dinsdag 21 juli 2020

ALLES HEEFT EEN ANDERE KANT COVID-veronderstellingen


ALLES HEEFT EEN ANDERE KANT
COVID-veronderstellingen

Oorspronkelijk gepubliceerd op https://thefreedomarticles.com/

COVID-veronderstellingen - de veronderstellingen die mensen maken over COVID, hoe gevaarlijk het is, hoe het zich verspreidt en wat we moeten doen om het te stoppen – woekeren rond, veel wilder dan het vermeende virus SARS-CoV2 zelf. De koelbloedig berekende propagandacampagne rond deze 'pandemie' heeft zijn doel bereikt. De mensen zijn gezwicht onder een stortvloed van tegenstrijdige informatie die uit alle hoeken komt en in algemene verwarring geraakt. Sommigen hebben hun pogingen om de situatie te begrijpen opgegeven en vonden het gewoon gemakkelijker om de officiële richtlijnen te volgen, ook al betekende dit dat ze afstand moesten doen van lang verworven rechten. Hieronder vindt u een lijst met gangbare COVID-veronderstellingen die, als u ze gelooft, het waarschijnlijk maakt dat u zich binnenkort zal onderwerpen aan de robotachtige, krankzinnige en abnormale omstandigheden van het “Nieuwe Normaal”, zoals: screening, testen, het traceren van contacten, toezicht, bewaking, het dragen van maskers, sociale afstand, quarantaine en isolatie, met verplichte vaccinatie en microchips, die er nog staat aan te komen.


Veronderstelling 1: De methode voor het tellen van COVID-sterfgevallen is verstandig en nauwkeurig. 
De grootse aanname van de COVID-“plandemie” is dat de getallen reëel en accuraat zijn, met name het dodental. Toch is niets minder waar. We hebben bevestiging, na bevestiging, na bevestiging gehad uit de hele wereld. De manier waarop de autoriteiten de doden tellen, heeft geen enkele zin. Tenminste; het heeft geen zin als je verstandig of accuraat wilt zijn, maar het heeft wel degelijk zin, als je probeert de cijfers kunstmatig op te blazen. Als je de indruk wilt wekken dat er een pandemie is, waar geen sprake van is, is het handig om degenen die met het virus zijn gestorven, te tellen als gestorven aan het virus.
Alleen al deze ene truc is er verantwoordelijk voor dat de getallen enorm scheefgetrokken zijn en dat de 'officiële' dodentelling een zinloze klucht is geworden, ontdaan van enige praktische waarde.

Veronderstelling 2: De PCR-test voor COVID is accuraat
Zoals al bekend, is de PCR-test (Polymerase Chain Reaction), uitgevonden door wetenschapper Kary Mullis als een productietechniek, dat in staat is DNA-sequenties miljoenen en miljarden keren te repliceren, niet om COVID of SARS-CoV2 te diagnosticeren. Het beantwoord niet aan de stellingen van Koch. Tot op vandaag is het virus, dat de wereld heeft afgesloten, nog nooit geïsoleerd, gezuiverd en opnieuw geïnjecteerd, zoals die stelling van Koch vereist. Of met andere woorden, er is zelfs nog nooit 100% bewezen dat het bestaat, noch is 100% bewezen dat het de oorzaak van de ziekte is. Wanneer de PCR-test wordt gebruikt om de oorzaak van een ziekte te diagnosticeren, heeft deze veel gebreken:

1. Er is geen gouden standaard om de resultaten mee te vergelijken (COVID faalt in de stellingen van Koch);

2. Het detecteert en versterkt een genetische code (RNA-sequenties), maar biedt geen bewijs dat deze RNA-sequenties van virale oorsprong zijn;

3. Het genereert veel fout-positieve resultaten;

4. Afhankelijk van het aantal cycli, of amplificaties dat wordt gebruikt, dat steeds willekeurig wordt gekozen, kan de PCR-test een volledig tegenovergesteld resultaat (positief of negatief) geven, Voor sommige ziekten geldt dat als je het aantal cycli verlaagt tot 35, dat iedereen negatief lijkt, terwijl als je de cycli verhoogt tot boven de 35, het iedereen positief kan laten lijken.

5. Bij veel patiënten verandert de “uitslag” van de PCR-test, van positief naar negatief, of andersom, als de test, op meerdere dagen wordt herhaald.

6. Zelfs een positief resultaat garandeert niet dat het ontdekte 'virus' de oorzaak van de ziekte is, vanwege het falen van de stelling van Koch.

Kortom, de PCR-test identificeert of isoleert geen virussen, levert geen RNA-sequenties van ziekteverwekkers op, biedt geen baseline voor vergelijking met patiënten-monsters en kan niet een geïnfecteerd monster van een niet-geïnfecteerd monster onderscheiden, of een infectie bepalen. Dat is verbluffend nutteloos! Hier onder een citaat uit het artikel COVID19 PCR-tests zijn wetenschappelijk gezien zinloos:

"Tests moeten worden geëvalueerd om hun nauwkeurigheid te bepalen -- strikt genomen hun "gevoeligheid" en "specificiteit" -- in vergelijking met een "gouden standaard," wat betekent dat het de meest nauwkeurige methode is die beschikbaar is. Als voorbeeld, voor een zwangerschapstest zou de gouden standaard de zwangerschap zelf zijn. Maar de Australische besmettelijke ziekten specialist Sanjaya Senanayake, beantwoordt (in een ABC TV interview) de vraag "Hoe nauwkeurig is de [COVID-19] test?" als volgt:
Als we een nieuwe test zouden hebben voor het oppakken van een bacterieel gouden monster in bloed, we hebben al bloedkweken, dat is onze gouden standaard die we al tientallen jaren gebruiken, dan zouden we deze nieuwe test daartegen kunnen vergelijken. Maar voor COVID-19 hebben we geen gouden standaard test."

Jessica C. Watson van de Bristol Universiteit bevestigt dit. In haar artikel "Interpretatie van een COVID-19 testresultaat", onlangs gepubliceerd in The British Medical Journal, schrijft ze dat er "een gebrek is aan zo'n duidelijke 'gouden standaard' voor COVID-19 testen." Hier is de bekentenis over de PCR-test door het CDC en de FDA:

"Detectie van viraal RNA wijst misschien niet op de aanwezigheid van een besmettelijk virus, of dat 2019-nCoV de oorzaak is van klinische symptomen. Deze test kan niet uitsluiten dat ziekten worden veroorzaakt door andere bacteriële of virale ziekteverwekkers."

Nauwkeurig zou ongeveer het laatste woord zijn dat ik zou gebruiken om COVID PCR-tests te beschrijven, maar toch is het momenteel wereldwijd de standaardtest voor COVID. Een ander prachtig voorbeeld van vele COVID-veronderstellingen. Ga maar eens na.

Veronderstelling 3: De antilichaamtest voor COVID is Accuraat.
Als u zich bij het lezen van het laatste gedeelte realiseert dat de COVID PCR-tests gebrekkig en betekenisloos zijn, bereidt u zich dan voor op meer absurditeit met de COVID-antilichaamtests. Zoals ik al aangaf in het artikel COVID Antilichaamtesten: Hier komt meer Trickery en Fakery, er zijn tal van redenen waarom de antilichaam testen niet echt werken en kunnen worden geïnterpreteerd op elke manier die je wilt:

1. Als bij een test antilichamen worden gevonden, maar oude bloedmonsters bevatten ook COVID-antilichamen, kunnen deze al jaren of tientallen jaren aanwezig zijn. Er is geen manier om te zeggen of ze recentelijk zijn verkregen;

2. Net als de COVID PCR-test genereren ze veel vals-positieve resultaten;

3. Ze testen op antilichamen die misschien niet eens specifiek zijn voor COVID;

4. Antilichamen bewijzen eigenlijk geen immuniteit, omdat er mensen zijn die ziekte bestrijden met weinig of geen antilichamen, en omgekeerd zijn er mensen met hoge antilichaam aanwezigheid of tellingen, maar die nog steeds ziek worden.

5. De resultaten kunnen worden geïnterpreteerd zoals u dat wilt. De aanwezigheid van antilichamen kan betekenen dat je veilig en immuun bent voor toekomstige COVID-golven, of omgekeerd kan het betekenen dat je gevaarlijk bent (ziek en geïnfecteerd op dit moment). Het gaat om de interpretatie.

Hhmmm ... al deze COVID veronderstellingen zijn niet bepaald geruststellend, zijn ze?

Veronderstelling 4: De COVID-gevallen telling stijgt...
Iemand die sceptisch is over de alternatieve visie die ik hier schilder, kan op dit moment vragen: als COVID niet zo gevaarlijk is, hoe komt het dan dat het aantal gevallen blijft stijgen? Het antwoord is simpel: omdat er meer getest wordt. Hoe meer we testen, hoe meer gevallen we zullen vinden, want dit 'virus' (eigenlijk een RNA-sequentie) komt veel vaker voor dan ons is verteld, en er zijn ook véél meer asymptomatische mensen dan ons is verteld (wat eigenlijk aantoont dat het niet zo gevaarlijk is). Zoals besproken in eerdere artikelen, er bestaat geen echt bewijs dat mensen deze specifieke RNA-sequentie niet al jaren of decennia voor de test hadden, dus de testresultaten zijn in dat kader vrij betekenisloos.

Dat terzijde, een algemene vuistregel is dat overal waar mensen proberen macht te verkrijgen, er sprake zal zijn van fraude, en COVID-testen zijn daarop geen uitzondering. Het is gebleken dat tienduizenden coronavirustests dubbel zijn geteld! In het Verenigd Koninkrijk, maar waarschijnlijk gebeurt dat op veel plaatsen. Dit artikel legt uit dat de "discrepantie voor een groot deel wordt verklaard door de praktijk van het apart tellen van speeksel- en neusmonsters van hetzelfde individu". Bovendien maken de COVID-tests gebruik van de PCR-methode zoals hierboven besproken in COVID-veronderstelling 3, die veel gebreken vertoont, waaronder het heen en weer schieten van de resultaten, afhankelijk van het aantal cycli, zoals in dit eerder geciteerde artikel wordt gesteld: "Het is niet verwonderlijk dat er verschillende documenten zijn die irrationele testresultaten illustreren. Bijvoorbeeld, al in februari meldde de gezondheidsautoriteit in de Chinese provincie Guangdong dat mensen volledig hersteld waren van een ziekte, waarvan de schuld aan COVID-19 werd gegeven, negatief begonnen te testen, maar daarna vervolgens weer "positief" begonnen te testen. Een maand later bleek uit een artikel in het Journal of Medical Virology dat 29 van de 610 patiënten in een ziekenhuis in Wuhan, tussen de 3 tot 6 testresultaten hadden die tussen "negatief", "positief" en "dubieus" in schommelden.

Nog een voorbeeld is een studie uit Singapore waar de tests bijna dagelijks werden uitgevoerd, op 18 patiënten en de meerderheid van "positief" naar "negatief" en weer terug naar "positief" ging, en tot vijf keer toe bij één patiënt.

Zelfs Wang Chen, voorzitter van de Chinese Academie van Medische Wetenschappen, gaf in februari toe dat de PCR-tests "slechts 30 tot 50 procent nauwkeurig" zijn; terwijl Sin Hang Lee van het Milford Molecular Diagnostics Laboratory een brief stuurde naar het coronavirusreactieteam van de WHO en naar Anthony S. Fauci op 22 maart 2020, waarin hij zei dat:

"In de sociale media wordt wijd verbreid gemeld dat de RT-qPCR [Reverse Transcriptase quantitative PCR] testkits die worden gebruikt om SARSCoV-2 RNA bij de mens op te sporen, veel vals-positieve resultaten opleveren en niet gevoelig genoeg zijn om enkele echt positieve gevallen op te sporen". "

Veronderstelling 5: Thermische beeldvorming/afscherming voor COVID is doeltreffend.
  
Het nemen van de temperatuur van mensen door een pistool op hun hoofd te richten is een schaamteloze conditionering. Het stuurt de subliminale boodschap dat de staat almachtig is en een pistoolachtig apparaat op je hoofd kan richten, en je bent machteloos om iets anders te doen dan je te onderwerpen. Op een praktisch niveau heeft het nemen van de temperatuur van mensen geen effect op het stoppen van virale verspreiding. Zelfs als iemand een verhoogde temperatuur heeft, wat betekent dat dan? Er is een natuurlijke variatie in de temperatuur van het menselijk lichaam; iedereen werkt met een iets andere temperatuur. Bovendien, zelfs als je temperatuur verhoogd is, kan dat zijn omdat je gewoon aan het sporten was, aan het rennen om een vlucht te halen, gewoon een boos gesprek met iemand had, een stressvol gesprek aan de telefoon, een ongehoorzaam kind moest disciplineren, enz. Denk aan alle dingen die je gestrest en geïrriteerd kunnen maken, of je bloeddruk verhogen, wat allemaal kan leiden tot een verhoogde temperatuur!

Deze manier is vergelijkbaar met de antilichaamtest; het kan een resultaat geven, maar het resultaat kan op zoveel manieren worden geïnterpreteerd dat het resultaat zinloos is in termen van wetenschap. Hoewel er zeker een groot punt is te maken in termen van controle.

By Dr. Sherri Tenpenny

Wat doen we? Wat betekent een "positieve test”?

Veronderstelling 6: Asymptomatische mensen kunnen de ziekte verspreiden
Een bepaald stuk propaganda dat hard in de hersenen van mensen wordt gehamerd en dat nog steeds grote schade aanricht, is het idee dat iedereen een drager zou kunnen zijn en dus iedereen zou kunnen besmetten. Dit heeft tot gevolg dat mensen angstig, bang en zelfs paranoïde worden als ze alleen maar met hun dagelijkse leven bezig zijn. Het idee dat asymptomatische mensen de ziekte kunnen verspreiden is echter niet iets om je zorgen over te maken.

Deze Chinese studie over de besmettelijkheid van asymptomatische SARS-CoV-2 dragers, gepubliceerd in mei 2020, stelde 455 proefpersonen bloot aan asymptomatische dragers van SARS-CoV2. Geen één van de 455 was geïnfecteerd!

In een interview door MSM/CNBC van Dr. Maria van Kerkhove, WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) afgelopen Juni, zei ze het volgende (hoewel ze later haar opmerkingen terugtrok:

"Uit de gegevens die we hebben, lijkt het nog steeds zeldzaam dat een asymptomatisch persoon daadwerkelijk een secundair persoon besmet", zei Dr. Maria Van Kerkhove, hoofd van de WHO-afdeling voor opkomende ziekten en zoönosen(overdraagbare infectieziekten), tijdens een nieuwsbriefing van het hoofdkwartier van de VN-organisatie in Genève. "Het is zeer zeldzaam."

Veronderstelling 7: Door scholen waanzinnig restrictieve maatregelen laten nemen zal de verspreiding van COVID stoppen.
Van de vele COVID-veronderstellingen die rondzweven, zijn deze volgende twee gebaseerd op het idee dat kinderen een belangrijke bron van COVID-verspreiding zijn. Dat zijn ze niet! De cijfers van de WorldOMeter geven aan dat kinderen van 0 tot 17 jaar 0,02-0,06% van de COVID sterfgevallen in de wereld vertegenwoordigen, wat in wezen nul is. Ondertussen tonen CDC statistieken dat onder de 149.082 (99,6%) gevallen waarvan de leeftijd van de patiënt bekend was, slechts 2.572 (1,7%) zich voordeed bij kinderen van <18 jaar", wat eveneens fractioneel is.

Met dit in gedachten, waarom zou de CDC in hemelsnaam deze draconische richtlijnen (hieronder afgebeeld en ook te vinden op deze link in zijn geheel) verplicht stellen en uitvaardigen voor Amerikaanse schoolkinderen, als het niet was om ze te conditioneren en te ontmenselijken?

Veronderstelling 8: Het is een goed idee van de regering om kinderen van COVID-Positieve Ouders te ontvoeren.
De ontvoering van kinderen door de overheid, met als excuus COVID, is begonnen!
  
Dit artikel van 17 juni 2020 meldt hoe de "LA County Department. of Children and Family Services (DCFS), adviseerde dat het hof een kind weg haalde uit het fysieke ouderschap, nadat de ouders positief testte voor COVID-19. Het gaat niet over criminele ouders, maar de rechter oordeelde in het voordeel van DCFS en dat werd gevolgd."

Laat dat even bezinken. De Staat kan een kind van zijn ouders stelen alleen maar omdat een ouder een COVID-positief resultaat liet zien op een (zeer gebrekkige) test! Kan iemand T-I-R-A-N-N-I-E- spellen? Dit is de uitkomst van de sinistere en onmenselijke waarschuwing die WHO-ambtenaar Michael Ryan in maart gaf, dat mensen op een "veilige en waardige" manier uit hun familie zouden worden verwijderd. Ryan zei: "In sommige opzichten is de zoektocht naar besmetting van de straat gehaald en terug geduwd naar de familie-eenheden. Nu moeten we in de families gaan kijken om de mensen te vinden die misschien ziek zijn en ze te verwijderen en ze op een veilige en waardige manier te isoleren". Mercola.com meldt dat het CDC aanbeveelt om pasgeborenen bij de geboorte te scheiden van hun ouders voor COVID-testen.

Hoe slecht moet het worden voordat mensen wakker worden en zien wat er gebeurt?

Veronderstelling 9: Sociale afstand (1,5 mtr) wordt ondersteund door solide wetenschappelijk bewijs...
Dat wordt het niet! In tegenstelling: afgedwongen sociale afstand schept psychische druk en maakt ons kwetsbaarheid voor allerlei verschillende soorten infecties.
Of het nu 6 voet, 1,5 meter of 2 meter is, het virus lijkt in staat te zijn om allerlei verschillende afstanden te overbruggen, afhankelijk van het land waar het zich bevindt. Dus er is geen wetenschappelijk bewijs om de rampzalige twee meter (Amerika) regel te ondersteunen: LINK

"De invloedrijke Lancet review leverde bewijs uit 172 studies ter ondersteuning van fysieke afstand van een meter of meer. Dit klinkt misschien indrukwekkend, maar alle studies waren retrospectief en hebben te lijden onder vooroordelen die de betrouwbaarheid van hun bevindingen ondermijnen".

Ondertussen zei regeringsadviseur Robert Dingwall: LINK "We kunnen geen sociale afstandsmaatregelen handhaven, zonder ernstige schade te veroorzaken aan de samenleving, de economie en de fysieke en mentale gezondheid van de bevolking. Ik denk dat het veel moeilijker zal zijn om de naleving van een aantal van de maatregelen af te dwingen, die echt geen bewijskrachtige basis hebben. Ik bedoel, de twee meter-regel is uit het niets tevoorschijn getoverd. Er is een zekere hoeveelheid wetenschappelijk bewijs voor een afstand van één meter, die voortkomt uit studies binnenshuis, in een klinische en experimentele omgeving, maar er is nog nooit een wetenschappelijke basis geweest voor twee meter. Het is een soort vuistregel, maar het is niet zo dat het op een heleboel rigoureuze wetenschappelijke literatuur is gebaseerd.
De veronderstelling dat sociale afstand werkt, is gebaseerd op een onderliggende veronderstelling; dat er een apart en geïsoleerd virus SARS-CoV2 is, dat besmettelijk is en de enige oorzaak van de ziekte is - wat nooit bewezen is.

Veronderstelling 10: Het dragen van een masker voor gezonde mensen wordt ondersteund door solide wetenschappelijk bewijs.
De voorlaatste aanname voor vandaag is het prachtige onderwerp van maskers, oftewel gezichtsluiers, of boerka’s, zoals velen ze zijn gaan noemen. Een van de veronderstellingen van COVID is dat velen zich nog steeds vastklampen aan het idee dat het 'respectvol' is om maskers te dragen, omdat gezonde mensen beschermd worden tegen het ziek worden door virussen. Dit is overduidelijk onjuist. Zoals in het vorige artikel Unmasking the Truth zijn maskers ontworpen voor chirurgen of mensen die al ziek zijn, niet voor gezonde mensen. Ze stoppen zieke mensen om een ziekte te verspreiden door middel van grote nies, of hoestdruppels, maar ze doen niets om mensen goed te beschermen. In feite beperken ze de zuurstoftoevoer van de drager, wat leidt tot hypoxie (zuurstoftekort), wat weer leidt tot vermoeidheid, zwakte en een lagere immuniteit. En op een lagere immuniteit volgt ... grotere vatbaarheid voor ziekten. Zoals al eerder vermeldt, zijn de maskers die veel mensen dragen, zelfgemaakt van stof. Als je zegt dat ze een virus tegenhouden dat gemeten wordt in nanometers, dan maak je een grapje, (nanometer = 10-9 meter, of 0,000000001 meter). Het werkt als kippengaas tegen vliegen; ze zullen een virus niet stoppen, maar ze zullen zeker een broeinest worden, waar microben zich zullen gaan ontwikkelen, die ambiëren vochtige en warme omstandigheden.

Voor de wetenschappelijke denkers; dit is wat Dr. Russell Blaylock te zeggen had: "Het belang van deze bevindingen is dat een daling van het zuurstofgehalte (hypoxie) gepaard gaat met een aantasting van de immuniteit. Studies hebben aangetoond dat hypoxie de belangrijkste immuun-cellen, die gebruikt worden om virale infecties te bestrijden, de CD4+ T-lymfocyt, kan remmen. Omdat hypoxie het niveau verhoogd van een verbinding genaamd: hypoxie induceerbare factor-1 (HIF-1), wat T-lymfocyten remt en een krachtige immuun-remmende cel genaamd de Tregs stimuleert. Dit maakt de weg vrij voor het aangaan van een infectie, met inbegrip van COVID-19 en het maakt de gevolgen van die infectie veel ernstiger. In wezen kan een masker op u een verhoogd risico van infecties krijgen zetten en zo ja, dan met een veel slechtere afloop."

Veronderstelling 11: We leven in een wereld van willekeurige dodelijke virussen...
De grootste aanname van deze hele zwendel is dat virussen ongedifferentieerde moordenaars zijn die onderling kunnen kruisen en tussen lichamen ‘overspringen’ om mensen te kunnen besmetten. In feite is de aard van het virus veel nederiger en totaal verkeerd begrepen door de reguliere wetenschap die, met name gevoed door de medische industrie, de kiem-theorie en de mythe van besmetting promoot. Voornamelijk om je angstig te houden en afhankelijk van zijn giftige producten (petrochemische geneesmiddelen en vaccins) en om zijn omzet te verhogen. Virussen zijn gedemoniseerd. Zoals besproken in eerdere artikelen zoals Deep Down the Virus Rabbit Hole - Question Everything, legde viroloog Dr. Stefan Lanka de waarheid bloot dat virussen geen ziekte veroorzaken. Stefan Lanka won in 2017 de beroemde Suprême Court in Duitsland waar hij bewees dat mazelen niet door een virus worden veroorzaakt. Lanka schrijft:

"Sinds juni 1954 wordt de dood van weefsel en cellen in een reageerbuis beschouwd als bewijs voor het bestaan van een virus... volgens de wetenschappelijke logica en de regels van de wetenschap hadden er controle-experimenten moeten worden uitgevoerd... Deze controle-experimenten zijn tot op de dag van vandaag nog nooit door de officiële wetenschap uitgevoerd. Tijdens het mazelenvirusonderzoek heb ik een onafhankelijk laboratorium opdracht gegeven om dit controle-experiment uit te voeren en het resultaat was dat de weefsels en cellen door de laboratorium omstandigheden op precies dezelfde manier sterven, als wanneer ze in contact komen met het zogenaamd "geïnfecteerde" materiaal. Met andere woorden, de cellen sterven door honger en vergiftiging (omdat ze worden gescheiden van energie en voedingsstoffen uit het lichaam, en omdat er giftige antibiotica in de celcultuur worden geïnjecteerd), niet door besmetting met een virus. Deze geweldige videopresentatie getiteld Viral Misconceptions: The True Nature of Viruses: De ware aard van virussen is de moeite waard om naar te kijken. Het schetst vele verbluffende (nieuwe) waarheden over de aard van virussen, zoals: “Virussen worden gecreëerd vanuit je cellen, ze komen niet van buiten het lichaam.”

“Ze ontstaan als gevolg van systemische toxiciteit, niet omdat het lichaam is overvallen door een externe bedreiging.”

- Virussen lossen giftige stoffen op wanneer het lichaamsweefsel te giftig is voor levende bacteriën of microben om zich mee te voeden zonder dat ze worden vergiftigd. Zonder virussen kon het menselijk lichaam geen homeostase bereiken en zichzelf niet in stand houden, in het licht van systemische toxiciteit.

 - Virussen zijn zeer specifiek. Ze lossen specifieke weefsels in het lichaam op. Ze doen dit met behulp van antilichamen...

- Hoe meer toxiciteit je in je lichaam hebt, hoe meer virale activiteit je zult hebben...

- De enige vectoroverdracht van een virus is via bloedtransfusie, of vaccins; virussen kunnen je niet besmetten door van het ene naar het andere lichaam te springen.

- Virussen zijn discriminerend van aard, gemaakt door het lichaam voor een specifiek doel. Het zijn geen willekeurige moordenaars.

- De RT-PCR-test (kortweg PCR-test) observeert en vermenigvuldigd genetisch materiaal dat door het virus is achtergebleven, niet het virus zelf (zie aanname 2).

Conclusie: Tijd om al uw COVID-veronderstellingen in twijfel te trekken
Het goede nieuws is dat het veronderstellingen zijn en geen feiten. Als je goed kijkt, realiseer je je dat het hele officiële verhaal op COVID een kaartenhuis is dat op zand is gebouwd. Het kan niet op tegen nauwkeurig onderzoek. Deze kennis is de sleutel tot het gezond en vrij blijven in een door COVID gekraakte en gehersenspoelde wereld. Verspreid het woord. Bewijs, informatie en kennis zullen aannames en onwetendheid verjagen.

Noot voor de lezers: Stuur dit artikel door naar uw e-maillijsten. Crosspost op uw blogsite, internetforums, enz.

Makia Freeman is de redacteur van alternatieve media / onafhankelijke nieuwssite The Freedom Articles en senior onderzoeker bij ToolsForFreedom.com. Makia is op Steemit en FB.

Sources


Makia Freeman is the editor of alternative media / independent news site The Freedom Articles and senior researcher at ToolsForFreedom.com. Makia is on Steemit and FB.

Disclaimer: This article is not intended to provide medical advice, diagnosis or treatment. Views expressed here do not necessarily reflect those of GreenMedInfo or its staff.

Dutch Translation: Peter Sattva