zondag 10 mei 2020

De werkelijke betekenis van ziekte Door Rob KalmeijerDe werkelijke betekenis van ziekte

Door Rob Kalmeijer


Ik denk niet meer in termen van ziektes, maar ziekte. Enkelvoud, niet meervoud. Ik ben ziekte gaan zien als het leven zelf: een oneindig scala aan vormen voortkomend uit één en dezelfde oerbron, die ook nog eens over kunnen gaan in elkaar. Dit verschijnsel wordt pleomorf genoemd, oftewel meervormig, en is een principe van de natuur. Ziekte is als het leven, omdat het een onderdeel is van het leven, net als dood onderdeel is van leven en een eeuwigdurende cirkel vormt waarbij energie nooit verloren gaat, maar opnieuw wordt gebruikt. Wie het leven begrijpt, begrijpt ook ziekte.

Pleoformisme

Het concept van pleomorfisme (meervormigheid) werd ontwikkeld door de Franse bioloog Antoine Béchamp. Béchamp was de grote tegenhanger van Louis Pasteur, die beweerde dat ziekteverwekkers ons van buitenaf aanvallen en het dus van belang is dat wij hen doden voordat ze ons doden. Door ziekteverwekkers te zien als externe organismes creëer je een oorlogsdenken, waarbij je een anti-houding aanneemt en micro-organismes tot vijand verklaart. Dit oorlogsdenken is terug te vinden in onze terminologie. We bestrijden' ziekte, doden' bacteriën en een medicijn is antiviraal'. Béchamp toonde aan dat dit niet alleen een hoogst simplistische, maar ook zeer onverstandige visie is. Op geheel Pasteuriaanse wijze verklaarde hij in zijn experimenten ziekteverwekkers de oorlog en bestreed ze met alle mogelijke middelen. Hij ontdekte onder de microscoop dat micro-organismes als bacteriën, schimmels, virussen en parasieten het vermogen tot biologische transmutatie hebben, oftewel het veranderen van vorm. Als gevolg van de aanvallen die op hen werden uitgeoefend, veranderde een schimmel bijvoorbeeld in een parasiet, een bacterie in een virus, enzovoorts. Ook gingen ze samenwerken. Hoe feller de aanval, hoe feller de reactie van deze micro-organismes.

In totaal identificeerde Béchamp 16 verschillende vormen. De Amerikaan Royal Rife identificeerde er later 4. Ik ben ervan overtuigd dat het werkelijke aantal oneindig is, omdat het leven hoe dan ook zijn weg vindt. Een Italiaanse ex-oncoloog (hij is uit zijn functie gezet) genaamd Tullio Simoncini beweert dat kanker een schimmel is. Er zijn echter ook virale vormen van kanker en kanker is eveneens in verband gebracht met parasieten. Mijn mening is dat kanker al deze vormen is en meer en dat kanker dus een pleomorf karakter heeft. Het is om die reden dat kanker juist gaat uitzaaien na een behandeling met chemotherapie of bestraling, een zeer ondoordachte benadering die uitsluitend anti-ziekte is en niet pro-leven.