zaterdag 6 juli 2013

Werking van water vitaliseren

Werking van water vitaliseren

(Harmen Uijttewaal) Het doel van dit artikel is om inzichtelijk te maken hoe vitaal water bijdraagt aan welzijn. Daarnaast wil ik vanuit mijn eigen ervaring iets vertellen over de energetisch/geestelijke werking van de vitaliser die ontwikkeld is door Boudewijn Leliveld.

Verder gaat het over hoe de vitaliser er aan kan bijdragen dat meer vanuit je gevoel gaat leven.

Water wordt datgene waarmee het in contact komt 

Een steen verandert als je er een stuk afhakt. De vorm van de steen is gewijzigd, omdat deze is bewerkt met een beitel. In die zin kun je aan de vorm van de steen zien wat het effect van de bewerking uit het verleden op de steen is.

Net zoals een vaste stof van vorm veranderd door een fysieke bewerking of slijtage, wordt water beïnvloed door het fysieke contact met de omgeving. Daarnaast reageert het water op de sfeer van de omgeving. De structuur van water zelf, vormt zich tot drager van de stof of energie waarmee het in aanraking komt. Als een bepaalde gekleurde stof voldoende voorkomt in water dan wordt water ook troebel in die kleur.