zondag 11 maart 2018

Grenzeloos vertrouwen beleidsmakers in vaccinaties..!? / Door GuidoJ. / 10 maart 2018


Grenzeloos vertrouwen beleidsmakers in vaccinaties..!?’t Grenzeloze vertrouwen van beleidsmakers in vaccins2018 © Stichting VaccinVrij | deze versie WantToKnow.nl/be

Bron originele artikel HIER
 (Vertaling: Josha va/d Beek voor Vaccinvrij)
x

Een open en rationele discussie over vaccineren, infectieziekten en gezondheid is belangrijk. We willen toch allemaal dat onze kinderen gezond zijn en geen risico lopen op onnodig letsel? Als we de gezondheid van alle kinderen willen beschermen kunnen we niet langer negeren dat ons volksgezondheidbeleid – die vaccinatiecocktails al vroeg in de kindertijd voorschrijft als onze landelijke nummer 1 ziektebestrijdingsstrategie – op een punt is aangekomen dat men er geen idee van heeft hoe kinderlevens op het spel worden gezet. Allemaal uit naam van het ‘algemeen belang’.

QUOTE
‘Vanuit mijn perspectief kan er weinig twijfel over bestaan dat de veiligheid en effectiviteit van het huidige vaccinatieprogramma in de V.S onder de loep moet worden genomen met een diepgaand en methodologisch verantwoord onderzoek. Dit onderzoek zou niet beïnvloed mogen worden door conflicten of belangen binnen de industrie of overheid. Als we dat NU niet doen, dan zijn we misschien niet meer in staat om verdere schade aan de gezondheid van toekomstige generaties te voorkomen.’

Geschiedenis van vaccineren is beschamend..
Velen zijn zich bewust van de onethische en manipulatieve marketing rondom vaccineren op dit moment. Een op hebzucht gebaseerde marketing vecht om afzetmarkten, patenten, intellectueel eigendom, winsten, “grondgebied” en prestige. Dit was 20 jaar geleden al zichtbaar binnen het Amerikaanse ‘Children’s Vaccine Initiative’ (CVI) (1)

Het CVI werd opgericht in 1990 in navolging van de wereldtop voor kinderen in New York. Het werd georganiseerd door de Rockefeller Stichting, United Nations Development Program (UNDP), United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), de Wereldbank en de World Health Organization (WHO), met als overkoepelend doel om alle kinderen in de wereld in te enten met vaccins die door de WHO en overheden worden voorgeschreven. (2)