woensdag 3 juni 2020

Gevaarlijke Nanodeeltjes die Veel Vaccins Verontreinigen: Baanbrekende Studie / Jon Rappoport - 3 Juni 2020


Gevaarlijke Nanodeeltjes die Veel Vaccins Verontreinigen: Baanbrekende Studie
Jon Rappoport - 3 Juni 2020

"The Lung," Tweede editie, 2014: "Nanodeeltjes [zijn] vergelijkbaar in grootte met subcellulaire structuren... waardoor ze klaar zijn om te worden geïntegreerd in biologische systemen."

Een studie in 2017 van 44 typen van 15 traditionele vaccins, geproduceerd door leidende wereldwijde bedrijven, heeft een zeer verontrustend en niet eerder gerapporteerd feit aan het licht gebracht:

De vaccins zijn zwaar besmet met verschillende nanodeeltjes.

Veel van de deeltjes zijn metalen.

We hebben het over traditionele vaccins, zoals HPV, griep, Mexicaanse griep, hepatitis B, MMR, DPT, tetanus, enz.

Om te beginnen met het begrijpen van een aantal van de destructieve effecten van de besmetting van nanodeeltjes in vaccins, is hier de baanbrekende studie van 2017:

Internationaal Vakblad voor Vaccins & Vaccinaties


Deel 4 Uitgifte 1
23 januari 2017
Nieuwe kwaliteitscontroles op vaccins:
Micro- en Nanocontaminatie
Antonietta M Gatti en Stefano Montanari

"Uit de uitgevoerde analyses blijkt dat in alle gecontroleerde monsters de vaccins niet-biocompatibele en bio-persistente vreemde bestanddelen bevatten die niet door de producenten worden aangegeven en waartegen het lichaam in alle gevallen reageert. Dit nieuwe onderzoek is een nieuwe kwaliteitscontrole die kan worden uitgevoerd om de veiligheid van een vaccin te beoordelen. Onze hypothese is dat deze besmetting onbedoeld is, aangezien ze waarschijnlijk te wijten is aan vervuilde componenten of procedures van industriële processen (bv. filtraties) die gebruikt worden om vaccins te produceren...".

Laten de auteurs van de studie de deur open voor de mogelijkheid dat de besmetting opzettelijk is?

"De hoeveelheid gedetecteerde vreemde lichamen en, in sommige gevallen, hun ongewone chemische samenstellingen hebben ons verbijsterd. De geïdentificeerde anorganische deeltjes zijn noch biocompatibel, noch biologisch afbreekbaar, wat betekent dat ze biopersistent zijn en effecten kunnen induceren die ofwel onmiddellijk in de buurt van de injectietijd, ofwel na een bepaalde tijd na toediening duidelijk kunnen worden. Het is belangrijk om te onthouden dat deeltjes (kristallen en niet moleculen) lichaamsvreemde stoffen zijn en zich als zodanig gedragen. Meer in het bijzonder is hun toxiciteit in sommige opzichten anders dan die van de chemische elementen waaruit ze bestaan, waardoor ze een ontstekingsreactie veroorzaken.

"Na de injectie kunnen die microdeeltjes, nanodeeltjes en aggregaten rond de injectieplaats blijven en zwellingen en granulomen vormen... Maar ze kunnen ook door de bloedsomloop worden gedragen, en zo ontsnappen aan elke poging om te gissen wat hun eindbestemming zal zijn... Zoals met alle vreemde lichamen, vooral die kleine, veroorzaken ze een ontstekingsreactie die chronisch is, omdat de meeste van die deeltjes niet kunnen worden afgebroken. Bovendien kan het proteïne-corona effect...door een nano-bio-interactie...organische/anorganische samengestelde deeltjes produceren die in staat zijn het immuunsysteem op een ongewenste manier te stimuleren... Het is onmogelijk om niet toe te voegen dat deeltjes ter grootte van wat vaak in vaccins wordt waargenomen, de celkernen kunnen binnendringen en met het DNA kunnen interacteren...".

"In sommige gevallen, bijvoorbeeld zoals bij ijzer en sommige ijzerlegeringen, kunnen ze corroderen en de corrosieproducten een toxiciteit uitoefenen die de weefsels aantast..."

"Gezien de verontreinigingen die we hebben waargenomen in alle monsters van vaccins voor menselijk gebruik, zijn schadelijke effecten na de injectie van die vaccins mogelijk en geloofwaardig en hebben ze het karakter van willekeurigheid, aangezien ze afhankelijk zijn van waar de verontreinigingen door de bloedsomloop worden gedragen. Het is alleen duidelijk dat soortgelijke hoeveelheden van deze vreemde lichamen een ernstiger effect kunnen hebben op zeer kleine organismen zoals die van kinderen. Hun aanwezigheid in de spieren...kan de werking van de spieren ernstig schaden..."

"We komen deeltjes tegen met chemische samenstellingen, vergelijkbaar met die in de geanalyseerde vaccins, wanneer we gevallen van milieuvervuiling door verschillende vervuilingsbronnen bestuderen. In de meeste gevallen zijn de gedetecteerde combinaties erg vreemd, omdat ze geen technisch nut hebben, in geen enkel materiaalhandboek te vinden zijn en eruit zien als het resultaat van de toevallige vorming die zich bijvoorbeeld voordoet als afval wordt verbrand. In ieder geval mogen ze, ongeacht hun herkomst, niet aanwezig zijn in een injecteerbaar geneesmiddel, laat staan in vaccins, meer in het bijzonder die voor zuigelingen".

Deze studie van 2017 opent een heel nieuw terrein: het onderzoek naar nanodeeltjes in vaccins waar geen enkele verwacht werd.

Zulke deeltjes zijn geen geneesmiddel in welke zin dan ook.

Veel juridische en wetenschappelijke "deskundigen" beweren dat de staat het recht heeft om vaccins verplicht te stellen en op te leggen aan de bevolking.  Maar deze vervuilende nanodeeltjes zijn geen vaccins of medicijnen.  Alleen een gek zou het recht van de staat verdedigen om ze in te spuiten.

Hier is een ander deel uit de studie van 2017.  Handelsnamen van vaccins, en samenstellingen van de nanodeeltjescontaminanten zijn aangegeven.  Haal diep adem en doe je gordel om:

"...verdere aanwezigheid van micro-, sub-micro- en nano-formaat, anorganische, vreemde lichamen (variërend van 100nm tot ongeveer tien micron) werd geïdentificeerd in alle gevallen [alle 44 vaccins], waarvan de aanwezigheid niet werd verklaard in de bijsluiters die in de verpakking van het product werden bijgeleverd..."

"...enkele deeltjes, cluster van micro- en nanodeeltjes (minder dan 100nm) en aggregaten... afval van aluminium, silicium, magnesium en titanium; van ijzer, chroom, silicium en calcium deeltjes... gerangschikt in een cluster, en aluminium-koper afval... in een aggregaat."

"...de deeltjes zijn omgeven en ingebed in een biologisch substraat. In alle geanalyseerde monsters hebben we deeltjes geïdentificeerd die bevatten: Lood (Typhym, Cervarix, Agrippal S1, Meningitec, Gardasil) of roestvrij staal (Mencevax, Infarix Hexa, Cervarix. Anatetall, Focetria, Agrippal S1, Menveo, Prevenar 13, Meningitec, Vaxigrip, Stamaril Pasteur, Repevax en MMRvaxPro).".

"...deeltjes wolfraam geïdentificeerd in druppels Prevenar en Infarix (aluminium, wolfraam, calciumchloride)."

"...enkelvoudig vuil gevonden in Repevax (Silicium, Goud, Zilver) en Gardasil (Zirkonium)."

"Sommige metalen deeltjes gemaakt van wolfraam of roestvrij staal werden ook geïdentificeerd. Andere deeltjes die Zirkonium, Hafnium, Strontium en Aluminium (Vivotif, Meningetec) bevatten; Wolfram, Nikkel, IJzer (Priorix, Meningetec); Antimoon (Menjugate kit); Chroom (Meningetec); Goud of Goud, Zink (Infarix Hexa, Repevax), of Platina, Zilver, Bismut, IJzer, Chroom (MMRvaxPro) of Lood,Bismut (Gardasil) of Cerium (Agrippal S1) werden ook gevonden. Het enige wolfraam komt voor in 8/44 vaccins, terwijl chroom (alleen of in een legering met ijzer en nikkel) in 25/44 voorkomt. Uit het onderzoek bleek dat sommige deeltjes ingebed zijn in een biologisch substraat, waarschijnlijk eiwitten, endo-toxinen en resten van bacteriën. Zodra een deeltje in contact komt met proteïnevloeistoffen, ontstaat er een nano-bio-interactie...en wordt er een 'proteïnecorona' gevormd... De nano-bio-interactie genereert een verbinding van grotere omvang die niet biologisch afbreekbaar is en nadelige effecten kan hebben, omdat deze niet als zodanig door het lichaam wordt herkend".

"...voorbeelden van deze nano-bio-interacties. Er zijn aggregaten te zien (stabiele samengestelde entiteiten) die deeltjes lood bevatten in Meningitec... van roestvrij staal (ijzer, chroom en nikkel...) en van koper, zink en lood in Cervarix... Vergelijkbare aggregaten, hoewel in verschillende situaties (patiënten die lijden aan leukemie of cryoglobulinemie), reeds beschreven zijn in de literatuur".

Ik weet zeker dat u de officiële zekerheden hebt gelezen dat problemen met de productie van vaccins "zeldzaam" zijn.  U kunt die uitspraken samen met andere medische leugens indienen.

"Ik wil graag de zware metalen sandwich op rogge, alsjeblieft.  En kunt u het in plaats van op een bordje te serveren, injecteren?"

Uit de bevindingen van deze studie van 2017 komen een aantal belangrijke vragen naar voren die een antwoord vereisen:

Worden sommige van deze nanodeeltjes opzettelijk in vaccins geplaatst?

Leidt het standaardproductieproces voor traditionele vaccins ONVERMIJDELIJK tot gevaarlijke en destructieve nano-besmetting?

Er wordt al gebruik gemaakt van nieuwe nanotechnologieën om verschillende vaccins te maken - verondersteld wordt dat deze "de effectiviteit verbeteren".  In feite kan het komende COVID-19 vaccin een nano-type zijn.  Heeft dit productieproces het onvermijdelijke effect van het ontketenen van een orkaan van nanodeeltjes besmettingen?

Hoeveel gevallen van hersenbeschadiging en autisme bij kinderen kunnen aan de deur van de besmetting met nanodeeltjes worden gelegd?

En ten slotte, waar worden deze besmette vaccins geproduceerd?  De bovenstaande studie heeft niet gepoogd dit te ontdekken.  Het viel buiten het bestek van het onderzoek.  Het is algemeen bekend dat, bijvoorbeeld in het geval van de VS, vaccins of hun componenten in veel gevallen niet in eigen land worden geproduceerd.  Waar brengt dit de controle over de veiligheid?  In bijvoorbeeld China, waar zich talrijke farmaceutische schandalen hebben voorgedaan die verband houden met de besmetting van producten?       

Het vaccinbedrijf toont geen enkele belangstelling voor het beantwoorden van deze vragen.  Ze zijn bezig te doen alsof de vragen niet bestaan.

Vertrouwen in deze mensen zou suïcidaal zijn.

Jon Rappoport

Als auteur van drie explosieve collecties, THE MATRIX REVEALED, EXIT FROM THE MATRIX en POWER OUTSIDE THE MATRIX, was Jon kandidaat voor een zetel in het 29e district van Californië. Hij heeft een adviespraktijk voor particuliere klanten, met als doel het vergroten van de persoonlijke creatieve kracht. Hij is genomineerd voor een Pulitzer Prize en werkt al 30 jaar als onderzoeksverslaggever. Hij schrijft artikelen over politiek, medicijnen en gezondheid voor CBS Healthwatch, LA Weekly, Spin Magazine, Stern en andere kranten en tijdschriften in de VS en Europa. Jon heeft lezingen en seminars gegeven over wereldpolitiek, gezondheid, logica en creatieve kracht aan het publiek over de hele wereld.

Vertaling: Martien - wakkeremensen.blogspot.nl


♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien