donderdag 5 maart 2020

CDC begint met het testen van Amerikanen voor het Coronavirus, maar hoe? door Jon Rappoport door: Jon Rappoport – No Fake News 17 Februari 2020


CDC begint met het testen van Amerikanen voor het Coronavirus, maar hoe? door Jon Rappoport
door: Jon Rappoport    No Fake News  17 Februari 2020

Zoals mijn lezers weten, heb ik bewijs geleverd TEGEN het idee dat de China "epidemie" wordt veroorzaakt door een nieuw coronavirus. (archive here

Natuurlijk zijn de Wereldgezondheidsorganisatie en de Amerikaanse Centers for Disease Control voortdurend bezig met het idee dat: dit een zich uitbreidende epidemie is, en het wordt veroorzaakt door COV-19, een nieuw menselijk coronavirus.

Nu zijn de Amerikaanse Centers for Disease Control bezig met het uitrollen van een programma om Amerikanen te testen (bijvoorbeeld reizigers die naar China zijn geweest). Naarmate de tijd verstrijkt, zal het programma waarschijnlijk grotere aantallen Amerikanen in dat net trekken.

Het CDC-programma stelt onmiddellijk twee problemen aan de orde: waarom zou je de moeite nemen om een virus te testen als het niet echt een menselijke ziekte veroorzaakt; en wat voor soort test wordt er gedaan?

In dit artikel richt ik me op het type test, en of deze accuraat is, zelfs als je aanneemt dat het coronavirus een ziekte veroorzaakt.

Als ik de CDC-literatuur doorlees (zie ook hier), denk ik dat de twee meest voorkomende testmethoden in de VS zijn: antilichamen en PCR.


Antilichamentests zijn befaamd voor hun kruisreacties. Dit betekent dat factoren die op geen enkele manier relevant zijn voor een bepaald virus de test positief kunnen maken. In dat geval zou de patiënt ten onrechte te horen krijgen dat hij "het coronavirus heeft". Maar het wordt nog erger. Traditioneel werden antilichamentests die positief waren, als een goed teken voor de patiënt beschouwd: zijn immuunsysteem had contact gemaakt met een kiem en versloeg deze. Vanaf 1984 werd de wetenschap op zijn kop gezet: een positieve test werd, verbluffend genoeg, opgevat als een teken dat de patiënt ziek was of spoedig ziek zou worden.

De PCR-test (waarvoor uitstekende technici nodig zijn die geen enkele mogelijke fout maken) neemt een weefselmonster van een patiënt dat mogelijk een of meer kleine virusdeeltjes bevat die veel te klein zijn om te kunnen worden geobserveerd en blaast het vele malen op, zodat het kan worden gezien. De test zegt echter niets betrouwbaars over het HOE VEEL van het virus in het lichaam van de patiënt aanwezig is. Waarom is dat belangrijk? Omdat miljoenen en miljoenen replicerende virussen in het lichaam nodig zijn om zelfs maar te beginnen met praten over de eigenlijke ziekte. Een positieve PCR-test betekent echter dat de patiënt "de epidemische ziekte heeft". -Een nog dieper liggend probleem: waar is het ZOGENAAMDE BEWIJS dat de PCR test op een virus dat daadwerkelijk een ziekte veroorzaakt?

Het vooruitzicht dat deze twee tests op Amerikanen worden uitgevoerd, is op zijn zachtst gezegd niet geruststellend. De mensen zullen worden geprikkeld om te geloven dat ze "epidemische gevallen" zijn, en ze daarom moeten worden geïsoleerd, en worden behandeld met zeer giftige antivirale middelen.

In het geval dat ze ziek worden, van de drugs, zullen ze te horen krijgen "dat het coronavirus de schade aanricht". In sommige gevallen zal dit leiden tot een nog verdere dosering met dezelfde geneesmiddelen, op een hoger niveau - een ramp.

Een zeer klein percentage van de artsen is zich bewust van de grote tekortkomingen van deze twee diagnosetests. De meeste van hen zullen hun schouders ophalen en de tests toch uitvoeren, omdat weigering hun carrière en medische vergunningen in gevaar zou brengen.

Dit is het smerige drama dat zich nu in het Amerikaanse landschap afspeelt.

Het is niet alleen Amerika. Overal ter wereld worden dezelfde tests gedaan.

(To join our email list, click here.)


(To read about Jon’s mega-collection, Exit From The Matrix, click here.)

Jon Rappoport

Als auteur van drie explosieve collecties, THE MATRIX REVEALED, EXIT FROM THE MATRIX  en POWER OUTSIDE THE MATRIX, was Jon kandidaat voor een zetel in het 29e district van Californië. Hij heeft een consultingpraktijk voor privécliënten, met als doel het uitbreiden van de persoonlijke creatieve kracht. Hij is genomineerd voor een Pulitzer Prize en werkt al 30 jaar als onderzoeksverslaggever. Hij schrijft artikelen over politiek, medicijnen en gezondheid voor CBS Healthwatch, LA Weekly, Spin Magazine, Stern en andere kranten en tijdschriften in de VS en Europa. Jon heeft lezingen en seminars gegeven over wereldpolitiek, gezondheid, logica en creatieve kracht aan het publiek over de hele wereld. U kunt zich hier aanmelden voor zijn gratis NoMoreFakeNews e-mails of zijn gratis Outside-TheRealityMachine e-mails hier.

Vertaling: Martien – wakkeremensen.blogspot.nl

   

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien