit een mainstream wetenschappelijk oogpunt - dat 5G technologie het lichaam kan aanzetten tot het produceren van virussen als een cellulaire respons. Raad eens? De 5G-millimeter golven (zogenaamd omdat ze in extreem hoge frequenties werken waar er minder dan een millimeter tussen de golfpieken zit) kunnen ervoor zorgen dat het lichaam niet zomaar een klasse van virussen produceert, maar eigenlijk coronavirussen! Dit onderzoek schilt een andere laag van Operatie Coronavirus terug en bevestigt de coronavirus 5G-verbinding waar ik en anderen in februari voor waarschuwden toen deze hele plandemie van de grond kwam. In dat artikel stelde ik de vraag: "Wat als 5G wordt gebruikt om de huid van de mensen in Wuhan te openen zodat het nieuwe biowapencoronavirus makkelijker kan infiltreren?" Nu met meer informatie zou de vraag kunnen zijn: "Wat als 5G wordt gebruikt om de huid te openen en tegelijkertijd coronavirussen te creëren?

Onderzoek vertelt hoe EMF in de vorm van 5G Coronavirussen veroorzaakt.

Ik zal hier het hele uittreksel van de studie herhalen:


"In dit onderzoek tonen we aan dat 5G millimeter golven kunnen worden geabsorbeerd door dermatologische cellen die werken als antennes, worden overgebracht naar andere cellen en de belangrijkste rol spelen bij de productie van Coronavirussen in biologische cellen. Het DNA is opgebouwd uit geladen elektronen en atomen en heeft een inductorachtige structuur. Deze structuur kan worden onderverdeeld in lineaire, toroïde en ronde inductoren. Inductoren interageren met externe elektromagnetische golven, bewegen en produceren wat extra golven binnen de cellen. De vormen van deze golven zijn vergelijkbaar met vormen van hexagonale en vijfhoekige bases van hun DNA-bron. Deze golven produceren enkele gaten in vloeistoffen binnen de kern. Om deze gaten te vullen, worden sommige extra hexagonale en vijfhoekige basissen geproduceerd. Deze basen kunnen zich met elkaar verbinden en virusachtige structuren zoals het Coronavirus vormen. Om deze virussen in een cel te produceren is het noodzakelijk dat de golflengte van de externe golven korter is dan de grootte van de cel. Zo zouden 5G-millimeter golven goede kandidaten kunnen zijn voor het toepassen in de constructie van virusachtige structuren zoals Coronavirussen (COVID-19) binnen de cellen".

In gewoon Engels is dit wat er staat: DNA is opgebouwd uit elektronen en atomen die beïnvloed kunnen worden door externe EM-golven. Deze golven produceren gaten in de cellen. Het lichaam creëert hexagonale en vijfhoekige DNA-bases om deze gaten op te vullen, en deze bases kunnen samengevoegd worden om virusachtige structuren zoals coronavirussen in onze cellen te maken. Dit bouwt voort op het eerder bekende feit dat 5G op de cellen van het lichaam werkt als een zender, en deze cellen (vooral de huidcellen) werken op hun beurt als antennes, en absorberen signalen en passen zich aan op basis van die signalen. Dit is letterlijk een massaprogrammering.

5G heeft zeer korte golflengten, waardoor het mogelijk is om cellen te penetreren en DNA te beïnvloeden (controle)

De studie gaat verder met het schetsen van de exacte methode waarmee 5G coronavirussen worden veroorzaakt:

"Dus, een DNA zou wat golven kunnen uitzenden en interageren met externe golven. De meeste golven hebben echter een lengte die groter is dan de grootte van de cellen en passeren hen zonder enig effect. Alleen beperkte golven met lengtes kleiner dan millimeter kunnen doordringen in het celmembraan en interageren met DNA-inductoren. Deze golflengten konden worden waargenomen in 5G-technologie. Zo zouden torens in deze technologie golven kunnen uitwisselen met DNA's binnen de cellen en verschillende soorten ziekten kunnen produceren, zoals COVID-19. In deze studie stellen we een mechanisme voor om golven uit te wisselen tussen torens en gastheercellen om effectieve golflengten te verkrijgen. In onze methode werken de huidcellen als dermatologische antennes, ze nemen golven op in de 5G-technologie en brengen ze over naar de gastheercellen. Vervolgens gaan de DNA's binnen de gastheercellen in interactie met
deze golven en bewegen. Door bewegingen van een DNA ontstaan er zeshoekige en vijfhoekige gaten. Om deze gaten op te vullen, worden sommige bases in de cellen geconstrueerd. Deze gaten voegen zich bij elkaar en vormen RNA's van COVID-19."

Dit is eng genoeg, maar het grotere geheel is nog erger. De kleine golven van 5G kunnen bereiken wat andere EMF-technologie (4G en lager) niet kan, door in het celmembraan binnen te dringen en te interageren met onze DNA-inductoren. We hebben het hier over de kracht om ons eigenlijke DNA te beïnvloeden en te manipuleren:

"Een antenne kan golven opnemen waarvan de golflengte gelijk is aan zijn grootte. Zo zouden millimetergolven in 5G-technologie meer kunnen worden ingenomen door dermatologische antennes. Deze golven konden de celmembranen passeren, de kern binnengaan en met DNA's interageren. Eerder is aangetoond dat een DNA zou kunnen fungeren als de inductor en de ontvanger of afzender van golven. Zo ontvangt een DNA binnen een dermatologische cel zoals een keratinocyt externe golven en stuurt deze naar DNA's van andere cellen zoals melanocyten. Golven in 5G-technologie en hogere technologieën kunnen bijdragen aan genexpressie, sommige genen aanzetten en andere uitschakelen".

Zet je genen aan en uit. Dat is SERIEUZE macht die 5G exploitanten hebben over de bevolking.

Dit komt overeen met wat ik schreef in het artikel 5G en het IoT uit 2017: Het Totale Technologische Controle Grid Wordt Snel Uitgerold, waarbij ik refereerde aan het onderzoek van de Israëlische wetenschapper Dr. Ben-Ishai, die aantoonde dat onze zweetkanalen werken als spiraalvormige antennes, die energie en EM-frequenties absorberen tussen 75-100 GHz, een deel van het bereik dat door 5G wordt gebruikt.

5G veroorzaakt Coronavirussen - Verdere gevolgen

Wat zijn dan de gevolgen van deze studie? Er zijn er veel. Ten eerste, als 5G kan worden bewapend en gericht op mensen, het afvuren van EMF en het manipuleren van hun DNA om coronavirussen te produceren, dan is de externe dreiging niet een of ander nieuw killer virus, maar eerder destructieve slagveld technologie vermomd als telecommunicatietechnologie. Iedereen die nog steeds naar deeltjes in de lucht kijkt en zich zorgen maakt over besmette oppervlakken mist het punt volledig. Ten tweede, voortbouwend op het eerste punt, als de NWO (New World Order) controllers die deze agenda uitvoeren de macht hebben om mensen ertoe aan te zetten coronavirussen te maken, of zelfs een specifieke stam zoals SARS-CoV-2 (in de veronderstelling dat deze bestaat), dan is er geen sprake van 'besmetting' of virale verspreiding als zodanig. Sommigen zoals Dr. Stefan Lanka geloven dat besmetting zelf een mythe is. Hoe dan ook, er is geen medische of juridische rechtvaardiging voor het sluiten van kleine bedrijven, het in quarantaine plaatsen en isoleren van mensen, het gedwongen dragen van een masker en sociale distantie, omdat in dit scenario een of ander nieuw virus niet wordt verspreid; mensen worden ertoe aangezet om het in hun eigen lichaam te creëren. Ten derde voegt het meer gewicht toe aan het idee dat 5G electroporatie nabootst, de microbiologische techniek die gebruik maakt van een elektrische puls om tijdelijke poriën in de celmembranen te creëren waardoor stoffen als chemicaliën, drugs of DNA in de cel kunnen worden ingebracht. Zowel electroporatie als 5G gebruiken pulserende golven om de cel te openen, waardoor het DNA in de cel kan worden veranderd.



Dit onderzoek versterkt verder het idee dat het COVID-fenomeen samenhangt met zuurstoftekort (ook wel hypoxie of zuurstoftekort genoemd). Dit wordt op verschillende manieren verklaard, bijvoorbeeld door de theorie van Dr. Robert Young dat COVID eigenlijk bloedstolling is, en door het 5G 60GHz effect op zuurstofmoleculen. Samengevat is het een feit dat de 60 GHz band (gebruikt door 5G) invloed heeft op zuurstof. Deze technologie/ telecommunicatie websites (hier, hier en hier) leggen bijvoorbeeld uit hoe zuurstof een zeer hoog percentage (98% op één website) van 60 GHz golven absorbeert, waardoor het ongewenst en ineffectief is voor radio en communicatie. Die analyse is natuurlijk vanuit het oogpunt van efficiënte telecommunicatie. Mijn standpunt is echter het tegenovergestelde; ik kom naar het onderwerp kijken vanuit een gezondheids perspectief, dus het kan me niet schelen hoeveel O2 de telecommunicatie belemmert, het kan me wel schelen hoeveel de 60 GHz mijn vermogen om te ademen belemmert! Dana Ashlie legt in deze video van februari 2020 (rond 11.00 uur) uit dat wanneer de O2-moleculen de 60 GHz-golven absorberen, dit de spin van hun elektronen beïnvloedt. Veranderingen in deze draaifrequenties hebben op hun beurt weer gevolgen voor de menselijke biologie. Het vermindert het vermogen van de zuurstofmoleculen om zich volledig te binden met de hemoglobine in ons bloed en deze te verzadigen, waardoor we geen zuurstof meer kunnen opnemen, waardoor we onszelf niet meer volledig kunnen zuurstof geven. Bij een lager zuurstofgehalte daalt onze energie en immuniteit, en worden we zwakker.

Denk, met deze nieuwe informatie, terug aan enkele van de krantenkoppen van januari dit jaar, bijvoorbeeld Huawei bouwt 5G Basis Stations om te helpen bij het bestrijden van het Corona Virus. Heb je dat begrepen - om te "helpen" bij de bestrijding van het coronavirus?! Het is een zieke grap. De oorzaak van onze problemen wordt weer gepresenteerd als de oplossing.

Laatste gedachten

Dit onderzoek is een ander cruciaal stuk van de puzzel. We weten nu al een tijdje dat kunstmatige EMF ons grote schade berokkent. We weten ook al een tijdje dat 5G in veel opzichten uiterst gevaarlijk is, waaronder het kapen van onze zweetbuisantennes, het bombarderen van ons met gepulseerde golven (schadelijker dan continue golfstraling), het versterken van DNA-schade via VGCC's, het bevorderen van diepe EMF-penetratie en het hebben van mutagene en kankerverwekkende effecten, het uitzenden van een gefaseerde matrixstructuur die is gebruikt voor de verspreiding van mensenmassa's. Dit onderzoek is meer bewijs dat we opzettelijk worden vergiftigd, en dat verhalen over soorten springende vleermuisvirussen uit China een rode haring zijn. We moeten waakzaam blijven in het tegengaan van 5G in al zijn vormen, en doen wat we kunnen in ons lokale gebied om de uitrol van 5G te voorkomen. Ons DNA hangt ervan af. We moeten ons er echter ook van bewust zijn dat er eerder dit jaar 5G-satellieten in de ruimte zijn uitgezet door SpaceX (gerund door Elon Musk), en andere bedrijven, waaronder Amazon, OneWeb en TeleSat, hebben dat ook gedaan of staan op het punt dat te doen. De tijd dringt om de mensheid wakker te schudden.

**********

Makia Freeman is de redacteur van alternatieve media / onafhankelijke nieuwssite The Freedom Articles, auteur van Cancer: De Leugens, de Waarheid en de Oplossingen en senior onderzoeker bij ToolsForFreedom.com Makia is op Steemit en Parler.

Bronnen:













Vertaling: Martien-wakkeremensen.blogspot.nl



   

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien