maandag 13 augustus 2012

Het bewustzijn van water

Het bewustzijn van water

Water is van essentieel belang voor alles wat op aarde leeft. Niet voor niets bestaat het aardoppervlak, net als ons lichaam, voor 70% uit water. In onze directe omgeving is volop water voorhanden. Het stroomt als vanzelf de kraan uit, en wasmachines en verwarmingsbuizen binnen. Weliswaar gaan er geluiden op dat het met de kwaliteit van dat water niet al te best gesteld is, maar door de vanzelfsprekendheid waarmee we er over kunnen beschikken, staan we hier maar zelden bij stil.

Wonderbaarlijk goedje Maar soms kom je opmerkelijke berichten over water tegen, waardoor je je afvraagt of dat ogenschijnlijk zo gewone goedje H2O misschien wonderbaarlijker is dan gewoonlijk wordt aangenomen. De Oostenrijker Victor Schrauberger stelde begin vorige eeuw aan de hand van onderzoek vast, dat water fungeert als 'informatiedrager' en mogelijk beschikt over een vorm van 'geheugen' (wellicht de eigenschap waaraan homeopathie en bloesemessences hun werking ontlenen). Hij constateerde ook dat de kwaliteit van water nauw samenhangt met de energetische waarde ervan, en dat die waarde hoog is bij water in een natuurlijke omgeving, en veel tot heel veel lager bij water dat onder hoge druk door een leiding wordt geperst.