vrijdag 27 maart 2020

Corona: Het Casusnummer Spel /Jon Rappoport – Donderdag 26 Maart 2020


Corona: Het Casusnummer Spel
Jon Rappoport – Donderdag 26 Maart 2020


In deze episode van volksgezondheids bureaucraten worden ze gek, laten we eens kijken naar hun cijfers.  Laten we hun realiteit accepteren voor het moment - de realiteit waarvan ze beweren dat ze werken - en de implicaties ervan traceren.  Doe je gordel om.

Begin met Europa en alleen de gewone griep.  Niet COV.  Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Europa, "Tijdens de wintermaanden kan de griep tot 20% van de bevolking besmetten..."  Dat is gewone seizoensgriep.

De bevolking van Europa is 741 miljoen mensen.  Dit komt neer op 148 miljoen gevallen van gewone griep.  Niet één keer.  Elk jaar.  ELK JAAR.

Volgens de statista[dot]com: "Op 23 maart 2020 waren er 170.424 bevestigde gevallen van het coronavirus (COVID-19) in heel Europa sinds de eerste bevestigde gevallen in Frankrijk op 25 januari".

Ik dring er bij de lezers op aan om die vergelijkende cijfers in hun gedachten te laten rondrollen en te beseffen dat de gewone griep nooit een pandemie is genoemd, en zeker niet heeft geleid tot het afsluiten van landen.

Als we de COV Europe-cijfers die ik zojuist noemde nemen, die een periode van twee maanden bestrijken, en deze met zes vermenigvuldigen om het aantal voor een jaar te schatten, komen we uit op 1.022.544 gevallen.  Zelfs als u dit cijfer wilt opbouwen door te beweren dat het versnelt, gelooft u dan echt dat het zal oplopen tot 148 miljoen voor het jaar, het aantal gewone griepgevallen?  En nogmaals, 148 miljoen is de schatting voor elk jaar.  Elk jaar... en geen melding van een pandemie. Geen lockdowns.

Laten we naar Italië gaan.  Volgens de statistieken heeft Italië het hoogste aantal bevestigde gevallen in Europa met 59.138...  Dat is vanaf 23 maart.  Als je vermenigvuldigt met zes, om het jaarlijkse cijfer te krijgen, kom je op 360.000 gevallen.  Wil je dat opblazen, vanwege versnelling?  Ga je gang.  Wat dacht je van een miljoen gevallen voor het jaar?  Twee miljoen.  Drie miljoen.

Laten we nu eens kijken naar gewone griepgevallen voor Italië in een bepaald jaar.  Volgens sciencedirect[dot]com, "In de winterse seizoenen van 2013/14 tot 2016/17 deden zich naar schatting gemiddeld 5.290.000 ILI [griepachtige ziekte] gevallen voor in Italië, wat overeenkomt met een incidentie van 9%." Dat is 5 miljoen plus elk jaar.  Niet slechts één keer.  Is er in Italië een seizoensgebonden grieppandemie uitgeroepen?  Nooit?  Is het hele land ooit afgesloten als gevolg daarvan?  Nee.

Laten we eindelijk eens kijken naar cijfers voor de gewone griep, voor de hele planeet.  In een studie die is gepubliceerd in het tijdschrift Pharmacy and Therapeutics staat: "Influenza is een zeer besmettelijke luchtwegaandoening die verantwoordelijk is voor een aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit. Ongeveer 9% van de wereldbevolking wordt jaarlijks getroffen, met tot 1 miljard infecties, 3 tot 5 miljoen ernstige gevallen en 300.000 tot 500.000 sterfgevallen per jaar".

EEN MILJARD GEVALLEN ELK JAAR.  Wordt dit een pandemie genoemd?  Is de hele wereld elk jaar afgegrendeld?  Nee.

Voel je vrij om het vermeende aantal COV-gevallen op te sporen naarmate de tijd verstrijkt.  Terwijl ik dit schrijf, is het aantal 392.286, en de doden zijn 17.147.  Laat me weten wanneer het aantal COV-gevallen de EEN MILJARD voor het jaar bereikt en het aantal doden 300.000 passeert.  Houd me dan op de hoogte van hoe de één miljard COV-zaken elk jaar worden herhaald met ten minste 300.000 doden per jaar.

En dat concludeert dat deze episode van volksgezondheidsambtenaren die gek worden en de economie en het leven verpesten in het proces.

Er zou een "wereld-o-meter" moeten zijn die live updates geeft over DEZE-cijfers.

HET AANTAL ECONOMIEËN VERNIELD DOOR VOLKSGEZONDHEIDSLEIDERS

HET AANTAL LEVENS VERNIELD DOOR VOLKSGEZONDHEIDSLEIDERS

Bronnen: De links naar de brondocumenten zijn hier te vinden.

Jon Rappoport


Vertaling: Martien – wakkeremensen.blogspot.nl