zaterdag 24 februari 2018

7 manieren waarop melk en zuivelproducten je ziek maken / 23 februari 2018 /door Edward Morgan


7 manieren waarop melk en zuivelproducten je ziek maken


Tegenwoordig consumeren Amerikanen enorm veel zuivelproducten. De inname van de gemiddelde Amerikaan wordt geschat op meer  dan 600 kilo zuivelproducten per jaar. [1]

Zuivelproducten (inclusief koemelk) maken geen deel uit van het dieet van volwassenen voor de overgrote deel van de menselijke evolutie. [2] We hebben dit voedsel slechts ongeveer 7500 jaar geconsumeerd, [3] in vergelijking met de ongeveer 200.000 jaar dat mensen overal op aarde vertoeven (met onze basis biochemische functionaliteit evolueert nog een paar miljoen jaar daarvoor). [4]

Intensieve en  succesvolle marketing  door de zuivelindustrie (met inbegrip van slogans zoals "Melk - De Witte Motor" en "Melk is goed voor elk") hebben een breed ingebakken overtuiging versterkt dat zuivel goed is voor onze gezondheid. Maar is het dat echt?

Zuivel is onder vuur komen te liggen en nauwkeurig onderzocht door voedingsdeskundigen, wetenschappers en artsen vanwege de associaties met een aantal ernstige gezondheidsproblemen.


1. Zelfs biologische melk bevat meestal hormonen

Zuivel is een belangrijke bron van blootstelling aan vrouwelijke hormonen. [5] Commerciële koemelk bevat grote hoeveelheden oestrogeen en progesteron, wat een ernstige zorg is. Dit wordt verder verergerd doordat moderne melkkoeien genetisch worden aangepast om continu melk te produceren - zelfs tijdens hun herhaalde zwangerschappen. [5] [6]

Zelfs zuivelproducten met het label "biologisch" of "geen hormonen toegevoegd" bevatten meestal hoge niveaus van deze problematische hormonen, die van  nature worden geproduceerd door koeien (zelfs als die koeien geen extra  hormonen hebben gekregen voor het doel van het productetiket).

·       Bij zowel volwassenen als kinderen heeft de melkconsumptie geresulteerd in opmerkelijk verhoogde waarden van estradiol en progesteron in bloed en urine, [6] en wordt zuivelconsumptie in het algemeen in verband gebracht met verhoogde niveaus van circulerend oestradiol. [7]
·       Uit de gegevens blijkt dat mannen die melk drinken de oestrogenen in de melk zullen opnemen, wat tot significant verlaagde testosteronproductie / -niveaus heeft geleid [6].
·       Kinderartsen hebben hun bezorgdheid geuit over de blootstelling van kinderen aan de exogene oestrogenen in commerciële melk, op basis van studies waaruit blijkt dat vroegtijdige geslachtsrijping bij prepubescente kinderen veroorzaakt kan worden door de "normale inname van koemelk." [6]
·       Een breed scala aan multi-gecentreerde, peer-reviewed onderzoeken heeft aangetoond dat zuivelconsumptie een van de meest zorgwekkende en consistente risicofactoren is voor hormoonafhankelijke kwaadaardige ziekten, waaronder eierstok-, baarmoeder-, borst-, testikels- en prostaatkanker. [5-15 ]

Hoewel er een cultureel populair idee is dat soja-voedsel feminiserende effecten kan veroorzaken, hebben verschillende studies aangetoond dat isoflavonen (de van planten afkomstige verbindingen in sojabonen met oestrogene activiteit) geen feminiserende effecten op mannen uitoefenen, zelfs niet bij hoge consumptieniveaus. 16] Andere studies hebben aangetoond dat consumptie van soja-voedsel zelfs beschermend is tegen borstkanker. [17] [18] Ik denk dat we ons veel meer zorgen moeten maken over de hoge niveaus van  echte vrouwelijke geslachtshormonen in zuivel, waarvan de consumptie resulteert in meetbaar hogere circulatieniveaus van deze problematische hormonen. [5]

2. Caseïne uit zuivel = Verhoogd risico op ontwikkeling van kanker

Caseïne is het belangrijkste eiwit in zuivel en studies hebben aangetoond dat het de groei en ontwikkeling van kanker bevordert. Sommige studies stelden zelfs vast dat de ontwikkeling van kanker meer door caseïnegehalten in een dieet kan worden gereguleerd dan door blootstelling aan het onderliggende carcinogeen. [19]

Insuline-achtige groeifactor-1 (of IGF-1), een hormoon dat celgroei en -deling in zowel normale cellen als in kankercellen bevordert, wordt verondersteld een van de mechanismen te zijn die verantwoordelijk zijn voor deze associatie. IGF-1 lijkt qua voedingswaarde te zijn gereguleerd en de consumptie van dierlijke eiwitten (inclusief caseïne uit zuivelproducten) leidt tot hogere circulerende niveaus van dit kankerbevorderende hormoon. Om deze reden is het consumeren van caseïne uit zuivel (evenals dierlijke eiwitten in het algemeen) geassocieerd met een verhoogd risico op ontwikkeling en proliferatie (woekering en uitbreiding) van kanker. [19-25]

3. Hoger risico op diabetes type 1 en multiple sclerose

Ons immuunsysteem beschermt ons normaal gesproken tegen microben en andere schadelijke stoffen. Maar als het zijn vermogen verliest om schadelijke stoffen te herkennen en te onderscheiden van normale weefsels en cellen, kan het in plaats daarvan aanvallen op ons eigen lichaam uitvoeren.

Deze "auto-aanvallen" kunnen worden veroorzaakt door blootstelling aan vreemde peptiden (inclusief dierlijke eiwitfragmenten die worden aangetroffen in zuivelproducten), die overeenkomsten vertonen met componenten in het menselijk lichaam. Dit kan ertoe leiden dat ons immuunsysteem 'verward' en verkeerd identificeerbare weefsels in ons lichaam als 'vreemd' worden gezien en dus moeten worden aangevallen en vernietigd.

Zuivel gaat gepaard met een verhoogd risico op verschillende immuun gerelateerde stoornissen (van allergische aandoeningen tot auto-immuunziekten), waarvan vele levensveranderend en moeilijk te behandelen zijn. De associaties met type 1 diabetes en multiple sclerose hebben met name betrekking op:

·       Type 1 diabetes. Bij type 1 diabetes (ook wel juveniele diabetes of insulineafhankelijke diabetes mellitus (IDDM) genoemd), valt het immuunsysteem de pancreas aan, waardoor het lichaam niet langer insuline kan produceren om glucose te reguleren. Meerdere grootschalige studies hebben een verband aangetoond tussen de consumptie van koemelk en de verhoogde prevalentie van type 1 diabetes. [26-30] Een van deze studies heeft aangetoond dat "koemelk een trigger kan zijn voor de ontwikkeling van IDDM" [26]. En een ander vond dat "blootstelling aan koemelk mogelijk een belangrijke factor is voor de daaropvolgende diabetes type 1 en het risico ongeveer 1,5 keer kan verhogen" [27].
·       Multiple sclerose. Bij multiple sclerose (MS) tast het immuunsysteem de isolerende omhulling van ons eigen zenuwstelsel aan, wat resulteert in een verscheidenheid aan moeilijk te behandelen en onvoorspelbare neurologische problemen. Net als bij type 1-diabetes hebben talrijke studies gemeld dat consumptie van koemelk een belangrijke risicofactor kan vormen voor de ontwikkeling van MS. [31] [32] [33]

4. Zelfs gepasteuriseerde melk bevat micro-organismen

Melk en andere zuivelproducten zijn belangrijke dragers voor door voedsel overgedragen ziekteverwekkers vanwege een verscheidenheid aan micro-organismen die zij bevatten [34]. Zelfs met moderne hygiëne-eisen, waaronder pasteurisatie en sterilisatie, zijn er nog steeds uitbraken, met als gevolg ernstige en soms zelfs fatale gevolgen.

Salmonella,  Listeria en  E. coli  zijn enkele van de meer voorkomende door voedsel overgedragen uitbraken die samenhangen met zuivelproducten [35]. Vorig jaar stierven bijvoorbeeld drie mensen tragisch aan Listeria-infecties die verband hielden met Blue Bell Ice Cream (wat leidde tot een grootscheepse terugroepactie door Blue Bell Creameries). [36] [37]

Zelfs onze voedselregulerende instanties verwachten niet dat melk steriel zal zijn na pasteurisatie; het verhittingsproces wordt alleen gedaan om de hoeveelheid micro-organismen te verminderen (niet te elimineren).

5. Zuivelproducten accumuleren bestrijdingsmiddelen in hoge concentraties

Blootstelling aan organo chloor pesticiden (OCP) is een ander probleem dat verband houdt met zuivel. Hoewel pesticidenbesmetting in het algemeen invloed heeft op water en landbouwgronden, hebben zuivelproducten een groter vermogen om deze pesticiden in hogere concentraties te accumuleren, deels vanwege hun hoge vetgehalte. [38] [39]

Zelfs pesticiden die al lang zijn verboden, duiken nog op als zuivelproducten worden getest. Sommige OCP's (zoals DDT, die in het verleden veel werd gebruikt en nu worden verboden als kankerverwekkend voor de mens) zijn nog steeds persistent (volhardend) in het milieu en kunnen zich gemakkelijker ophopen in dierlijke voedselproducten, waaronder zuivelproducten.

In India zijn melk en andere zuivelproducten (zoals kaas en boter) gerapporteerd als de belangrijkste bronnen van voedings DDT en hexachloorcyclohexaan (HCH) [40] en routinemonitoring detecteerde dat melk van melkveebedrijven in de Sacco River Valley in Italië niveaus had van ß-HCH twintig keer hoger dan de wettelijke limiet. [41]

6. Verhoogde blootstelling aan antibioticumresidu

Het grootste gebruik van antibiotica wereldwijd is voor de veestapel. [42] Veel van dat gebruik is niet voor therapeutische doeleinden, maar voor infectiepreventie en om de voederefficiëntie en de groei van dieren te bevorderen [43].

Afgezien van de afschrikwekkende waarschuwingen van wetenschappers dat overmatig gebruik in de landbouw leidt tot antibioticaresistentie, [44] [45] is een ander probleem dat antibioticaresiduen blijven bestaan ​​in melk en andere zuivelproducten, ondanks protocollen die erop gericht zijn dit te minimaliseren.

Het is moeilijk om deze antibioticaresiduen te voorkomen en te beheersen, omdat melk van individuele koeien en boerderijen meestal samen wordt gepoold en de toediening, verwerking en registratie van het gebruik van dierlijk drugs aanzienlijk kan variëren van de ene zuiveloperatie tot de andere. [46]

De resulterende lage dosis antibioticum blootstelling kan tot een verscheidenheid van problemen leiden, van het ontwikkelen van antibioticaresistentie tot allergische reacties tot het ervaren van bijwerkingen van de medicatie waaraan een persoon wordt blootgesteld.

7. Zuivel kan ook tot botproblemen leiden

Dit kan voor velen een verrassing zijn, maar zuivel lijkt ook niet goed voor de gezondheid van de  botten.

Niet alleen is de hoeveelheid wetenschappelijk bewijs ontoereikend gebleken om het idee te ondersteunen dat zuivelconsumptie de gezondheid van de botten bevordert [47], maar talrijke grootschalige onderzoeken hebben aangetoond dat het consumeren van zuivelproducten in feite schadelijk kan zijn voor de gezondheid van de botten. [48-51] Feitelijk zijn er substantiële gegevens die een hogere melkinname koppelen aan een significant verhoogd risico op botbreuken. [48] [49] [50] [51]

Er zijn verschillende mechanismen waarvan gedacht wordt dat ze verantwoordelijk zijn voor de pathofysiologie (Kennis en studie van de functie van zieke organen.) Een daarvan is het hoge calciumgehalte van zuivelproducten, wat vitamine D-ontregeling kan veroorzaken en daardoor bothomeostase kan verstoren. Een andere is dat het hoge dierlijke eiwitgehalte van zuivel acidose (Toename van de zuurgraad in het bloed, dit geeft een daling van de pH-waarde) kan induceren door zijn hoge gehalte aan zwavelhoudende aminozuren, wat op zijn beurt leidt tot het compenseren van het lichaam door uitloging van calcium uit de botten om de verhoogde zuurgraad te helpen neutraliseren. In de loop van de tijd kan dit alles een nadelig effect hebben op de gezondheid van de botten [49-60].

Hoewel verschillende andere factoren, zoals fysieke activiteit, de gezondheid van de botten kunnen beïnvloeden, is het belangrijk op te merken dat de VS een van de hoogste percentages heupfracturen ter wereld heeft, ondanks onze hoge melkinname. In landen als Japan en Peru daarentegen, waar de gemiddelde dagelijkse calciuminname zo laag is als 300 milligram per dag (minder dan een derde van de Amerikaanse dagelijkse aanbeveling voor volwassenen), is de incidentie(kans op) van botbreuken eigenlijk vrij laag. [48] [49] [61]

Gelukkig is calcium overvloedig aanwezig in plantaardig voedsel, inclusief bladgroene groenten, peulvruchten en zaden, vaak met hogere absorptiepercentages dan het calcium in zuivel - en natuurlijk zonder alle gezondheidsproblemen van zuivelproducten.

( GERELATEERD:  Duidelijkheid krijgen over calcium )

Conclusies

Elke zoogdiersoort produceert melk voor zijn eigen baby's en het gehalte aan eiwitten, vetten, koolhydraten en mineralen is specifiek voor het leveren van optimale voeding aan een baby van die specifieke soort. De melk van een olifant, tijger, zeeleeuw en koe zijn elk verschillend van elkaar, en ze verschillen allemaal van moedermelk.

Wanneer we erover nadenken, zouden de gezondheidsproblemen die gepaard gaan met het consumeren van de melk en zuivelproducten van andere soorten niet als een verrassing komen. Geen enkele andere soort consumeert melk regelmatig na de speenperiode en zeker niet van een andere soort - en, zoals hierboven vermeld, wij mensen doen dit ook niet voor de overgrote meerderheid van onze eigen evolutionaire geschiedenis.

Gelukkig is het nu met plantenmelk, zoals soja, amandel en rijst, en heerlijke plantaardige versies van andere zuivelproducten nog nooit zo eenvoudig of handiger geweest om zuivel volledig te vermijden.

Verwijzingen / bronnen:
[1] “[W]e consume about 630 pounds of milk, yogurt, cheese and ice cream per year.” A Aubrey. The Average American Ate (Literally) A Ton This Year. NPR.org; 2011 Dec. Available here: http://www.npr.org/sections/thesalt/2011/12/31/144478009/the-average-american-ate-literally-a-ton-this-year (accessed Jan. 31, 2016).

[2] RL Weinsier and CL Krumdieck. Dairy Foods and Bone Health: Examination of the Evidence. Am J Clin Nutr; 2000 Sep; 72(3):681-9. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10966884 (accessed Jan. 31, 2016).

[3] A Curry. Archaeology: The Milk Revolution. Nature; 2013 Jul. Available here: http://www.nature.com/news/archaeology-the-milk-revolution-1.13471 (accessed Jan. 31, 2016).

[4] A study of gene mutations in apes suggests that “[h]umanity’s genetic split from an ape-like ancestor came about 13 million years ago”, which is even earlier than the consensus previously suggested by the fossil record “that the last common ancestor of the two species…lived some seven million years ago.” D Vergano. Ancient Human-Chimp Link Pushed Back Millions of Year. National Geographic; 2008 Jun. Available here: http://news.nationalgeographic.com/news/2014/06/140612-chimp-father-evolution-human-science (accessed Jan. 31, 2016).

[5] D Ganmaa and A Sato. The Possible Role of Female Sex Hormones in Milk from Pregnant Cows in the Development of Breast, Ovarian and Corpus Uteri Cancers. Med Hypotheses; 2005; 65(6):1028-37. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16125328 (accessed Jan. 31, 2016).
[6] K Maruyama, T Oshima and K Ohyama. Exposure to Exogenous Estrogen through Intake of Commercial Milk Produced from Pregnant Cows. Pediatr Int; 2010 Feb; 52(1):33-8. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19496976 (accessed Jan. 31, 2016).

[7] MT Brinkman, L Baglietto, K Krishnan, DR English, G Severi, HA Morris, JL Hopper and GG Giles. Consumption of Animal Products, their Nutrient Components and Postmenopausal Circulating Steroid Hormone Concentrations. Eur J Clin Nutr; 2010 Feb; 64(2):176-83. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19904296 (accessed Jan. 31, 2016).

[8] JM Genkinger, DJ Hunter, D Spiegelman, KE Anderson, A Arslan, WL Beeson, JE Buring, GE Fraser, JL Freudenheim, RA Goldbohm, SE Hankinson, DR Jacobs, Jr., A Koushik, JV Lacey, Jr., SC Larsson, M Leitzmann, ML McCullough, AB Miller, C Rodriguez, TE Rohan, LJ Schouten, R Shore, E Smit, A Wolk, SM Zhang and SA Smith-Warner. Dairy Products and Ovarian Cancer: A Pooled Analysis of 12 Cohort Studies. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev; 2006 Feb; 15(2):364-72. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16492930 (accessed Jan. 31, 2016).

[9] JM Chan, EL Giovannucci. Dairy Products, Calcium, and Vitamin D and Risk of Prostate Cancer. Epidemiol Rev; 2001;23(1):87-92. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11588859 (accessed Jan. 31, 2016).

[10] E Giovannucci. Dietary Influences of 1,25(OH)2 Vitamin D in Relation to Prostate Cancer: A Hypothesis. Cancer Causes Control; 1998 Dec; 9(6):567-82. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10189042 (accessed Jan. 31, 2016).

[11] JM Chan, MJ Stampfer, J Ma, PH Gann, JM Gaziano and EL Giovannucci. Dairy Products, Calcium, and Prostate Cancer Risk in the Physicians’ Health Study. Am J Clin Nutr; 2001 Oct; 74(4):549-54. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11566656 (accessed Jan. 31, 2016).

[12] LQ Qin, JY Xu, PY Wang, J Tong and K Hoshi. Milk Consumption is a Risk Factor for Prostate Cancer in Western Countries: Evidence from Cohort Studies. Asia Pac J Clin Nutr; 2007; 16(3):467-76. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17704029 (accessed Jan. 31, 2016).

[13] LQ Qin, JY Xu, PY Wang, T Kaneko, K Hoshi and A Sato. Milk Consumption is a Risk Factor for Prostate Cancer: Meta-Analysis of Case-Control Studies. Nutr Cancer; 2004; 48(1):22-7. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15203374 (accessed Jan. 31, 2016).

[14] PL Tate, R Bibb and LL Larcom. Milk Stimulates Growth of Prostate Cancer Cells in Culture. Nutr Cancer; 2011 Nov; 63(8):1361-6. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22043817 (accessed Jan. 31, 2016).

[15] D Ganmaa, XM Li, J Wang, LQ Qin, PY Wang and A Sato. Incidence and Mortality of Testicular and Prostatic Cancers in relation to World Dietary Practices. Int J Cancer; 2002 Mar 10; 98(2):262-7. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11857417 (accessed Jan. 31, 2016).

[16] M Messina. Soybean Isoflavone Exposure Does Not Have Feminizing Effects on Men: A Critical Examination of the Clinical Evidence. Fertil Steril. 2010 May; 93(7):2095-104. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20378106 (Accessed Feb. 6, 2016).

[17] XO Shu, F Jin, Q Dai, W Wen, JD Potter, LH Kushi, Z Ruan, YT Gao and W Zheng. Soyfood Intake During Adolescence and Subsequent Risk of Breast Cancer among Chinese Women. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2001 May; 10(5):483-8. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11352858 (Accessed Feb. 6, 2016).

[18] AH Wu, P Wan, J Hankin, CC Tseng, MC Yu and MC Pike. Adolescent and Adult Soy Intake and Risk of Breast Cancer in Asian-Americans. Carcinogenesis. 2002 Sep; 23(9):1491-6. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12189192 (accessed Feb. 6, 2016).

[19] GE Dunaif and TC Campbell. Relative Contribution of Dietary Protein Level and Aflatoxin B1 Dose in Generation of Presumptive Preneoplastic Foci in Rat Liver. J Natl Cancer Inst. 1987 Feb; 78(2):365-9. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3100852 (accessed Feb. 6, 2016).
[20] LD Youngman and TC Campbell. Inhibition of Aflatoxin B1-Induced Gamma-Glutamyltranspeptidase Positive (GGT+) Hepatic Preneoplastic Foci and Tumors by Low Protein Diets: Evidence that Altered GGT+ Foci Indicate Neoplastic Potential. Carcinogenesis. 1992 Sep; 13(9):1607-13. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1356651 (accessed Feb. 6, 2016).

[21] TC Campbell. Dietary Protein, Growth Factors, and Cancer. Am J Clin Nutr. 2007; 85:1667. Available here: http://ajcn.nutrition.org/content/85/6/1667.full (accessed Feb. 6, 2016).

[22] D Ornish, G Weidner, WR Fair, R Marlin and EB Pettengill, CJ Raisin, S Dunn-Emke, L Crutchfield, FN Jacobs, RJ Barnard, WJ Aronson, P McCormac, DJ McKnight, JD Fein, AM Dnistrian, J Weinstein, TH Ngo, NR Mendell, PR Carroll. Intensive Lifestyle Changes May Affect the Progression of Prostate Cancer. J Urol. 2005 Sep; 174(3):1065-9. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16094059 (accessed Feb. 6, 2016).

[23] DL Kleinberg, TL Wood, PA Furth and AV Lee. Growth Hormone and Insulin-Like Growth Factor-I in the Transition from Normal Mammary Development to Preneoplastic Mammary Lesions. Endocr Rev. 2009 Feb; 30(1):51-74. doi: 10.1210/er.2008-0022. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19075184 (accessed Feb. 6, 2016).

[24] NE Allen, PN Appleby, GK Davey, R Kaaks, S Rinaldi and TJ Key. The Associations of Diet with Serum Insulin-Like Growth Factor I and its Main Binding Proteins in 292 Women Meat-Eaters, Vegetarians, and Vegans. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2002 Nov; 11(11):1441-8. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12433724 (accessed Feb. 6, 2016).

[25] MF McCarty. Vegan Proteins May Reduce Risk of Cancer, Obesity, and Cardiovascular Disease by Promoting Increased Glucagon Activity. Med Hypotheses. 1999 Dec; 53(6):459-85. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10687887 (accessed Feb. 6, 2016).

[26] K Dahl-Jørgensen, G Joner and KF Hanssen. Relationship Between Cows’ Milk Consumption and Incidence of IDDM in Childhood. Diabetes Care. 1991 Nov; 14(11):1081-3. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1797491 (accessed Feb. 6, 2016).

[27] HC Gerstein. Cow’s Milk Exposure and Type I Diabetes Mellitus. A Critical Overview of the Clinical Literature. Diabetes Care. 1994 Jan; 17(1):13-9. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8112184 (accessed Feb. 6, 2016).

[28] SM Virtanen, L Räsänen, A Aro, J Lindström, H Sippola, R Lounamaa, L Toivanen, J Tuomilehto and HK Akerblom. Infant Feeding in Finnish Children less than 7 yr of Age with Newly Diagnosed IDDM. Childhood Diabetes in Finland Study Group. Diabetes Care. 1991 May; 14(5):415-7. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2060453 (accessed Feb. 6, 2016).

[29] E Savilahti, HK Akerblom, VM Tainio and S Koskimies. Children with Newly Diagnosed Insulin Dependent Diabetes Mellitus have Increased Levels of Cow’s Milk Antibodies. Diabetes Res. 1988 Mar; 7(3):137-40. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3416556 (accessed Feb. 6, 2016).

[30] J Karjalainen, JM Martin, M Knip, J Ilonen, BH Robinson, E Savilahti, HK Akerblom and HM Dosch. A Bovine Albumin Peptide as a Possible Trigger of Insulin-Dependent Diabetes Mellitus. N Engl J Med. 1992 Jul
30; 327(5):302-7. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1377788 (accessed Feb. 6, 2016).

[31] D Malosse, H Perron, A Sasco and JM Seigneurin. Correlation Between Milk and Dairy Product Consumption and Multiple Sclerosis Prevalence: A Worldwide Study. Neuroepidemiology. 1992; 11(4-6):304-12. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1291895 (accessed Feb. 6, 2016).

[32] BW Agranoff and D Goldberg. Diet and the Geographical Distribution of Multiple Sclerosis. Lancet. 1974 Nov 2; 2(7888):1061-6. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4138048 (accessed Feb. 6, 2016).
[33] J Butcher. The Distribution of Multiple Sclerosis in Relation to the Dairy Industry and Milk Consumption. N Z Med J. 1976 Jun 23; 83(566):427-30. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1067488 (accessed Feb. 6, 2016).

[34] SP Oliver, BM Jayarao and RA Almeida. Foodborne Pathogens in Milk and the Dairy Farm Environment: Food Safety and Public Health Implications. Foodborne Pathog Dis. 2005 Summer; 2(2):115-29. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15992306 (accessed Feb. 6, 2016).

[35] SF Altekruse, BB Timbo, JC Mowbray, NH Bean and ME Potter. Cheese-Associated Outbreaks of Human Illness in the United States, 1973 to 1992: Sanitary Manufacturing Practices Protect Consumers. J Food Prot. 1998 Oct; 61(10):1405-7. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9798166 (accessed Feb. 6, 2016).

[36] Centers for Disease Control and Prevention website: CDC – Listeria (Listeriosis) – Outbreaks – Multistate Outbreak of Listeriosis Linked to Blue Bell Creameries Products (Final Update). Available here: http://www.cdc.gov/listeria/outbreaks/ice-cream-03-15 (accessed Feb. 6, 2016).

[37] U.S. Food and Drug Administration website: Food – Recalls, Outbreaks & Emergencies – Outbreaks – FDA Investigates Listeria monocytogenes in Ice Cream Products from Blue Bell Creameries. Available here: http://www.fda.gov/Food/RecallsOutbreaksEmergencies/Outbreaks/ucm438104.htm (accessed Feb. 6, 2016).

[38] MI Chubirko, GM Smol’skiĭ, and GM Basova. The Effect of Pesticides on Dairy Product Quality. Gig Sanit. 1998 Mar-Apr; (2):23-5. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9680743 (accessed Feb. 6, 2016).

[39] NM Salem, R Ahmad and H Estaitieh. Organochlorine Pesticide Residues in Dairy Products in Jordan. Chemosphere. 2009 Oct; 77(5):673-8. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19695668 (accessed Feb. 6, 2016).

[40] K Kannan, S Tanabe, JP Giesy and R Tatsukawa. Organochlorine Pesticides and Polychlorinated Biphenyls in Foodstuffs from Asian and Oceanic Countries. Rev Environ Contam Toxicol. 1997; 152:1-55. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9297984 (accessed Feb. 6, 2016)
.
[41] M Sala, A Caminiti, P Rombolà, A Volpe, C Roffi, O Caperna, M Miceli, A Ubaldi, A Battisti and P
Scaramozzino. Beta-Hexachlorocyclohexane Contamination in Dairy Farms of the Sacco River Valley, Latium, Italy, 2005. A Retrospective Cohort Study. Epidemiol Prev. 2012 Sep-Oct; 36 (5 Suppl 4): 34-43. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23139187 (accessed Feb. 6, 2016).

[42] EK Silbergeld, J Graham and JB Price. Industrial food animal production, antimicrobial resistance, and human health. Annu Rev Public Health. 2008; 29:151-69. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18348709 (accessed Feb. 6, 2016).

[43] H Steinfeld, P Gerber, T Wassenaar, V Castel, M Rosales and C de Haan. Livestock’s Long Shadow – Environmental Issues and Options. United Nations, Food and Agriculture Organization. 2006 Nov. Available here: http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e00.HTM (accessed Feb. 6, 2016).

[44] K McVeigh. Scientists: Overuse of Antibiotics in Animal Agriculture Endangers Humans. The Guardian. Available here: https://www.theguardian.com/science/2012/sep/19/scientists-antibiotics-animal-agriculture (accessed Feb. 6, 2016).

[45] MJ Gilchrist, C Greko, DB Wallinga, GW Beran, DG Riley and PS Thorne. The Potential Role of Concentrated Animal Feeding Operations in Infectious Disease Epidemics and Antibiotic Resistance. Environ Health Perspect. 2007 Feb; 115(2): 313–316. Available here: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1817683 (accessed Feb. 6, 2016).

[46] MR Talley. The National Milk Safety Program and Drug Residues in Milk. Vet Clin North Am Food Anim Pract. 1999 Mar; 15(1):63-73. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10088212 (accessed Feb. 6, 2016).

[47] RL Weinsier and CL Krumdieck. Dairy Foods and Bone Health: Examination of the Evidence. Am J Clin Nutr. 2000 Sept; vol. 72 no. 3 681-689. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10966884 (accessed Feb. 7, 2016).

[48] DM Hegsted. Calcium and Osteoporosis. J Nutr. 1986 Nov; 116(11):2316-9. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3794834 (accessed Feb. 8, 2016).

[49] Harvard T.H. Chan, School of Public Health: The Nutrition Source – Calcium and Milk: What’s Best for Your Bones and Health? Available here: http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/calcium-full-story (accessed Feb. 8, 2016).

[50] K Michaëlsson, A Wolk, S Langenskiöld, S Basu, EW Lemming, H Melhus and L Byberg. Milk Intake and Risk of Mortality and Fractures in Women and Men: Cohort Studies. BMJ. 2014; 349:g6015. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25352269 (accessed Feb. 8, 2016).

[51] D Feskanich, HA Bischoff-Ferrari, L Frazier and WC Willett. Milk Consumption During Teenage Years and Risk of Hip Fractures in Older Adults. JAMA Pediatr. 2014 Jan; 168(1): 54–60. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3983667 (accessed Feb. 8, 2016).

[52] E Giovannucci. Dietary Influences of 1,25(OH)2 Vitamin D in Relation to Prostate Cancer: A hypothesis. Cancer Causes Control. 1998 Dec; 9(6):567-82. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10189042 (accessed Feb. 11, 2016).

[53] HC Sherman and AO Gettler. The Balance of Acid-Forming and Base-Forming Elements in Foods, and its Relation to Ammonia Metabolism. J. Biol. Chem. 1912 11: 323-338. Available here: http://www.jbc.org/content/11/4/323.citation (accessed Feb. 11, 2016).

[54] HC Sherman, AR Rose and MS Rose. Calcium Requirement of Maintenance in Man. J. Biol. Chem. 1920 44: 21-27. Available here http://www.jbc.org/content/44/1/21.citation (accessed Feb. 11, 2016).

[55] BJ Abelow, TR Holford and KL Insogna. Cross-cultural Association between Dietary Animal Protein and Hip Fracture: A hypothesis. Calcif Tissue Int. 1992 Jan;50(1):14-8. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1739864 (accessed Feb. 11, 2016).

[56] D Feskanich, WC Willett, MJ Stampfer, GA Colditz. Protein Consumption and Bone Fractures in Women. Am J Epidemiol. 1996 Mar 1; 143(5):472-9. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8610662 (accessed Feb. 11, 2016).

[57] LA Frassetto, RC Morris Jr., DE Sellmeyer, A Sebastian. Adverse Effects of Sodium Chloride on Bone in the Aging Human Population Resulting from Habitual Consumption of Typical American Diets. Br J Cancer. J Nutr. 2008 Feb; 138(2):419S-422S. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18203914 (accessed Feb. 11, 2016).

[58] MM Adeva, G Souto. Diet-induced Metabolic Acidosis. Clin Nutr. 2011 Aug; 30(4):416-21. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21481501 (accessed Feb. 11, 2016).

[59] US Barzel, LK Massey. Excess Dietary Protein can Adversely Affect Bone. J Nutr. 1998 Jun;128(6):1051-3. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9614169 (accessed Feb. 11, 2016).

[60] LM Ausman, LM Oliver, BR Goldin, MN Woods, SL Gorbach, JT Dwyer. Estimated Net Acid Excretion Inversely Correlates with Urine pH in Vegans, Lacto-ovo Vegetarians, and Omnivores. J Ren Nutr. 2008 Sep; 18(5):456-65. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18721741 (accessed Feb. 11, 2016).

[61] TC Campbell and TM Campbell. The China Study. BenBella Books. 2005 Jan.

[62] LA Frassetto, KM Todd, RC Morris and A Sebastian. Worldwide Incidence of Hip Fracture in Elderly Women: Relation to Consumption of Animal and Vegetable Foods. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2000 Oct; 55(10):M585-92. Available here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11034231 (accessed Feb. 11, 2016).


Vertaling: http://gezondontwaken.blogspot.nl