maandag 13 juli 2020

DRINGENDE INFORMATIE OVER HET CO-VID VACCIN.

DRINGENDE INFORMATIE OVER HET CO-VID VACCIN


Graag wil ik deze video onder jullie aandacht brengen.


Daarnaast verwijs ik jullie graag naar het boek van Lorna Byrne "hoog in de hemel" pagina 241 t/m 243, die een blik in de toekomst kreeg.

Anoniem
Horowitz: Het CDC in Amerika bevestigt het opmerkelijk lage sterftecijfer van het Coronavirus......... Waar blijft de media?

Horowitz: Het CDC in Amerika bevestigt het opmerkelijk lage sterftecijfer van het Coronavirus. 
            ( CDC = Centers for Disease Control and Prevention)

Waar blijft de media?
In het rood vertaalt naar het Nederlands
                                             
Posted on: 
Wednesday, July 8th 2020 at 1:15 pm
Written By:  Daniel Horowitz


Originally published on 
www.conservativereview.com
Oorspronkelijk gepubliceerd op www.conservativereview.com

Most people are more likely to wind up six feet under because of almost anything else under the sun other than COVID-19.
De meeste mensen hebben meer kans om zes meter onder de grond te eindigen vanwege bijna alles wat anders is dan COVID-19.

The CDC(Centers for Disease Control and Prevention) just came out with a report that should be earth-shattering to the narrative of the political class, yet it will go into the thick pile of vital data and information about the virus that is not getting out to the public. For the first time, the CDC has attempted to offer a real estimate of the overall death rate for COVID-19, and under its most likely scenario, the number is 0.26%. Officials estimate a 0.4% fatality rate among those who are symptomatic and project a 35% rate of asymptomatic cases among those infected, which drops the overall infection fatality rate (IFR) to just 0.26% -- almost exactly where Stanford researchers pegged it a month ago.
Het CDC kwam met een rapport, dat een aardverschuiving zou moeten betekenen voor het verhaal van de politiek..., maar toch zal het in de dikke stapel vitale gegevens en informatie over het virus gaan zitten die niet naar buiten komt. Voor het eerst heeft CDC geprobeerd een echte schatting te geven van het totale sterftecijfer voor COVID-19, en onder het meest waarschijnlijke scenario is het percentage 0,26%. De ambtenaren schatten een 0.4% sterftecijfer onder degenen die symptomatisch zijn en projecteren 35% van asymptomatische gevallen onder de besmetten die, de algemene graad van besmettingen (IFR) tot maar 0.26% doet zakken -- bijna precies waar de onderzoekers van Stanford het een maand geleden op vast stelden.
        
  Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

dinsdag 7 juli 2020

Rechter bevrijdt Zuid-Afrika van COVID-19-regime “Geen pandemische uitzondering op fundamentele mensenrechten” / Door mr. Jeroen Pols


Rechter bevrijdt Zuid-Afrika van COVID-19-regime
“Geen pandemische uitzondering op fundamentele mensenrechten”
Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 5 juli 2020 – Het Zuid-Afrikaanse hof van beroep in Pretoria veegt met haar uitspraak van afgelopen dinsdag alle coronamaatregelen van tafel. Zuid-Afrika is na drie maanden bevrijd van grondrechtinperkingen in een omvang die het land sinds het einde van de Apartheid niet meer heeft gekend. “De door de grondwet gewaarborgde individuele rechten verdwijnen immers niet tijdens een crisis op het gebied van de volksgezondheid”, aldus rechter N. Davis in zijn oordeel. Er is geen hoger beroep toegelaten tegen de uitspraak.

De rechter tilt in zijn uitspraak zwaar aan het ontbreken van elke proportionaliteits- en subsidiariteitstoets van de maatregelen. De Zuid-Afrikaanse grondwet vereist namelijk dat een assessment gemaakt wordt van de evenredigheid in van het belang en de gevolgen van de inperking van grondrechten. Daarbij moet onderzocht worden of het beoogde doel ook met minder ingrijpende middelen bereikt kan worden. “Een zorgzame staat die levens wil redden en een zorgvuldige analyse doorvoert, zou gekozen hebben om te focussen op de meest kwetsbare mensen met onderliggende gezondheidsproblemen en zwakke immuunsystemen zoals ouderen”, aldus Davis.

maandag 6 juli 2020

HET LAB VAN FRANKENSTEIN EN DE CHRISTELIJKE LEVENSPRINCIPES VAN HUGO DE JONGE / door Ellen Vader & Door Frankema | 5 jul 2020


HET LAB VAN FRANKENSTEIN EN DE CHRISTELIJKE LEVENSPRINCIPES VAN HUGO DE JONGE
door Ellen Vader & Door Frankema | 5 jul 2020 


Op 12-03-2020, één dag nadat Tedros Adhanom Gebreyesus op 11-03-20 heeft verklaard dat de COVID-19 uitbraak een pandemie is, verschijnt er een persbericht van farmaceutisch bedrijf Inovio, waaruit het volgende citaat:[1,2]

“Inovio ontvangt subsidie van de Bill & Melinda Gates Foundation om het testen en opschalen van CELLECTRA® 3PSP’s eigen slimme apparaat voor de intradermale toediening van INO-4800, een DNA-vaccin voor COVID-19, te versnellen.”

De subsidie bedraagt “wederom 5 miljoen” staat in de titel van het persbericht, dus kennelijk komt het bovenop eerdere subsidies.

vrijdag 3 juli 2020

Verkorte Brandbrief Corona Maatregelen / Maaike van Stralen - 28/6/2020


Verkorte Brandbrief Corona Maatregelen
Maaike van Stralen - 28/6/2020


Goeiemorgen, vanochtend vroeg ontving ik een mail van Maaike van Stralen en zij houdt zich bezig met gezondheid.
Hierna de link waar je die brandbrief online kan lezen en eventueel ondertekenen: https://opendebat.info/brandbrief/

Hieronder stukken die ik belangrijk vind voor iedereen:

We weten allemaal wat Rutte ons voorspeld heeft: Totdat er een vaccin is, kunnen we niet terug naar normaal. Dat kan dus lang duren. Zie hieronder.

Maaike schrijft o.a.:

Brandbrief

Eergisteren is er een brandbrief verschenen vanuit een groep van ruim 80 artsen en physician assistants. Ik mocht deel uitmaken van deze groep.

Kort samengevat willen we middels deze brandbrief oproepen tot een open debat. Kernpunten van deze brief zijn:

- Wij als artsen hebben een eed afgelegd, waarbij we beloofd hebben om ons open en toetsbaar op te stellen. We kennen onze verantwoordelijkheid voor de samenleving. We willen de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.

Vaccin

Ik heb afgelopen tijd veel vragen gekregen over hoe ik over het vaccin denk. Ik denk dat het nooit gaat lukken om een goed werkend vaccin op de markt te brengen. Het COVID-19 virus is namelijk geen DNA-virus, maar een RNA-virus. Het is nog nooit gelukt om voor een ziektebeeld dat uit RNA-virus bestaat een werkend vaccin te fabriceren. RNA virussen zijn o.a.: Ebola, Sicca, HIV. Voor al deze virussen bestaat nog geen vaccin. Het lukt niet omdat RNA-virussen heel veranderlijk zijn.

Uit onderstaande tabel blijkt dat men schat dat er na een jaar 26.000 verschillende Corona-varianten over de hele wereld zijn.

  
- Er is weinig bewijs voor het nut van sociale distancing op 1 tot 2 meter. Echter, social distancing heeft wel een duidelijk aantoonbaar negatief effect op de volksgezondheid. Ons inziens wordt er te weinig rekening gehouden met nevenschade aan de maatschappij en aan onze persoonlijke integriteit.

- Het huidige shamen, blamen en censureren van tegengeluid richting het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het overheidsbeleid, bijvoorbeeld van artsen die zich afvragen of een vaccin op een dergelijke korte termijn welDEoplossing is tegen COVID-19 en kritische vragen durven te stellen, is uitermate zorgelijk.

- De aangekondigde spoedwet, die een ernstige inbreuk op onze privacy met zich meebrengt en extreme strafmaatregelen met zich meedraagt, zal niet leiden tot verbetering van de volksgezondheid, waarvoor deze wet voor bedoeld is

- In deze tijd willen wij de aandacht samen richten op de toekomst, een toekomst waarin het COVID-19 virus een rol zal spelen. Want de COVID-19 situatie raakt ons allen.

- Deze brief gaat niet over waar de politieke besluitvorming ons gebracht heeft, maar over hoe we verder gaan. We willen de schade ten gevolge van het virus beperken, en ook de schade minimaliseren van de maatregelen en de intelligente lock-down. We denken aan niet / (te) laat geleverde non-COVID-19 zorg, de psychosociale consequenties, de nog niet te overziene totale zorgkosten en de economische schade.

Hydroxychloroquine

In de vorige nieuwsbrief schreef ik ook al over dit anti-malaria middel.  Eén van de werkingsmechanismen is dat het er voor zorgt dat het corona-virus niet kan binden aan de angiotensine-2 receptoren. Dat zijn receptoren die veel op longweefsel zitten en de toegangspoort vormen om binnen te dringen in de cellen van het longweefsel.

Een tweede werking is dat het een ionofoor is. Dat wil zeggen dat het in de celmembraam van lichaamscellen de ionkanalen voor zink open zet. Zink komt normaal wat moeilijk de lichaamscellen in. Hiermee gaat dat dan veel gemakkelijker. Zink zorg dat het virus niet meer kan repliceren (= vermenigvuldigen). 

Huisarts Rob Elens uit het Limburgse Meijel heeft geëxperimenteerd met dit middel. Hij heeft een mix van hydroxychloroquine, azitromycine (een antibiotica) en zink gebruikt, met goed effect. Hij heeft van 10 mensen het leven gered door deze middelen voor te schrijven. Binnen een paar dagen waren ze weer op de been, terwijl ze op het punt stonden om ingestuurd te worden naar het ziekenhuis. Dit was echter niet mogelijk omdat het ziekenhuis een opname stop had. Cruciaal is dat dit middel vroeg in het ziektebeeld wordt ingezet. Als men al opgenomen is in het ziekenhuis en het virus heeft al kunnen huishouden in het lichaam, dan is het lang niet zo werkzaam meer. De Inspectie van de Gezondheidszorg heeft Rob Elens echter op de vingers getikt en hij heeft zijn experiment moeten stoppen. Tot op de dag van vandaag mag hydroxychloroquine nog steeds niet in de eerste lijn gebruikt worden tegen COVID-19 terwijl er toenemend wetenschappelijk bewijs is voor de werking binnen de eerste lijn. Rob Elens strijdt nog immer verder om het middel wel weer beschikbaar te krijgen voor de eerste lijn in NL. Teken zijn petitie: https://zelfzorgcovid19.nl/petitie/

Quercetine, een natuurlijk alternatief voor hydroxychloroquine

Quercetine heeft een vergelijkbare werking als hydroxychloroquine. Het is namelijk ook een ionofoor. Het zorgt er voor dat zink gemakkelijker de lichaamscellen in komt, zodat het virus stopt met vermenigvuldigen.  Daarnaast is het een krachtige immuunsysteembooster. Het mooie is dat quercetine wel vrij beschikbaar is.

Quercetine zit in: vlierbloesem, kappertjes, lavas, schil van een rode appel, bosbessen, knoflook

Eet dus rijkelijk van deze voedingsmiddelen.

Mocht het echter wel lukken om een vaccin te fabriceren, laat het dan nooit bij je zelf in spuiten. We weten dus helemaal niet wat de bijwerkingen van vaccins zijn die uit RNA-virussen bestaan. Daarnaast  kost de ontwikkeling van een vaccin voor een nieuw ziektebeeld normaal gesproken tussen de 10 en 15 jaar. Het zou dus wel heel wonderlijk zijn als er nu opeens binnen een jaar een goed werkend vaccin zou liggen. Dat vaccin is dan in ieder geval niet goed getest. Ik laat mij niet gebruiken als proefkonijn in ieder geval.

Een ander opvallend bij-effect van de coronacrisis is, dat in landen waar het vaccineren van zuigelingen tijdelijk is stil gelegd vanwege de Corona-maatregelen, een dramatische daling aan kindersterfte wordt gezien. Vaccinaties zijn dus niet onschuldig!
Zie:  https://www.xandernieuws.net/algemeen/zuigelingensterfte-historisch-laag-nu-er-enkele-maanden-minder-gevaccineerd-is/
 ________________________________________

Praktische tips:

Mijd junkfood: Geraffineerd voedsel met transvetten, suiker en kunstmatige additieven  kan ons immuunsysteem ernstig verzwakken, waardoor we kwetsbaarder worden voor infecties. Ook pieken in de bloedsuikerspiegel kunnen tijdelijk het immuunsysteem verzwakken. Laat de komenden maanden chips, koek, snoep en andere snacks achterwege en kies voor onbewerkt voedsel. Eet veel groenten en fruit!

 Verhoog de inname van omega-3-vetten ter verbetering van iedere celfunctie. Voedingsmiddelen met omega-3: vette vis, lijnzaad(olie), chia-zaad. Effectief snel je omega- 3 vetzuren verhogen: suppleer met visolie. Verhoog ook de inname van middellange keten vetzuren, bv. in de vorm van kokosolie.

 Cruciaal is het om regelmatig goed je handen te wassen om verspreiding tegen te gaan. Was je handen minimaal 20 seconden en ook tussen je vingers. Raak tussentijds je mond, neus en ogen zo min mogelijk aan.

 Drink 1,5 - 2 liter water per dag

 Ga regelmatig naar buiten, al is het maar in je eigen achtertuin, beweeg in de frisse buitenlucht! Doe geen intensieve work-outs of topsport. Dit ondermijnt enorm het immuunsysteem. Normaal matig intensief bewegen.

 Zorg voor voldoende slaap.

 Haal bewust en rustig adem. Ons immuunsysteem raakt verzwakt als de ademhaling ontregeld raakt. Er gaat tekort zuurstof naar de lichaamscellen. Buteyko ademtraining is bewezen immuunversterkend. Kijk op: www.gripgeeftkracht.nl of neem contact op met Mariska Nuyens: 06-42614104. Zij doet ook consulten via skype.

Doe aan koude training á la Wim Hofman -> begin anders eerst met de laatste minu(u)t(en) koud douchen. Zet de verwarming in huis een graadje lager.

Mocht je Corona krijgen, voer dan onmiddellijk de vitamine C inname op naar 6 - 8 keer per dag. In het begin zelfs om het uur. Doe dit met ontzuurde vitamine C (= Ester C, gebufferde vitamine C  of de liposomale vitamine C), anders krijg je maag- darmbezwaren. De meeste mensen verdragen niet meer dan 3 gram zure vitamine C per dag.

Deze nieuwsbrief mag naar hartelust gedeeld worden.

Energieke groet,
Maaike van Stralen


dinsdag 30 juni 2020

Ondanks serieuze waarschuwingen start de Nederlandse staat met de 5G frequentie veiling. / dinsdag 30 juni 2020 - door redactie

Ondanks serieuze waarschuwingen start de Nederlandse staat  met de 5G frequentie veiling.

dinsdag 30 juni 2020  - door redactie

Het zoveelste bewijs dat de regering niets geeft om de gezondheid van haar eigen volk. (toegevoegd door wm)


Deze week is de overheid begonnen met het veilen van 5G frequenties. De uitkomst van het hoger beroep in de zaak van Stichting Stop5GNL tegen de Staat wordt niet afgewacht. Ook op de resultaten van het onderzoek dat de Gezondheidsraad uitvoert naar de veiligheid van het niet geteste 5G-netwerk in opdracht van de Tweede Kamer, wordt niet gewacht.

Vorige week verscheen een zeer kritisch rapport van twee Europarlementariërs over de ICNIRP, de commissie die de blootstellingslimieten voor straling van draadloze technologie adviseert. Het desondanks doorgaan van de veilingen van 5G doet denken aan wat eerder gebeurde met bijvoorbeeld asbest, klimaatverandering en pesticiden.

De titel van het rapport luidt ‘The ICNIRP: Conflicts of interest, corporate capture and the push for 5G’. Na eerdere kritiek op de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) en een kritisch artikel van Investigate Europe, onderzochten zij de werkwijze van de in totaal 45 leden van de ICNIRP en de deelnemers van de wetenschappelijke expertgroep. Doel was om vast te stellen of de commissie “volledig onafhankelijk werkt en of haar leden zich in  belangenconflict situaties bevinden”.

zaterdag 27 juni 2020

Vrijheid en gezondheid / Door Mensen die geven om de vrije en gezonde toekomst van de mensheid

Vrijheid en gezondheid


Waarom al die restricties en beperkingen, wat is er werkelijk aan de hand?
Ons advies is: Gebruik gewoon je gezonde verstand.
Want Inspraak zonder inzicht.
Leidt tot uitspraak zonder uitzicht.

Laten we eens alle feiten op een rijtje zetten!
Voordat we ons laten kisten door onmenselijke beperkende wetten
Wetten die ons mensZijn ondermijnen
En ons allemaal uiteindelijk doen wegkwijnen.

Waarom wordt elk onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek verbannen en belachelijk gemaakt?
Waarom wordt dit continue door de media of de overheid afgekraakt?
Van zulk gedrag vraag je je af wat is er dan te verbergen?
Waarom zou aantoonbare wetenschappelijke feiten de Corona ziekteverschijnselen verergeren?

donderdag 18 juni 2020

Aan burgers die een medisch masker dragen: jullie zijn idiote samenzweringstheoretici /door: Jon Rappoport - 9 Juni 2020


Aan burgers die een medisch masker dragen: jullie zijn idiote samenzweringstheoretici
door: Jon Rappoport - 9 Juni 2020

Maskerdragers van de wereld, doe ze af - jullie hebben niets te verliezen behalve jullie krankzinnigheid...

Journal of the American Medical Association, 17 april 2020, "Maskers en Coronavirus Ziekte": "Tenzij je ziek bent, een gezondheidswerker bent, of zorgt voor iemand die COVID-19 heeft, worden medische maskers (inclusief chirurgische gezichtsmaskers en N95's) niet aangeraden."

Bij Children's Health Defense heeft JB Handley een uitstekend artikel geschreven, "LOCKDOWN WAANZIN: Gids voor de denkende persoon". Hier zijn twee hoogtepunten uit zijn sectie over maskers:

"29 mei kondigde de Wereldgezondheidsorganisatie aan dat maskers alleen gedragen mogen worden door gezonde mensen als ze zorgen voor iemand die besmet is met COVID-19:"

woensdag 17 juni 2020

Waarom corona-maatregelen... als bekend is dat virus-uitbraak voorbij is ? Bangmakerij en handel ? / Door Apotheker Fernand Haesbrouck, /16 juni 2020.

Waarom corona-maatregelen...

als bekend is dat virus-uitbraak voorbij is ? Bangmakerij en handel ?


Wereldorde wankelt door uitgelokte massahysterie. Magische vaccinaties
tegen nog uit te vinden fantoomaandoeningen. Dienstdoende virologen
zijn de doodgravers van wat ooit nog geneeskunde was.
Onbegrijpelijk dat medische academische faculteiten dit circus blijven gedogen.

Lees waarover het huidige circus draait.

Ik citeer Gerda Hofste (Nederland)

Corona: alleen via inenting Ik heb het al eerder genoemd, dat de mensen die een griepprik hebben gehad in Engeland en Italië de grootste risicogroep voor een Corona besmetting bleken te vormen. Deze informatie kwam simpel voort uit een goede intake van besmette patiënten door artsen die op zoek waren naar een verband. Maar nu komen er ook andere klokkenluiders naar voren. De meest belangrijke hiervan is Dr. Judy Mikovits, die maar liefst 40 jaar heeft gewerkt met virussen in een laboratorium. Niemand heeft meer ervaring en kennis van deze materie dan zij. En zij zegt heel stellig: dit virus kan alleen door inenting in ons lichaam komen. En dat komt overeen met hetgeen Luc Montagnier, Nobelprijswinnaar (HIV virus) over dit virus zegt, namelijk dat het in een lab gemaakt is. Ingrediënt van een vaccin Virussen, die bestaan uit stukjes RNA (bouwstenen van DNA), springen niet zomaar over van een vleermuis op de mens. Daar is volgens haar een ‘tussenhost’ voor nodig, zoals een kat of een hond (deze dieren dragen sowieso altijd een corona-virus bij zich) met een weefseltype dat dichter bij dat van de mens staat.

Nu wordt er voor elk vaccin gebruik gemaakt van verschillende dierlijke cellen (katten/honden/soms ook van geaborteerde foetussen). En volgens Dr. Mikovits ligt hier de oorsprong van dit vreemde virus, dat zich uitzonderlijk gedraagt. Bovendien heeft Corona zich in een mum van tijd verspreid over de hele wereld, en dat is volgens haar alleen mogelijk door een injectie die overal hetzelfde is.

vrijdag 12 juni 2020

Militaire verpleegkundige in het CO-VIRUS epicentrum ziekenhuis: "het is moord" / Jon Rappoport - 12 Juni 2020


Militaire verpleegkundige in het CO-VIRUS epicentrum ziekenhuis: "het is moord"
Jon Rappoport - 12 Juni 2020

Haar naam is Erin Marie Olszewski.  Zij is een militaire Verpleegkundige.  Ze werkte in het ziekenhuis dat wordt aangeprezen als het centrum van de wereldwijde pandemie, in termen van het aantal gevallen en sterfgevallen.

Haar video is overal te zien.  Infowars heeft het onder hun verboden video's.  David Icke heeft het.  Solari[dot]com heeft het.  Het Brighteon-platform heeft het.  Anderen hebben het.  Het is een verwoestende getuigenis, uit eerste hand, van Erin's undercover onderzoek in het Elmhust Ziekenhuis in Queens, New York, "het epicentrum van het CO-VIRUS epicentrum."

Maar dit gaat niet over het virus.  Het gaat over moord in het ziekenhuis.  Dat is Erin's beoordeling en conclusie, na het werken bij Elmhurst.

Ik zal de essentie van haar bevindingen in kaart brengen: