vrijdag 31 juli 2020

"Er is geen bewezen effectiviteit" - Nederland weigert het dragen van een masker in het openbaar te verplichten. / by Tyler Durden - Fri, 07/31/2020 - 04:15

"Er is geen bewezen effectiviteit" - Nederland weigert het dragen van een masker in het openbaar te verplichten.
by Tyler Durden - Fri, 07/31/2020 - 04:15

Amerikaanse volksgezondheidsdeskundigen, onder leiding van Dr. Anthony Fauci, hebben de afgelopen maanden geworsteld om een specifiek verhaal onder het publiek door te drukken: Het dragen van een masker beschermt je niet zozeer tegen besmetting met SARS-CoV-2, maar als je geïnfecteerd bent, kan het dragen van een masker je ervan weerhouden het virus aan iemand anders door te geven.

De mainstream media heeft deze beweringen ondersteund met vage verwijzingen naar "wetenschap" en "onderzoek", terwijl een coalitie van beroemdheden en progressieve activisten hebben geprobeerd om iedereen zwart te maken die twijfelt aan dit verhaal - of, erger nog, weigert om wanneer dan ook een masker te dragen buiten hun huis - als een "ontkenner".

Vier maanden coronacrisis: een tussenbalans in acht stellingen / DOOR FRED TEUNISSEN · 30 JULI 2020

Vier maanden coronacrisis: een tussenbalans in acht stellingen

DOOR FRED TEUNISSEN · 30 JULI 2020

Vier maanden na het begin van de coronacrisis maken we een tussenbalans op. Kern daarvan is dat wat ons medio maart overviel de eerste fase is van The Great Reset, de beoogde herinrichting van de westerse samenlevingen naar eigentijds fascistisch model. Een vijandige operatie, die plaatsvindt onder de valse vlag van een virusepidemie.

1. Virussen zijn geen ziekteverwekkers

De afgelopen maanden stonden twee woorden centraal in de corona mediastorm: het woord VIRUS en het woord BESMETTING.

Volgens de berichten zou er een zeer gevaarlijk virus rondwaren dat via direct contact en via de lucht (aerosolen) overgedragen wordt en dan iemand kan besmetten en ziekmaken. Heel veel mensen hechten nog steeds geloof aan deze voorstelling van zaken.

Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker dat er geen bewijs is dat dat dit Covid-19-virus daadwerkelijk bestaat. Dat lijkt bizar en dat is bizar, maar het is wel waar.

De hele theorie omtrent Covid-19 is gebaseerd op onderzoek van een klein stukje genetisch materiaal: een segment van een RNA-streng. Dat is geen virus, zoals drAndrew Kaufman in de onderstaande video toelicht.
Ook is er geen bewijs geleverd dat dit materiaal ziekte kan veroorzaken in een mens. Proeven in deze richting zijn niet eens gedaan.

Het hele Covid-verhaal staat daarmee op wetenschappelijk drijfzand. Ook dit wordt door dr. Kaufman helder uitgelegd in deze video.

Wat voor het Covid-19-virus geldt, gaat ook op voor Sars, Ebola, HiV, HPV, pokken, enzovoort. Er bestaat tot nu toe hoegenaamd geen wetenschappelijk bewijs dat virussen ziekte kunnen veroorzaken.

De Duitse bioloog Stefan Lanka heeft een prijs van 100.000 euro uitgeloofd voor de eerste wetenschapper die spijkerhard aantoont dat het mazelenvirus daadwerkelijk bestaat. Tot nu toe is dit niemand gelukt.

In de de viedo hieronder licht hij zijn visie toe. Het is een selectie uit een opname van anderhalf uur.


maandag 27 juli 2020

Gezichtsmaskers Verplicht Gesteld door de Britse Regering Geven Specifiek aan op de verpakking dat ze NIET Beschermen Tegen COVID-19 / Door Paul Joseph Watson, 15 Juli 2020


Gezichtsmaskers Verplicht Gesteld door de Britse Regering Geven Specifiek aan op de verpakking dat ze NIET Beschermen Tegen COVID-19

Door Paul Joseph Watson, 15 Juli 2020

(Paul Joseph Watson) Het zelfde type van gezichtsmaskers die de Britse overheid mensen verplicht stelt in winkels te dragen vanaf 24 juli om te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus vermeldt specifiek op hun verpakking dat ze geen bescherming bieden tegen het coronavirus.

Geniaal.

Eerder deze week bevestigde de regering dat iedereen die betrapt wordt op het niet dragen van een masker bij het betreden van een winkel of supermarkt een politieboete van £100 zal krijgen, wat de voorzitter van de London Metropolitan Police Foundation ertoe aanzet om te klagen dat dit totaal onafdwingbaar zou zijn.

De wet stelt echter dat stoffen maskers, sjaals of andere textielproducten die geen handen nodig hebben om ze op hun plaats te houden, acceptabele vormen van bescherming tegen COVID-19 zijn.

dinsdag 21 juli 2020

ALLES HEEFT EEN ANDERE KANT COVID-veronderstellingen

ALLES HEEFT EEN ANDERE KANT
COVID-veronderstellingen

Oorspronkelijk gepubliceerd op https://thefreedomarticles.com/

COVID-veronderstellingen - de veronderstellingen die mensen maken over COVID, hoe gevaarlijk het is, hoe het zich verspreidt en wat we moeten doen om het te stoppen – woekeren rond, veel wilder dan het vermeende virus SARS-CoV2 zelf. De koelbloedig berekende propagandacampagne rond deze 'pandemie' heeft zijn doel bereikt. De mensen zijn gezwicht onder een stortvloed van tegenstrijdige informatie die uit alle hoeken komt en in algemene verwarring geraakt. Sommigen hebben hun pogingen om de situatie te begrijpen opgegeven en vonden het gewoon gemakkelijker om de officiële richtlijnen te volgen, ook al betekende dit dat ze afstand moesten doen van lang verworven rechten. Hieronder vindt u een lijst met gangbare COVID-veronderstellingen die, als u ze gelooft, het waarschijnlijk maakt dat u zich binnenkort zal onderwerpen aan de robotachtige, krankzinnige en abnormale omstandigheden van het “Nieuwe Normaal”, zoals: screening, testen, het traceren van contacten, toezicht, bewaking, het dragen van maskers, sociale afstand, quarantaine en isolatie, met verplichte vaccinatie en microchips, die er nog staat aan te komen.

maandag 13 juli 2020

DRINGENDE INFORMATIE OVER HET CO-VID VACCIN.

DRINGENDE INFORMATIE OVER HET CO-VID VACCIN


Graag wil ik deze video onder jullie aandacht brengen.


Anoniem
Horowitz: Het CDC in Amerika bevestigt het opmerkelijk lage sterftecijfer van het Coronavirus......... Waar blijft de media?

Horowitz: Het CDC in Amerika bevestigt het opmerkelijk lage sterftecijfer van het Coronavirus. 
            ( CDC = Centers for Disease Control and Prevention)

Waar blijft de media?
In het rood vertaalt naar het Nederlands
                                             
Posted on: 
Wednesday, July 8th 2020 at 1:15 pm
Written By:  Daniel Horowitz


Originally published on 
www.conservativereview.com
Oorspronkelijk gepubliceerd op www.conservativereview.com

Most people are more likely to wind up six feet under because of almost anything else under the sun other than COVID-19.
De meeste mensen hebben meer kans om zes meter onder de grond te eindigen vanwege bijna alles wat anders is dan COVID-19.

The CDC(Centers for Disease Control and Prevention) just came out with a report that should be earth-shattering to the narrative of the political class, yet it will go into the thick pile of vital data and information about the virus that is not getting out to the public. For the first time, the CDC has attempted to offer a real estimate of the overall death rate for COVID-19, and under its most likely scenario, the number is 0.26%. Officials estimate a 0.4% fatality rate among those who are symptomatic and project a 35% rate of asymptomatic cases among those infected, which drops the overall infection fatality rate (IFR) to just 0.26% -- almost exactly where Stanford researchers pegged it a month ago.
Het CDC kwam met een rapport, dat een aardverschuiving zou moeten betekenen voor het verhaal van de politiek..., maar toch zal het in de dikke stapel vitale gegevens en informatie over het virus gaan zitten die niet naar buiten komt. Voor het eerst heeft CDC geprobeerd een echte schatting te geven van het totale sterftecijfer voor COVID-19, en onder het meest waarschijnlijke scenario is het percentage 0,26%. De ambtenaren schatten een 0.4% sterftecijfer onder degenen die symptomatisch zijn en projecteren 35% van asymptomatische gevallen onder de besmetten die, de algemene graad van besmettingen (IFR) tot maar 0.26% doet zakken -- bijna precies waar de onderzoekers van Stanford het een maand geleden op vast stelden.
        
  Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

dinsdag 7 juli 2020

Rechter bevrijdt Zuid-Afrika van COVID-19-regime “Geen pandemische uitzondering op fundamentele mensenrechten” / Door mr. Jeroen Pols


Rechter bevrijdt Zuid-Afrika van COVID-19-regime
“Geen pandemische uitzondering op fundamentele mensenrechten”
Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 5 juli 2020 – Het Zuid-Afrikaanse hof van beroep in Pretoria veegt met haar uitspraak van afgelopen dinsdag alle coronamaatregelen van tafel. Zuid-Afrika is na drie maanden bevrijd van grondrechtinperkingen in een omvang die het land sinds het einde van de Apartheid niet meer heeft gekend. “De door de grondwet gewaarborgde individuele rechten verdwijnen immers niet tijdens een crisis op het gebied van de volksgezondheid”, aldus rechter N. Davis in zijn oordeel. Er is geen hoger beroep toegelaten tegen de uitspraak.

De rechter tilt in zijn uitspraak zwaar aan het ontbreken van elke proportionaliteits- en subsidiariteitstoets van de maatregelen. De Zuid-Afrikaanse grondwet vereist namelijk dat een assessment gemaakt wordt van de evenredigheid in van het belang en de gevolgen van de inperking van grondrechten. Daarbij moet onderzocht worden of het beoogde doel ook met minder ingrijpende middelen bereikt kan worden. “Een zorgzame staat die levens wil redden en een zorgvuldige analyse doorvoert, zou gekozen hebben om te focussen op de meest kwetsbare mensen met onderliggende gezondheidsproblemen en zwakke immuunsystemen zoals ouderen”, aldus Davis.

maandag 6 juli 2020

HET LAB VAN FRANKENSTEIN EN DE CHRISTELIJKE LEVENSPRINCIPES VAN HUGO DE JONGE / door Ellen Vader & Door Frankema | 5 jul 2020


HET LAB VAN FRANKENSTEIN EN DE CHRISTELIJKE LEVENSPRINCIPES VAN HUGO DE JONGE
door Ellen Vader & Door Frankema | 5 jul 2020 


Op 12-03-2020, één dag nadat Tedros Adhanom Gebreyesus op 11-03-20 heeft verklaard dat de COVID-19 uitbraak een pandemie is, verschijnt er een persbericht van farmaceutisch bedrijf Inovio, waaruit het volgende citaat:[1,2]

“Inovio ontvangt subsidie van de Bill & Melinda Gates Foundation om het testen en opschalen van CELLECTRA® 3PSP’s eigen slimme apparaat voor de intradermale toediening van INO-4800, een DNA-vaccin voor COVID-19, te versnellen.”

De subsidie bedraagt “wederom 5 miljoen” staat in de titel van het persbericht, dus kennelijk komt het bovenop eerdere subsidies.

vrijdag 3 juli 2020

Verkorte Brandbrief Corona Maatregelen / Maaike van Stralen - 28/6/2020


Verkorte Brandbrief Corona Maatregelen
Maaike van Stralen - 28/6/2020


Goeiemorgen, vanochtend vroeg ontving ik een mail van Maaike van Stralen en zij houdt zich bezig met gezondheid.
Hierna de link waar je die brandbrief online kan lezen en eventueel ondertekenen: https://opendebat.info/brandbrief/

Hieronder stukken die ik belangrijk vind voor iedereen:

We weten allemaal wat Rutte ons voorspeld heeft: Totdat er een vaccin is, kunnen we niet terug naar normaal. Dat kan dus lang duren. Zie hieronder.

Maaike schrijft o.a.:

Brandbrief

Eergisteren is er een brandbrief verschenen vanuit een groep van ruim 80 artsen en physician assistants. Ik mocht deel uitmaken van deze groep.

Kort samengevat willen we middels deze brandbrief oproepen tot een open debat. Kernpunten van deze brief zijn:

- Wij als artsen hebben een eed afgelegd, waarbij we beloofd hebben om ons open en toetsbaar op te stellen. We kennen onze verantwoordelijkheid voor de samenleving. We willen de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.

Vaccin

Ik heb afgelopen tijd veel vragen gekregen over hoe ik over het vaccin denk. Ik denk dat het nooit gaat lukken om een goed werkend vaccin op de markt te brengen. Het COVID-19 virus is namelijk geen DNA-virus, maar een RNA-virus. Het is nog nooit gelukt om voor een ziektebeeld dat uit RNA-virus bestaat een werkend vaccin te fabriceren. RNA virussen zijn o.a.: Ebola, Sicca, HIV. Voor al deze virussen bestaat nog geen vaccin. Het lukt niet omdat RNA-virussen heel veranderlijk zijn.

Uit onderstaande tabel blijkt dat men schat dat er na een jaar 26.000 verschillende Corona-varianten over de hele wereld zijn.

  
- Er is weinig bewijs voor het nut van sociale distancing op 1 tot 2 meter. Echter, social distancing heeft wel een duidelijk aantoonbaar negatief effect op de volksgezondheid. Ons inziens wordt er te weinig rekening gehouden met nevenschade aan de maatschappij en aan onze persoonlijke integriteit.

- Het huidige shamen, blamen en censureren van tegengeluid richting het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het overheidsbeleid, bijvoorbeeld van artsen die zich afvragen of een vaccin op een dergelijke korte termijn welDEoplossing is tegen COVID-19 en kritische vragen durven te stellen, is uitermate zorgelijk.

- De aangekondigde spoedwet, die een ernstige inbreuk op onze privacy met zich meebrengt en extreme strafmaatregelen met zich meedraagt, zal niet leiden tot verbetering van de volksgezondheid, waarvoor deze wet voor bedoeld is

- In deze tijd willen wij de aandacht samen richten op de toekomst, een toekomst waarin het COVID-19 virus een rol zal spelen. Want de COVID-19 situatie raakt ons allen.

- Deze brief gaat niet over waar de politieke besluitvorming ons gebracht heeft, maar over hoe we verder gaan. We willen de schade ten gevolge van het virus beperken, en ook de schade minimaliseren van de maatregelen en de intelligente lock-down. We denken aan niet / (te) laat geleverde non-COVID-19 zorg, de psychosociale consequenties, de nog niet te overziene totale zorgkosten en de economische schade.

Hydroxychloroquine

In de vorige nieuwsbrief schreef ik ook al over dit anti-malaria middel.  Eén van de werkingsmechanismen is dat het er voor zorgt dat het corona-virus niet kan binden aan de angiotensine-2 receptoren. Dat zijn receptoren die veel op longweefsel zitten en de toegangspoort vormen om binnen te dringen in de cellen van het longweefsel.

Een tweede werking is dat het een ionofoor is. Dat wil zeggen dat het in de celmembraam van lichaamscellen de ionkanalen voor zink open zet. Zink komt normaal wat moeilijk de lichaamscellen in. Hiermee gaat dat dan veel gemakkelijker. Zink zorg dat het virus niet meer kan repliceren (= vermenigvuldigen). 

Huisarts Rob Elens uit het Limburgse Meijel heeft geëxperimenteerd met dit middel. Hij heeft een mix van hydroxychloroquine, azitromycine (een antibiotica) en zink gebruikt, met goed effect. Hij heeft van 10 mensen het leven gered door deze middelen voor te schrijven. Binnen een paar dagen waren ze weer op de been, terwijl ze op het punt stonden om ingestuurd te worden naar het ziekenhuis. Dit was echter niet mogelijk omdat het ziekenhuis een opname stop had. Cruciaal is dat dit middel vroeg in het ziektebeeld wordt ingezet. Als men al opgenomen is in het ziekenhuis en het virus heeft al kunnen huishouden in het lichaam, dan is het lang niet zo werkzaam meer. De Inspectie van de Gezondheidszorg heeft Rob Elens echter op de vingers getikt en hij heeft zijn experiment moeten stoppen. Tot op de dag van vandaag mag hydroxychloroquine nog steeds niet in de eerste lijn gebruikt worden tegen COVID-19 terwijl er toenemend wetenschappelijk bewijs is voor de werking binnen de eerste lijn. Rob Elens strijdt nog immer verder om het middel wel weer beschikbaar te krijgen voor de eerste lijn in NL. Teken zijn petitie: https://zelfzorgcovid19.nl/petitie/

Quercetine, een natuurlijk alternatief voor hydroxychloroquine

Quercetine heeft een vergelijkbare werking als hydroxychloroquine. Het is namelijk ook een ionofoor. Het zorgt er voor dat zink gemakkelijker de lichaamscellen in komt, zodat het virus stopt met vermenigvuldigen.  Daarnaast is het een krachtige immuunsysteembooster. Het mooie is dat quercetine wel vrij beschikbaar is.

Quercetine zit in: vlierbloesem, kappertjes, lavas, schil van een rode appel, bosbessen, knoflook

Eet dus rijkelijk van deze voedingsmiddelen.

Mocht het echter wel lukken om een vaccin te fabriceren, laat het dan nooit bij je zelf in spuiten. We weten dus helemaal niet wat de bijwerkingen van vaccins zijn die uit RNA-virussen bestaan. Daarnaast  kost de ontwikkeling van een vaccin voor een nieuw ziektebeeld normaal gesproken tussen de 10 en 15 jaar. Het zou dus wel heel wonderlijk zijn als er nu opeens binnen een jaar een goed werkend vaccin zou liggen. Dat vaccin is dan in ieder geval niet goed getest. Ik laat mij niet gebruiken als proefkonijn in ieder geval.

Een ander opvallend bij-effect van de coronacrisis is, dat in landen waar het vaccineren van zuigelingen tijdelijk is stil gelegd vanwege de Corona-maatregelen, een dramatische daling aan kindersterfte wordt gezien. Vaccinaties zijn dus niet onschuldig!
Zie:  https://www.xandernieuws.net/algemeen/zuigelingensterfte-historisch-laag-nu-er-enkele-maanden-minder-gevaccineerd-is/
 ________________________________________

Praktische tips:

Mijd junkfood: Geraffineerd voedsel met transvetten, suiker en kunstmatige additieven  kan ons immuunsysteem ernstig verzwakken, waardoor we kwetsbaarder worden voor infecties. Ook pieken in de bloedsuikerspiegel kunnen tijdelijk het immuunsysteem verzwakken. Laat de komenden maanden chips, koek, snoep en andere snacks achterwege en kies voor onbewerkt voedsel. Eet veel groenten en fruit!

 Verhoog de inname van omega-3-vetten ter verbetering van iedere celfunctie. Voedingsmiddelen met omega-3: vette vis, lijnzaad(olie), chia-zaad. Effectief snel je omega- 3 vetzuren verhogen: suppleer met visolie. Verhoog ook de inname van middellange keten vetzuren, bv. in de vorm van kokosolie.

 Cruciaal is het om regelmatig goed je handen te wassen om verspreiding tegen te gaan. Was je handen minimaal 20 seconden en ook tussen je vingers. Raak tussentijds je mond, neus en ogen zo min mogelijk aan.

 Drink 1,5 - 2 liter water per dag

 Ga regelmatig naar buiten, al is het maar in je eigen achtertuin, beweeg in de frisse buitenlucht! Doe geen intensieve work-outs of topsport. Dit ondermijnt enorm het immuunsysteem. Normaal matig intensief bewegen.

 Zorg voor voldoende slaap.

 Haal bewust en rustig adem. Ons immuunsysteem raakt verzwakt als de ademhaling ontregeld raakt. Er gaat tekort zuurstof naar de lichaamscellen. Buteyko ademtraining is bewezen immuunversterkend. Kijk op: www.gripgeeftkracht.nl of neem contact op met Mariska Nuyens: 06-42614104. Zij doet ook consulten via skype.

Doe aan koude training á la Wim Hofman -> begin anders eerst met de laatste minu(u)t(en) koud douchen. Zet de verwarming in huis een graadje lager.

Mocht je Corona krijgen, voer dan onmiddellijk de vitamine C inname op naar 6 - 8 keer per dag. In het begin zelfs om het uur. Doe dit met ontzuurde vitamine C (= Ester C, gebufferde vitamine C  of de liposomale vitamine C), anders krijg je maag- darmbezwaren. De meeste mensen verdragen niet meer dan 3 gram zure vitamine C per dag.

Deze nieuwsbrief mag naar hartelust gedeeld worden.

Energieke groet,
Maaike van Stralen