woensdag 4 maart 2020

Een paar gezond-verstand-vragen over de corona nep-epidemie en een waarschuwing DOOR FRED TEUNISSEN / 4 MAART 2020


Een paar gezond-verstand-vragen over de corona nep-epidemie en een waarschuwing
DOOR FRED TEUNISSEN · 4 MAART 2020

Rondom de corona nep-epidemie ontwikkelt zich een echte, goed voorbereide en internationaal aangestuurde crisis met gedwongen vaccinatie en uitschakeling van de nationale soevereiniteit als centrale doeleinden.

Ik lees vandaag dat er weer nieuwe ‘besmettingen’ zijn geconstateerd….

Mijn vraag: waarmee dan? Waarmee wordt dit geconstateerd?

Is er een goede diagnostische test voor exact dit type virus? En wordt die test ook toegepast? Ik hoor en lees daar niets over.

De Amerikaanse onderzoeksjournalist Jon Rappoport verdiept zich al meer dan dertig jaar in ‘uitbraken’ als Hiv, SARS, Ebola, Zika, enzovoort. Hij stelt dat er geen betrouwbare tests voor het coronavirus alias COVID-19 is.

Virussen bij de vleet

Maar goed, laten we voor het gemak aannemen dat die er wel is en dat daarmee daadwerkelijk de aanwezigheid van het virus ibij iemand wordt vastgesteld. Wat zegt dan dan?

Er zijn naar schatting ruim 300.000 verschillende typen (!) virussen. Endogene en exogene. Lees Jon Rappoport daarover.

Talloze daarvan zitten in ons lichaam.

Het feit dat je de aanwezigheid van één lid van deze enorme familie vaststelt, zegt niks.


Niet ziek?

Volgende vraag: zijn de personen bij wie COVID-19 is vastgesteld eigenlijk wel ziek? Hebben ze ziekteverschijnselen? Hoge koorts? Longontsteking? Liggen er sommigen van hun op de intensive care?

Ik hoor of lees er niks over. Ik lees alleen dat ze binnen moeten blijven om anderen niet te besmetten.

Wat is eigenlijk het risico voor die anderen als de mensen in quarantaine…. niet ziek zijn?


Stel nou dat er wel van ziekteverschijnselen sprake is. Waaruit blijkt dan dat de persoon in kwestie geen gewone seizoensgriep heeft? Wat is precies het verschil? Hoe stellen medici dit vast?

Oorzaak voldoende onderzocht?

Volgende vraag:

Hoe weet je dat juist dit virus in China verantwoordelijk is voor de ernstige ziekteverschijnselen (longproblemen vooral) die zich daar voordoen? Is dat onderzocht?


Acute longproblemen zijn immers niet ongebruikelijk in omgevingen met een enorme luchtvervuiling. Ook 5G lijkt in Wuhan bij te dragen aan (onder meer) longfalen.

China: luchtvervuiling en 5G

De Chinese autoriteiten gebruiken de nep-epidemie om een beginnende opstand tegen hen wegens de slechte luchtkwaliteit en de 5G-gezondheidsperikelen de kop in te drukken.

Hier in het Westen zijn er – deels – andere belangen in het spel.

Het Westen: vaccinaties en 5G

En hier komt mijn waarschuwing.

Het gevaar komt niet van COVID-19 of mogelijke opvolgers.

Volgens Jon Rappoprt is zelfs helemaal niet bewezen dat je van een virus ziek kunt worden.


Het gevaar komt van de vaccinaties die ‘tegen’ COVID-19 in voorbereiding zijn.

Een goed voorbereid ‘Event’

Al voor de zogenoemde ‘uitbraak’ van COVID-19 waren die voorbereidingen in volle gang, zoals blijkt uit de conferentie Event 201 op 18 oktober vorig jaar. Dat was een beleidsmatige en operationele droogoefening. Lees: de generale repetitie voor deze crisis.

De autoriteiten hadden voorkennis. Ze wisten dat dit er aan zat te komen. We hebben te maken met een zorgvuldig geplande nep-epidemie om er – in de slipstream van de media hype – diep ingrijpende vaccinatiecampagnes door te jassen.

Dat is een centraal doel hier in het Westen.
De vaccinaties die deze ‘denktank’ op grote schaal wil gaan uitrollen zijn gevaarlijk. Ze zijn giftig. Ze zullen je DNA permanent wijzigenLees het bij – opnieuw – Jon Rappoport.

Niet intuinen dus.

Nep-uitbraken

En dan is er nog 5G. Als we dat niet met alle kracht verhinderen, dan gaat dat ook hier ernstige gezondheidsproblemen met zich meebrengen.

Wat is er nu handiger voor een overheid die deze onzalige infrastructuur kost wat kost wil doordrukken dan die gezondheidsproblemen bij voorbaat al aan… virus’-uitbraken’ te wijten?

Ook hier geldt: 5G?

Niet intuinen.

De echte doeleinden

Samengevat: we hebben te maken met een nep-epidemie die die als voertuig dient voor een levensechte, goed voorbereide en internationaal aangestuurde CRISIS met als centrale agenda:

1. Gedwongen vaccinatie

2. Uitschakeling van de nationale soevereiniteit (globalisme)


Zie hiervoor de volgende leerzame video van Ice Age Farmer van 28 februari.


Zie ook deze video van de Event 201 organisatoren (*).

NB Ik heb in deze posting herhaaldelijk Jon Rappoport aangehaald als onafhankelijke expert. Jon heeft de afgelopen periode rond de 25 blogteksten geschreven die samen een uitstekend beeld van de COVID-19 crisis geven.

Onder mijn vorige posting staan e20 als link. Op zijn blog vind je de meest recente. Het is zeer aan te bevelen deze hele set zorgvuldig te lezen.

(*) Het Johns Hopkins Center for Health Security in samenwerking met het World Economic Forum en de Bill and Melinda Gates Foundation.

Gerelateerd