zaterdag 21 maart 2020

Epidemie: het in quarantaine plaatsen van de echte wetenschap / Door Jon Rappoport


Epidemie: het in quarantaine plaatsen van de echte wetenschap
Dit artikel gaat over de nepwetenschap en de medische professionals die erdoor gehypnotiseerd worden.

32 jaar geleden, net nadat mijn eerste boek, AIDS INC., werd gepubliceerd, sprak ik met een vriend van een dokter, een briljante man.  Hij bekritiseerde mijn strategie om te laten zien hoe NON-VIRUS factoren het immuunsysteem van "mensen met AIDS" hadden vernietigd.

Als bewijs haalde hij een UCLA-studie aan die de mogelijkheid onderzocht dat een groot overmatig gebruik van antibiotica het immuunsysteem van homo's vernielde.  "Zie je," zei hij, "de studie vond dat veel homo's die gediagnosticeerd waren met AIDS geen antibiotica misbruikten.  Daarom konden die medicijnen niet de oorzaak zijn van AIDS."

Ik was geschokt.  Ik was geschokt dat deze dokter voor absolute onzin was gevallen.


Ten eerste had ik nooit gezegd dat antibiotica de oorzaak van AIDS was.  Hij was in de war bij het beginpunt.

Om het samen te vatten, was mijn argument in het boek: om verschillende specifieke redenen was nooit bewezen dat HIV de oorzaak was van wat men AIDS noemde.  En-- dit was de sleutel-- "AIDS" was een label dat, als een paraplu, over een heleboel verschillende gezondheidsaandoeningen was geplaatst.  Aan de basis, was AIDS echt IMMUNE SYSTEM DESTRUCTION, afkomstig van een aantal verschillende oorzaken, afhankelijk van de groep mensen waar je het over had.

En, in New York, Los Angeles, en San Francisco, was EEN VAN DEZE OORZAKEN, IN SOMMIGE HOMO MANNEN,het enorm overmatig gebruik van antibiotica.

Mijn vriendin van de dokter had dit niet begrepen.

WAAROM NIET?

Hier is de clou.  Door zijn training was hij gehypnotiseerd om te denken dat AIDS één syndroom was met één basisoorzaak.  "Het moest wel.  99 procent van alle dokters ter wereld waren ook op precies dezelfde manier gehypnotiseerd.

Eén etiket, één basisconditie, één kiem.

AIDS kon eigenlijk niet een hele reeks oorzaken zijn, die allemaal het immuunsysteem onderdrukken.  Nee, nee, nee.  Dat zou ketterij zijn.

De hypnose zorgt voor een van beide of een situatie.  "Toon ons de enige oorzaak van die ene aandoening, of ga weg."  En dat heet medische wetenschap.

Stel je het volgende voor: zes mannen in New Jersey lijden aan een plotselinge bloeding.  En acht vrouwen in New Guinea ook.  Twaalf kinderen in Oeganda ook.  Een team van virusjagers van het CDC besluit dat al deze voorvallen met elkaar in verband moeten worden gebracht door een gemeenschappelijke oorzaak.  Wat natuurlijk een virus zal blijken te zijn.  Maar ze hebben het mis.  Helemaal verkeerd.  Het is geen virus.

In feite is er geen verenigend "het".  De zes mannen in New Jersey werkten in een fabriek waar lekkende zure dampen in hun longen kwamen en bloedingen veroorzaakten.  De acht vrouwen in Nieuw-Guinea waren landarbeiders die werden overvallen door zeer gevaarlijke pesticiden, en ze bloedden.  De kinderen in Oeganda hadden water gedronken dat rechtstreeks was aangesloten op de riolering, en in de riolering zaten industriële vergiften, en ze bloedden.

Dit was geen voorwaarde.  Het had niet één oorzaak.  Maar te laat - het CDC komt binnen, verklaart dat het allemaal een virus is, en de naam van de aandoening is X-32f54d.  Dagboekartikelen worden met spoed gedrukt.  Volksgezondheidsambtenaren waarschuwen dat X-32f54d zich kan verspreiden...

Je snapt het wel.  De hypnose werkt.  Het heeft niets te maken met de wetenschap.

In de huidige "epidemie" hebben we hetzelfde oude verhaal.  HET IS NIET ÉÉN VOORWAARDE.  HET HEEFT NIET ÉÉN OORZAAK.

Wat zijn enkele van de oorzaken die de algemene griepachtige en longontstekingsverschijnselen kunnen veroorzaken die als "coronavirus" worden bestempeld? 

Gewone griep.  Longontsteking van verschillende bacteriën, schimmels, giftige lucht.  TB.  Gewone verkoudheden.  Allergieën.  Op sommige plaatsen, misschien de uitrol van 5G technologie.  Giftige vaccinatiecampagnes.  Giftige medische medicijnen.  Zeer giftige en destructieve antivirale middelen, gegeven aan mensen die "COV-gevallen" worden genoemd.  Immobilisatie, op lange termijn, in verzorgingstehuizen voor ouderen.  Pesticiden die longproblemen veroorzaken.  Industriële vergiften die longproblemen veroorzaken.  Mensen die een lichte of ernstige congestie hebben en bang zijn dat ze "het virus" hebben en in ziekenhuizen terechtkomen.  Chemische bedrijfsdumping.  Verlopen en ongekoelde medische medicijnen die naar de derde wereld worden verscheept.  (De loutere detectie van verhoogde lichaamstemperatuur tijdens luchthavenonderzoeken.  Mensen die contact hadden met andere mensen die "coronavirus gevallen" genoemd zijn.  Overijverige en werklustige dokters die "verdachte gevallen" diagnostiseren.)

En zo verder en zo verder.

Niet één aandoening met één oorzaak.

NIET één aandoening.

NIET één oorzaak.

Daarom is de "verspreiding en inperking van het ene virus" verkeerd.

"Maar...maar...stel dat de patiënt positief test op het coronavirus?  Is dat niet een soort van bewijs?  Verbindt een positieve test niet al deze mensen met verschillende condities, onder één vlag?"

Nee. Ik heb dit in andere artikelen behandeld.  Zelfs in de veronderstelling dat onderzoekers daadwerkelijk COV ontdekten-- de diagnostische test, op zijn best, zou kunnen aangeven dat de patiënt een kleine, kleine hoeveelheid COV in zijn lichaam heeft.  Maar om ziekte te veroorzaken, zou hij miljoenen en miljoenen virussen actief moeten repliceren in zijn lichaam.  De test heeft nooit  De test heeft nooit bewezen in staat te zijn om dat op te sporen.

En bovendien is het overweldigende percentage "COV-gevallen" in de wereld gediagnosticeerd ZONDER DE DIAGNOSTISCHE TEST voor het virus.

Wat we dus overhouden zijn veel mensen, met allerlei verschillende aandoeningen, veroorzaakt door veel verschillende factoren--irrationeel verzameld onder één label.

"Maar...maar...hoe zit het met al die mensen over de hele wereld die plotseling ziek worden en sterven?"

Dat is geen waarheidsgetrouw beeld.  In veel, veel gevallen zijn dit mensen die op dezelfde manier ziek worden en sterven als mensen die al heel lang ziek zijn, bijvoorbeeld door de geschiedenis heen, tuberculose en longontsteking.  In andere gevallen zouden de oorzaken nieuw kunnen/moeten zijn.  Bijvoorbeeld nieuwe vervuiling, een recente vaccinatiecampagne(s), de nieuwe uitrol van 5G, het versnelde gebruik van antivirale middelen.  De andere nieuwe factoren zijn het herlabelen van al deze mensen met een nieuwe term: "COV";

En de berichtgeving in de pers, en de uitspraken van de regeringen.

En dan de lockdowns.  En de economische oorlogsvoering tegen het volk.

Jon Rappoport

Vertaling: Martien - wakkeremensen.blogspot.nl


♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.


In Liefde en Licht, Ine & Martien