zondag 15 maart 2020

De Matrix Onthuld: Kartels Die De Wereld Runnen / door Jon Rappoport / 15 Maart 2020

De Matrix Onthuld: Kartels Die De Wereld Runnen
door Jon Rappoport / 15 Maart 2020

De volgende informatie komt van insider-interviews met Ellis Medavoy en Richard Bell, twee mensen die ik uitgebreid interview in mijn collectie, The Matrix Revealed. Dit is slechts een voorproefje van wat ze te zeggen hebben...

Grote instellingen op deze planeet die de controle hebben over het leger, het geld, de energie, de overheid, de medische sector, het bedrijfsleven, de media en het onderwijs, worden steeds meer wereldwijde kartels, die horizontaal geïntegreerd zijn over de nationale grenzen heen.

Dit is meer dan een top-down commando proces. Het ontwikkelt zich organisch. Drie stappen vooruit, twee stappen terug. Er is veel concurrentie tussen de onderdelen van een bepaald kartel, maar er is ook samenwerking. En op de lange termijn kantelt de zaag in de richting van samenwerking, omdat deze entiteiten beseffen dat ze op die manier misschien meer te winnen hebben.

Ik kan dit EVOLUTIE-proces niet al te sterk benadrukken. Alle pogingen om alleen maar te veronderstellen dat twaalf mannen in een kamer de planeet runnen schieten jammerlijk tekort.


In plaats daarvan, na verloop van tijd, kijken mensen die een machtig instituut leiden (zoals Energie, bijvoorbeeld) uit en herkennen meer grote spelers, en in deze erkenning is er een impuls om te concurreren en te winnen en te vernietigen, maar er is ook een impuls om de gemeenschappelijkheid op te bouwen en dus het hele territorium te monopoliseren.

Tijdens een gesprek met de gepensioneerde meesterpropagandist Ellis Medavoy vroeg ik hem naar de mate van wederzijdse samenwerking op zijn vakgebied, de psychologische oorlogsvoering. Hij antwoordde:

"Twintig jaar geleden zou ik gezegd hebben dat we allemaal afzonderlijk en jaloers te werk gingen. Ieder van ons was zijn eigen contacten aan het leggen en zijn valse beelden van de werkelijkheid aan het opbouwen voor de massa. Maar toen begon het te veranderen. Wereldwijd. Ten eerste, meer van ons waren dezelfde hologrammen aan het doordrukken. En omdat de communicatie en het reizen zo snel gingen, werkten we veel op dezelfde plaatsen. We zouden elkaar vaker tegenkomen. We begonnen informatie te delen. Ik bedoel, het was voorzichtig. We waren niet aan het stromen met ongebreidelde liefde, dat verzeker ik je. De concurrentiefactor was nog steeds sterk. En we hadden ruzie. Maar door dat alles, begonnen we als het ware door de mist heen te kijken. We begonnen de effectiviteit van de samenwerking te begrijpen. We testten elkaar met bevoorrechte informatie, om te zien of we elkaar konden vertrouwen om het privé te houden. Een opruiming hier, een opruiming daar.

"En zie je, achter ons, vonden andere groepen ook overeenkomsten. Bijvoorbeeld op het gebied van medische propaganda, waar ik veel geopereerd heb. En deze groepen zagen dat ze zich konden verenigen voor specifieke operaties, op internationale schaal. Ze konden wereldwijd enorme leugens verspreiden, en iedereen van hun klasse zou er baat bij hebben en meer controle krijgen. Dus ik zou werken met een psycho oorlogsvoering man uit bijvoorbeeld Frankrijk of Duitsland in een joint venture. We zouden ellebogen wrijven. We zouden ons voeden met dezelfde basis geld stroom.

"We zouden allebei worden geïnformeerd door een team van inlichtingen experts, en die experts zouden van verschillende nationaliteiten zijn. Langzaam maar zeker zag ik een nieuw soort paraplustructuur ontstaan.

"Zie, stel dat je tijdens de geheime aanloop naar een geplande economische crisis [geldkartel], iedereen kan afleiden met een nep-epidemie [medisch kartel]. Zie je wel? Leiders zien een reden om samen te werken. Planners worden meer intelligenter en slimmer. Ze reiken over grenzen heen die ze nooit eerder zouden hebben bereikt...

"Je begint de contouren te zien van een veel meer inclusieve toekomstige structuur. Dit is oorlogsvoering op meerdere fronten.

Richard Bell, een andere voormalige insider, zei tegen me: "Mensen nemen graag aan dat geld alles is. Als je de hoeveelheid geld die het publiek heeft kan beperken, verzwakken ze uiteindelijk en geven ze toe en zijn ze makkelijker te controleren. En dat is zeker waar. Maar aan de andere kant, als megacorporaties meer macht en bereik en markten krijgen, heb je een botsing, omdat die corporaties, die nu samenwerken op een manier die zij nooit hebben gedaan, als een kartel in sommige opzichten, klanten willen voor hun producten. Ze willen geen abjecte armoede over de hele linie. Mensen moeten hun producten kunnen kopen.

"Dus er is een zwaar conflict. Het is een conflict tussen elite bankiers [geldkartel] en megacorporaties [bedrijfskartel]. Het moet worden opgelost door middel van voorafgaande planning, op de lange termijn. Dus nu heb je deze machtige mannen zitten en praten op een nieuwe manier. Andere grote spelers raken ook betrokken [regering, media, energiekartels, bijvoorbeeld]."

Dit is slechts het begin van wat deze mensen te zeggen hebben over de MATRIX in hun interviews en hoe het ECHT werkt.

Jon Rappoport

Vertaling: Martien - wakkeremensen.blogspot.nl

 ♥  ♥  ♥


Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien