donderdag 4 juni 2020

CORONAVIRUS APP – TRACK & TRACE VAN DE NEDERLANDSE BEVOLKING IS SPOEDIG EEN FEIT? / door Ellen Vader & Door Frankema | 2 jun 2020 |

CORONAVIRUS APP – TRACK & TRACE VAN DE NEDERLANDSE BEVOLKING IS SPOEDIG EEN FEIT?
door Ellen Vader & Door Frankema | 2 jun 2020 | 

“De overheid verwacht dat digitale toepassingen (bijvoorbeeld apps) nuttig zijn voor de volgende fase van de bestrijding van het coronavirus.” – Bron: RIVM[1]

Een landgenoot kwam er per toeval achter dat de voorbereidingen voor ‘bijvoorbeeld een app’ en een track and trace beleid van gezonde Nederlanders al flink gevorderd is. De coronavirus-app wordt automatisch mee gedownload als u een nieuwe update installeert op uw I-phone.’2


U DENKT DAT DAAR VERDER GEEN CONSEQUENTIES AAN VERBONDEN WORDEN?

Op 20 mei zegt Hugo de Jonge in nu.nl:“Gedwongen quarantaine in nieuw testbeleid is niet uitgesloten”. Het volgende citaat is afkomstig van nu.nl3

“Met het coronavirus besmette personen en mensen die met een besmet persoon in contact zijn geweest kunnen gedwongen worden om in quarantaine te gaan. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei woensdag in een Kamerdebat dat daar een wettelijke basis voor is, “maar ik hoop er geen gebruik van te maken”. Op dit moment ziet de minister dat een overgrote meerderheid van de mensen van de GGD het advies krijgt om thuis in quarantaine te gaan na bijvoorbeeld een positieve test of als uit bron- en contactonderzoek blijkt dat iemand in contact is geweest met een positief getest persoon. Als blijkt dat het nodig is om in te grijpen, kunnen de voorzitters van de veiligheidsregio’s mensen dwingen om thuis te blijven.” – Nu.nl

De nieuwe app is onderdeel van het beleid waar minister Hugo de Jonge ‘geen gebruik van hoopt te maken.’ En dat laatste geldt waarschijnlijk alleen als het aantal mensen die zich niet wil laten vaccineren niet te groot wordt, want anders ‘moet’ hij wel?