maandag 13 juli 2020

DRINGENDE INFORMATIE OVER HET CO-VID VACCIN.

DRINGENDE INFORMATIE OVER HET CO-VID VACCIN


Graag wil ik deze video onder jullie aandacht brengen.


Daarnaast verwijs ik jullie graag naar het boek van Lorna Byrne "hoog in de hemel" pagina 241 t/m 243, die een blik in de toekomst kreeg.

Anoniem
Horowitz: Het CDC in Amerika bevestigt het opmerkelijk lage sterftecijfer van het Coronavirus......... Waar blijft de media?

Horowitz: Het CDC in Amerika bevestigt het opmerkelijk lage sterftecijfer van het Coronavirus. 
            ( CDC = Centers for Disease Control and Prevention)

Waar blijft de media?
In het rood vertaalt naar het Nederlands
                                             
Posted on: 
Wednesday, July 8th 2020 at 1:15 pm
Written By:  Daniel Horowitz


Originally published on 
www.conservativereview.com
Oorspronkelijk gepubliceerd op www.conservativereview.com

Most people are more likely to wind up six feet under because of almost anything else under the sun other than COVID-19.
De meeste mensen hebben meer kans om zes meter onder de grond te eindigen vanwege bijna alles wat anders is dan COVID-19.

The CDC(Centers for Disease Control and Prevention) just came out with a report that should be earth-shattering to the narrative of the political class, yet it will go into the thick pile of vital data and information about the virus that is not getting out to the public. For the first time, the CDC has attempted to offer a real estimate of the overall death rate for COVID-19, and under its most likely scenario, the number is 0.26%. Officials estimate a 0.4% fatality rate among those who are symptomatic and project a 35% rate of asymptomatic cases among those infected, which drops the overall infection fatality rate (IFR) to just 0.26% -- almost exactly where Stanford researchers pegged it a month ago.
Het CDC kwam met een rapport, dat een aardverschuiving zou moeten betekenen voor het verhaal van de politiek..., maar toch zal het in de dikke stapel vitale gegevens en informatie over het virus gaan zitten die niet naar buiten komt. Voor het eerst heeft CDC geprobeerd een echte schatting te geven van het totale sterftecijfer voor COVID-19, en onder het meest waarschijnlijke scenario is het percentage 0,26%. De ambtenaren schatten een 0.4% sterftecijfer onder degenen die symptomatisch zijn en projecteren 35% van asymptomatische gevallen onder de besmetten die, de algemene graad van besmettingen (IFR) tot maar 0.26% doet zakken -- bijna precies waar de onderzoekers van Stanford het een maand geleden op vast stelden.
        
  Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

dinsdag 7 juli 2020

Rechter bevrijdt Zuid-Afrika van COVID-19-regime “Geen pandemische uitzondering op fundamentele mensenrechten” / Door mr. Jeroen Pols


Rechter bevrijdt Zuid-Afrika van COVID-19-regime
“Geen pandemische uitzondering op fundamentele mensenrechten”
Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 5 juli 2020 – Het Zuid-Afrikaanse hof van beroep in Pretoria veegt met haar uitspraak van afgelopen dinsdag alle coronamaatregelen van tafel. Zuid-Afrika is na drie maanden bevrijd van grondrechtinperkingen in een omvang die het land sinds het einde van de Apartheid niet meer heeft gekend. “De door de grondwet gewaarborgde individuele rechten verdwijnen immers niet tijdens een crisis op het gebied van de volksgezondheid”, aldus rechter N. Davis in zijn oordeel. Er is geen hoger beroep toegelaten tegen de uitspraak.

De rechter tilt in zijn uitspraak zwaar aan het ontbreken van elke proportionaliteits- en subsidiariteitstoets van de maatregelen. De Zuid-Afrikaanse grondwet vereist namelijk dat een assessment gemaakt wordt van de evenredigheid in van het belang en de gevolgen van de inperking van grondrechten. Daarbij moet onderzocht worden of het beoogde doel ook met minder ingrijpende middelen bereikt kan worden. “Een zorgzame staat die levens wil redden en een zorgvuldige analyse doorvoert, zou gekozen hebben om te focussen op de meest kwetsbare mensen met onderliggende gezondheidsproblemen en zwakke immuunsystemen zoals ouderen”, aldus Davis.

maandag 6 juli 2020

HET LAB VAN FRANKENSTEIN EN DE CHRISTELIJKE LEVENSPRINCIPES VAN HUGO DE JONGE / door Ellen Vader & Door Frankema | 5 jul 2020


HET LAB VAN FRANKENSTEIN EN DE CHRISTELIJKE LEVENSPRINCIPES VAN HUGO DE JONGE
door Ellen Vader & Door Frankema | 5 jul 2020 


Op 12-03-2020, één dag nadat Tedros Adhanom Gebreyesus op 11-03-20 heeft verklaard dat de COVID-19 uitbraak een pandemie is, verschijnt er een persbericht van farmaceutisch bedrijf Inovio, waaruit het volgende citaat:[1,2]

“Inovio ontvangt subsidie van de Bill & Melinda Gates Foundation om het testen en opschalen van CELLECTRA® 3PSP’s eigen slimme apparaat voor de intradermale toediening van INO-4800, een DNA-vaccin voor COVID-19, te versnellen.”

De subsidie bedraagt “wederom 5 miljoen” staat in de titel van het persbericht, dus kennelijk komt het bovenop eerdere subsidies.

vrijdag 3 juli 2020

Verkorte Brandbrief Corona Maatregelen / Maaike van Stralen - 28/6/2020


Verkorte Brandbrief Corona Maatregelen
Maaike van Stralen - 28/6/2020


Goeiemorgen, vanochtend vroeg ontving ik een mail van Maaike van Stralen en zij houdt zich bezig met gezondheid.
Hierna de link waar je die brandbrief online kan lezen en eventueel ondertekenen: https://opendebat.info/brandbrief/

Hieronder stukken die ik belangrijk vind voor iedereen:

We weten allemaal wat Rutte ons voorspeld heeft: Totdat er een vaccin is, kunnen we niet terug naar normaal. Dat kan dus lang duren. Zie hieronder.

Maaike schrijft o.a.:

Brandbrief

Eergisteren is er een brandbrief verschenen vanuit een groep van ruim 80 artsen en physician assistants. Ik mocht deel uitmaken van deze groep.

Kort samengevat willen we middels deze brandbrief oproepen tot een open debat. Kernpunten van deze brief zijn:

- Wij als artsen hebben een eed afgelegd, waarbij we beloofd hebben om ons open en toetsbaar op te stellen. We kennen onze verantwoordelijkheid voor de samenleving. We willen de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.

Vaccin

Ik heb afgelopen tijd veel vragen gekregen over hoe ik over het vaccin denk. Ik denk dat het nooit gaat lukken om een goed werkend vaccin op de markt te brengen. Het COVID-19 virus is namelijk geen DNA-virus, maar een RNA-virus. Het is nog nooit gelukt om voor een ziektebeeld dat uit RNA-virus bestaat een werkend vaccin te fabriceren. RNA virussen zijn o.a.: Ebola, Sicca, HIV. Voor al deze virussen bestaat nog geen vaccin. Het lukt niet omdat RNA-virussen heel veranderlijk zijn.

Uit onderstaande tabel blijkt dat men schat dat er na een jaar 26.000 verschillende Corona-varianten over de hele wereld zijn.

  
- Er is weinig bewijs voor het nut van sociale distancing op 1 tot 2 meter. Echter, social distancing heeft wel een duidelijk aantoonbaar negatief effect op de volksgezondheid. Ons inziens wordt er te weinig rekening gehouden met nevenschade aan de maatschappij en aan onze persoonlijke integriteit.

- Het huidige shamen, blamen en censureren van tegengeluid richting het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het overheidsbeleid, bijvoorbeeld van artsen die zich afvragen of een vaccin op een dergelijke korte termijn welDEoplossing is tegen COVID-19 en kritische vragen durven te stellen, is uitermate zorgelijk.

- De aangekondigde spoedwet, die een ernstige inbreuk op onze privacy met zich meebrengt en extreme strafmaatregelen met zich meedraagt, zal niet leiden tot verbetering van de volksgezondheid, waarvoor deze wet voor bedoeld is

- In deze tijd willen wij de aandacht samen richten op de toekomst, een toekomst waarin het COVID-19 virus een rol zal spelen. Want de COVID-19 situatie raakt ons allen.

- Deze brief gaat niet over waar de politieke besluitvorming ons gebracht heeft, maar over hoe we verder gaan. We willen de schade ten gevolge van het virus beperken, en ook de schade minimaliseren van de maatregelen en de intelligente lock-down. We denken aan niet / (te) laat geleverde non-COVID-19 zorg, de psychosociale consequenties, de nog niet te overziene totale zorgkosten en de economische schade.

Hydroxychloroquine

In de vorige nieuwsbrief schreef ik ook al over dit anti-malaria middel.  Eén van de werkingsmechanismen is dat het er voor zorgt dat het corona-virus niet kan binden aan de angiotensine-2 receptoren. Dat zijn receptoren die veel op longweefsel zitten en de toegangspoort vormen om binnen te dringen in de cellen van het longweefsel.

Een tweede werking is dat het een ionofoor is. Dat wil zeggen dat het in de celmembraam van lichaamscellen de ionkanalen voor zink open zet. Zink komt normaal wat moeilijk de lichaamscellen in. Hiermee gaat dat dan veel gemakkelijker. Zink zorg dat het virus niet meer kan repliceren (= vermenigvuldigen). 

Huisarts Rob Elens uit het Limburgse Meijel heeft geëxperimenteerd met dit middel. Hij heeft een mix van hydroxychloroquine, azitromycine (een antibiotica) en zink gebruikt, met goed effect. Hij heeft van 10 mensen het leven gered door deze middelen voor te schrijven. Binnen een paar dagen waren ze weer op de been, terwijl ze op het punt stonden om ingestuurd te worden naar het ziekenhuis. Dit was echter niet mogelijk omdat het ziekenhuis een opname stop had. Cruciaal is dat dit middel vroeg in het ziektebeeld wordt ingezet. Als men al opgenomen is in het ziekenhuis en het virus heeft al kunnen huishouden in het lichaam, dan is het lang niet zo werkzaam meer. De Inspectie van de Gezondheidszorg heeft Rob Elens echter op de vingers getikt en hij heeft zijn experiment moeten stoppen. Tot op de dag van vandaag mag hydroxychloroquine nog steeds niet in de eerste lijn gebruikt worden tegen COVID-19 terwijl er toenemend wetenschappelijk bewijs is voor de werking binnen de eerste lijn. Rob Elens strijdt nog immer verder om het middel wel weer beschikbaar te krijgen voor de eerste lijn in NL. Teken zijn petitie: https://zelfzorgcovid19.nl/petitie/

Quercetine, een natuurlijk alternatief voor hydroxychloroquine

Quercetine heeft een vergelijkbare werking als hydroxychloroquine. Het is namelijk ook een ionofoor. Het zorgt er voor dat zink gemakkelijker de lichaamscellen in komt, zodat het virus stopt met vermenigvuldigen.  Daarnaast is het een krachtige immuunsysteembooster. Het mooie is dat quercetine wel vrij beschikbaar is.

Quercetine zit in: vlierbloesem, kappertjes, lavas, schil van een rode appel, bosbessen, knoflook

Eet dus rijkelijk van deze voedingsmiddelen.

Mocht het echter wel lukken om een vaccin te fabriceren, laat het dan nooit bij je zelf in spuiten. We weten dus helemaal niet wat de bijwerkingen van vaccins zijn die uit RNA-virussen bestaan. Daarnaast  kost de ontwikkeling van een vaccin voor een nieuw ziektebeeld normaal gesproken tussen de 10 en 15 jaar. Het zou dus wel heel wonderlijk zijn als er nu opeens binnen een jaar een goed werkend vaccin zou liggen. Dat vaccin is dan in ieder geval niet goed getest. Ik laat mij niet gebruiken als proefkonijn in ieder geval.

Een ander opvallend bij-effect van de coronacrisis is, dat in landen waar het vaccineren van zuigelingen tijdelijk is stil gelegd vanwege de Corona-maatregelen, een dramatische daling aan kindersterfte wordt gezien. Vaccinaties zijn dus niet onschuldig!
Zie:  https://www.xandernieuws.net/algemeen/zuigelingensterfte-historisch-laag-nu-er-enkele-maanden-minder-gevaccineerd-is/
 ________________________________________

Praktische tips:

Mijd junkfood: Geraffineerd voedsel met transvetten, suiker en kunstmatige additieven  kan ons immuunsysteem ernstig verzwakken, waardoor we kwetsbaarder worden voor infecties. Ook pieken in de bloedsuikerspiegel kunnen tijdelijk het immuunsysteem verzwakken. Laat de komenden maanden chips, koek, snoep en andere snacks achterwege en kies voor onbewerkt voedsel. Eet veel groenten en fruit!

 Verhoog de inname van omega-3-vetten ter verbetering van iedere celfunctie. Voedingsmiddelen met omega-3: vette vis, lijnzaad(olie), chia-zaad. Effectief snel je omega- 3 vetzuren verhogen: suppleer met visolie. Verhoog ook de inname van middellange keten vetzuren, bv. in de vorm van kokosolie.

 Cruciaal is het om regelmatig goed je handen te wassen om verspreiding tegen te gaan. Was je handen minimaal 20 seconden en ook tussen je vingers. Raak tussentijds je mond, neus en ogen zo min mogelijk aan.

 Drink 1,5 - 2 liter water per dag

 Ga regelmatig naar buiten, al is het maar in je eigen achtertuin, beweeg in de frisse buitenlucht! Doe geen intensieve work-outs of topsport. Dit ondermijnt enorm het immuunsysteem. Normaal matig intensief bewegen.

 Zorg voor voldoende slaap.

 Haal bewust en rustig adem. Ons immuunsysteem raakt verzwakt als de ademhaling ontregeld raakt. Er gaat tekort zuurstof naar de lichaamscellen. Buteyko ademtraining is bewezen immuunversterkend. Kijk op: www.gripgeeftkracht.nl of neem contact op met Mariska Nuyens: 06-42614104. Zij doet ook consulten via skype.

Doe aan koude training á la Wim Hofman -> begin anders eerst met de laatste minu(u)t(en) koud douchen. Zet de verwarming in huis een graadje lager.

Mocht je Corona krijgen, voer dan onmiddellijk de vitamine C inname op naar 6 - 8 keer per dag. In het begin zelfs om het uur. Doe dit met ontzuurde vitamine C (= Ester C, gebufferde vitamine C  of de liposomale vitamine C), anders krijg je maag- darmbezwaren. De meeste mensen verdragen niet meer dan 3 gram zure vitamine C per dag.

Deze nieuwsbrief mag naar hartelust gedeeld worden.

Energieke groet,
Maaike van Stralen


dinsdag 30 juni 2020

Ondanks serieuze waarschuwingen start de Nederlandse staat met de 5G frequentie veiling. / dinsdag 30 juni 2020 - door redactie

Ondanks serieuze waarschuwingen start de Nederlandse staat  met de 5G frequentie veiling.

dinsdag 30 juni 2020  - door redactie

Het zoveelste bewijs dat de regering niets geeft om de gezondheid van haar eigen volk. (toegevoegd door wm)


Deze week is de overheid begonnen met het veilen van 5G frequenties. De uitkomst van het hoger beroep in de zaak van Stichting Stop5GNL tegen de Staat wordt niet afgewacht. Ook op de resultaten van het onderzoek dat de Gezondheidsraad uitvoert naar de veiligheid van het niet geteste 5G-netwerk in opdracht van de Tweede Kamer, wordt niet gewacht.

Vorige week verscheen een zeer kritisch rapport van twee Europarlementariërs over de ICNIRP, de commissie die de blootstellingslimieten voor straling van draadloze technologie adviseert. Het desondanks doorgaan van de veilingen van 5G doet denken aan wat eerder gebeurde met bijvoorbeeld asbest, klimaatverandering en pesticiden.

De titel van het rapport luidt ‘The ICNIRP: Conflicts of interest, corporate capture and the push for 5G’. Na eerdere kritiek op de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) en een kritisch artikel van Investigate Europe, onderzochten zij de werkwijze van de in totaal 45 leden van de ICNIRP en de deelnemers van de wetenschappelijke expertgroep. Doel was om vast te stellen of de commissie “volledig onafhankelijk werkt en of haar leden zich in  belangenconflict situaties bevinden”.

zaterdag 27 juni 2020

Vrijheid en gezondheid / Door Mensen die geven om de vrije en gezonde toekomst van de mensheid

Vrijheid en gezondheid


Waarom al die restricties en beperkingen, wat is er werkelijk aan de hand?
Ons advies is: Gebruik gewoon je gezonde verstand.
Want Inspraak zonder inzicht.
Leidt tot uitspraak zonder uitzicht.

Laten we eens alle feiten op een rijtje zetten!
Voordat we ons laten kisten door onmenselijke beperkende wetten
Wetten die ons mensZijn ondermijnen
En ons allemaal uiteindelijk doen wegkwijnen.

Waarom wordt elk onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek verbannen en belachelijk gemaakt?
Waarom wordt dit continue door de media of de overheid afgekraakt?
Van zulk gedrag vraag je je af wat is er dan te verbergen?
Waarom zou aantoonbare wetenschappelijke feiten de Corona ziekteverschijnselen verergeren?

donderdag 18 juni 2020

Aan burgers die een medisch masker dragen: jullie zijn idiote samenzweringstheoretici /door: Jon Rappoport - 9 Juni 2020


Aan burgers die een medisch masker dragen: jullie zijn idiote samenzweringstheoretici
door: Jon Rappoport - 9 Juni 2020

Maskerdragers van de wereld, doe ze af - jullie hebben niets te verliezen behalve jullie krankzinnigheid...

Journal of the American Medical Association, 17 april 2020, "Maskers en Coronavirus Ziekte": "Tenzij je ziek bent, een gezondheidswerker bent, of zorgt voor iemand die COVID-19 heeft, worden medische maskers (inclusief chirurgische gezichtsmaskers en N95's) niet aangeraden."

Bij Children's Health Defense heeft JB Handley een uitstekend artikel geschreven, "LOCKDOWN WAANZIN: Gids voor de denkende persoon". Hier zijn twee hoogtepunten uit zijn sectie over maskers:

"29 mei kondigde de Wereldgezondheidsorganisatie aan dat maskers alleen gedragen mogen worden door gezonde mensen als ze zorgen voor iemand die besmet is met COVID-19:"

woensdag 17 juni 2020

Waarom corona-maatregelen... als bekend is dat virus-uitbraak voorbij is ? Bangmakerij en handel ? / Door Apotheker Fernand Haesbrouck, /16 juni 2020.

Waarom corona-maatregelen...

als bekend is dat virus-uitbraak voorbij is ? Bangmakerij en handel ?


Wereldorde wankelt door uitgelokte massahysterie. Magische vaccinaties
tegen nog uit te vinden fantoomaandoeningen. Dienstdoende virologen
zijn de doodgravers van wat ooit nog geneeskunde was.
Onbegrijpelijk dat medische academische faculteiten dit circus blijven gedogen.

Lees waarover het huidige circus draait.

Ik citeer Gerda Hofste (Nederland)

Corona: alleen via inenting Ik heb het al eerder genoemd, dat de mensen die een griepprik hebben gehad in Engeland en Italië de grootste risicogroep voor een Corona besmetting bleken te vormen. Deze informatie kwam simpel voort uit een goede intake van besmette patiënten door artsen die op zoek waren naar een verband. Maar nu komen er ook andere klokkenluiders naar voren. De meest belangrijke hiervan is Dr. Judy Mikovits, die maar liefst 40 jaar heeft gewerkt met virussen in een laboratorium. Niemand heeft meer ervaring en kennis van deze materie dan zij. En zij zegt heel stellig: dit virus kan alleen door inenting in ons lichaam komen. En dat komt overeen met hetgeen Luc Montagnier, Nobelprijswinnaar (HIV virus) over dit virus zegt, namelijk dat het in een lab gemaakt is. Ingrediënt van een vaccin Virussen, die bestaan uit stukjes RNA (bouwstenen van DNA), springen niet zomaar over van een vleermuis op de mens. Daar is volgens haar een ‘tussenhost’ voor nodig, zoals een kat of een hond (deze dieren dragen sowieso altijd een corona-virus bij zich) met een weefseltype dat dichter bij dat van de mens staat.

Nu wordt er voor elk vaccin gebruik gemaakt van verschillende dierlijke cellen (katten/honden/soms ook van geaborteerde foetussen). En volgens Dr. Mikovits ligt hier de oorsprong van dit vreemde virus, dat zich uitzonderlijk gedraagt. Bovendien heeft Corona zich in een mum van tijd verspreid over de hele wereld, en dat is volgens haar alleen mogelijk door een injectie die overal hetzelfde is.

vrijdag 12 juni 2020

Militaire verpleegkundige in het CO-VIRUS epicentrum ziekenhuis: "het is moord" / Jon Rappoport - 12 Juni 2020


Militaire verpleegkundige in het CO-VIRUS epicentrum ziekenhuis: "het is moord"
Jon Rappoport - 12 Juni 2020

Haar naam is Erin Marie Olszewski.  Zij is een militaire Verpleegkundige.  Ze werkte in het ziekenhuis dat wordt aangeprezen als het centrum van de wereldwijde pandemie, in termen van het aantal gevallen en sterfgevallen.

Haar video is overal te zien.  Infowars heeft het onder hun verboden video's.  David Icke heeft het.  Solari[dot]com heeft het.  Het Brighteon-platform heeft het.  Anderen hebben het.  Het is een verwoestende getuigenis, uit eerste hand, van Erin's undercover onderzoek in het Elmhust Ziekenhuis in Queens, New York, "het epicentrum van het CO-VIRUS epicentrum."

Maar dit gaat niet over het virus.  Het gaat over moord in het ziekenhuis.  Dat is Erin's beoordeling en conclusie, na het werken bij Elmhurst.

Ik zal de essentie van haar bevindingen in kaart brengen:

woensdag 10 juni 2020

WHO draait 180 graden, en zegt nu dat asymptomatische verspreiding van coronavirus ‘zeer zeldzaam is’ / BY REDACTIE WORLD UNITY ON JUN 10, 2020


WHO draait 180 graden, en zegt nu dat asymptomatische verspreiding van coronavirus ‘zeer zeldzaam is’

BY REDACTIE WORLD UNITY ON JUN 10, 2020

De corrupte Wereldgezondheidsorganisatie heeft maandag een volledige 180 graden draai gemaakt.

De WHO geeft nu toe dat asymptomatische verspreiding van het coronavirus ‘zeer zeldzaam’ is.
Maandenlang werd de wereld verteld om thuis te blijven en als je in het openbaar durft uit te gaan, draag dan een masker en blijf 6 voet van elkaar verwijderd.

Maandenlang werd de wereld verteld dat het Coronavirus alleen al in de VS miljoenen zou doden omdat het virus moeilijk te beheersen zou zijn als gevolg van asymptomatische overdracht en infecties.

Nu zeggen WHO-functionarissen dat asymptomatische verspreiding van COVID-19 ‘zeer zeldzaam’ is.

maandag 8 juni 2020

De (weggemoffelde) viruskiller van het RIVM: Ton Rademaker en Ab Gietelink - 7 Juni 2020


De (weggemoffelde) viruskiller van het RIVM: Ton Rademaker en Ab Gietelink - 7 Juni 2020

ZIJN ER OPGESLOTEN BEJAARDEN ONNODIG OVERLEDEN? HADDEN, HORECA, WINKELS, KANTOREN EN THEATERZALEN NORMAAL OPEN KUNNEN BLIJVEN? WORDT HET OPENBAAR VERVOER VERNIETIGD DOOR IDIOTE MAATREGELEN?

Het ziet er slecht uit voor de toekomst: van het RIVM, van haar deskundigen, de regering Rutte 3 en niet in de laatste plaats van de burgers van Nederland. Naast de vernietiging van de economie en dood door schuld, dreigen we nu ook te maken te krijgen met ongekende schadeclaims.

Het 10 jaar oude wapen van het RIVM tegen bacteriën en virussen heet ionisatie. Een overbekende, oude technologie waarmee binnenruimtes vrij gemaakt worden van bacteriën en blijkt na onderzoek van het RIVM ook van virussen. Een 10 jaar oud onderzoek van het RIVM in samenwerking met de GGD van Friesland en Groningen is daar positief over. Hoewel informatie over dit rapport in januari 2020 nog op Homepage van het RIVM vermeld werd is dit sinds het uitbreken van de epidemie niet meer terug te vinden.

Ton Rademaker is ionisatie deskundige. Hij werkte decennia lang in de research van de Kema Electrotechniek onder meer in China. Het genezende effect op het ademhalingsgestel komt voort uit lucht met extra negatieve ionen.  Door negatieve ionen kunnen TBC patiënten in berggebieden en aan Zee genezen

Reeds decennia wordt kunstmatige ionisatie toegepast als middel om ziekenhuizen en andere ruimten te reinigen van stof, bacteriën en virussen. Naast het positieve RIVM-rapport over ionisatie en gezondheid uit 2010 zijn er sinds een aantal jaren meerdere wetenschappelijke studies gepubliceerd, waaronder een Zweedse studie in Science (2013). In al deze studies komt naar voren dat ionisatie naast bacteriën tevens virussen dood

Rademaker en zijn collegae adviseren daarom de ionisatiemachine als effectief middel tegen het Coronavirus.  Een eenvoudig en goedkoop apparaat dat ook succesvol in ziekenhuizen in Wuhan werd toegepast.zondag 7 juni 2020

OPSLUITING VAN ONZE OUDEREN IS (NOG) NIET RECHTSGELDIG? door Door Frankema | 6 jun 2020OPSLUITING VAN ONZE OUDEREN IS (NOG) NIET RECHTSGELDIG?
door Door Frankema | 6 jun 2020

Er zijn vele mensen in Nederland die zich afvragen wat er aan de hand is. Burgers delen hun verhaal, informeren zich en of zoeken uit wat hun rechten zijn. Het zijn gewone, normale, liefdevolle en verstandige burgers. En eindelijk… ze kunnen niet langer worden weggezet als complotdenkers of antivaxxers. Het middel is erger dan de kwaal. Ouderen die ongevraagd door de overheid ‘beschermd worden’ met sociaal isolement, worden niet beschermd. Ze gaan hard achteruit, kwijnen weg en sterven van ellende en eenzaamheid. Wie van u voelt dat we hier niet langer in mee kunnen gaan? Het onderstaande bericht bereikte mij, ik hoop dat het vele mensen mag inspireren.

BEVRIJD UIT LOCKDOWN


Na veel onderzoek en telefoontjes hebben wij onze moeder uit haar LOCKDOWN bevrijd op 27-05-2020. Zij mag weer naar buiten en zonder consequenties weer naar binnen! Hier is mijn verhaal:

Zoals velen met mij, weten wij dat ouderen nog steeds in de lockdown zitten. Zo ook mijn moeder van 83 jaar. In de afgelopen maanden zag ik haar, allebei aan een kant van een raam.

In de laatste 3 weken was er veel verdriet. Zij wilde dit niet laten zien, maar de tranen stonden haar in de ogen. Mijn gevoel van weerstand werd met de dag groter. Hoe kan het nu zijn dat de ouderen nog steeds muurvast zitten? Waarom kunnen ook zij niet even een blokje om, of met gepaste afstand samen op het terras voor het verzorgingshuis zitten? Ook kreeg ik verhalen te horen van andere ouderen die straf kregen en 14 dagen in quarantaine gingen als ze even stiekem door een hoog stalen hek met familie hadden gesproken!

De weerstand werd nog meer gevoed door deze verhalen. Ik dacht, hebben we het hier over mensen? Of over dieren? Vorige week was ik weer bij haar. En ik zag een zielig hoopje mens. Bijna niet meer verstaanbaar door haar zachte stem. Haar huidskleur was wit, en haar ogen stonden droevig. Ik maakte een grapje, maar er kwam geen lach meer. Even was ik stil, om daarna haar te vragen: ‘Mam, als ik jou hieruit kan krijgen, zou je dit dan willen? En zou je dit durven’?

Haar antwoord was volmondig ‘Ja’! Zij vulde dit aan en zei, ‘Liever dood, dan nog langer vast zitten’! ‘Want zo ga ik ook dood’! Het was duidelijk. Dit kon niet langer meer. Ik moest iets doen. Natuurlijk had ik geen idee wat te doen en waar te beginnen. Maar ik had een missie. Ik begon met bellen met het afdelingshoofd. Zij kon niets doen want zij was bang voor haar baan. Ondanks dat ook zij aangaf dat zij het ook allemaal lang vond duren. Ik heb haar een voorstel gedaan. Wat nu als ik 2x per week mijn moeder ophaal en haar veilig met gepaste afstand bij mij in de tuin een kopje koffie laat drinken? Dan breng ik haar voor het avondeten weer terug. En dan weten jullie dat het op een veilige manier gaat.


Zij durfde het niet aan. Maar er was toevallig dezelfde middag nog groepsoverleg met de directeur. Zij zou het voorleggen, want ze vond het voorstel best een goed idee. Later belde zij terug. De directeur wilde er niets van weten en veegde het direct van tafel!

Meer lezen >>>
donderdag 4 juni 2020

CORONAVIRUS APP – TRACK & TRACE VAN DE NEDERLANDSE BEVOLKING IS SPOEDIG EEN FEIT? / door Ellen Vader & Door Frankema | 2 jun 2020 |

CORONAVIRUS APP – TRACK & TRACE VAN DE NEDERLANDSE BEVOLKING IS SPOEDIG EEN FEIT?
door Ellen Vader & Door Frankema | 2 jun 2020 | 

“De overheid verwacht dat digitale toepassingen (bijvoorbeeld apps) nuttig zijn voor de volgende fase van de bestrijding van het coronavirus.” – Bron: RIVM[1]

Een landgenoot kwam er per toeval achter dat de voorbereidingen voor ‘bijvoorbeeld een app’ en een track and trace beleid van gezonde Nederlanders al flink gevorderd is. De coronavirus-app wordt automatisch mee gedownload als u een nieuwe update installeert op uw I-phone.’2


U DENKT DAT DAAR VERDER GEEN CONSEQUENTIES AAN VERBONDEN WORDEN?

Op 20 mei zegt Hugo de Jonge in nu.nl:“Gedwongen quarantaine in nieuw testbeleid is niet uitgesloten”. Het volgende citaat is afkomstig van nu.nl3

“Met het coronavirus besmette personen en mensen die met een besmet persoon in contact zijn geweest kunnen gedwongen worden om in quarantaine te gaan. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei woensdag in een Kamerdebat dat daar een wettelijke basis voor is, “maar ik hoop er geen gebruik van te maken”. Op dit moment ziet de minister dat een overgrote meerderheid van de mensen van de GGD het advies krijgt om thuis in quarantaine te gaan na bijvoorbeeld een positieve test of als uit bron- en contactonderzoek blijkt dat iemand in contact is geweest met een positief getest persoon. Als blijkt dat het nodig is om in te grijpen, kunnen de voorzitters van de veiligheidsregio’s mensen dwingen om thuis te blijven.” – Nu.nl

De nieuwe app is onderdeel van het beleid waar minister Hugo de Jonge ‘geen gebruik van hoopt te maken.’ En dat laatste geldt waarschijnlijk alleen als het aantal mensen die zich niet wil laten vaccineren niet te groot wordt, want anders ‘moet’ hij wel?