zaterdag 18 november 2017

De logica van de weg naar preventieve gezondheid.


De logica van de weg naar preventieve gezondheid.

We weten, denk ik bijna allemaal nog wel dat wij in 2012 voorbereid werden op een mogelijke gebeurtenis voorspeld door de Maya’s welke haar weerga nog nooit had vertoond in onze lange menselijke geschiedenis. Vele dachten dat we toen aan de vooravond stonden van mogelijke grote rampen en dat zelfs ons voortbestaan niet geheel meer zeker zou kunnen zijn. 21 december 2012 en de dagen daarna gebeurde er ogenschijnlijk niets en zij die van te voren al kritisch waren, zagen hun gelijk bevestigd en hoonden over de goedgelovige gedachten van de anderen die aanvoelden dat deze datum toch op een of andere manier een belangrijke mijlpaal zou kunnen betekenen in de menselijke geschiedenis. Wat was er nu in feite gebeurd? Ogenschijnlijk zoals gezegd niets, maar op energetisch niveau ongekend veel. Wetenschappelijk is reeds lang bewezen dat alles uiteindelijk energie is en dat wij als mensen met onze kosmische verbinding meedraaien in die energetische processen. Denk maar aan de invloeden van sterren en planeten welke via de astrologie veel kun­nen duiden over onze levensprocessen. Zo ook op 21 december 2012 toen ons zonnestelsel onder invloed kwam van kosmisch energetische straling welke niet eerder in de menselijke geschiedenis zich had voorgedaan. We werden gedompeld in kosmische Goddelijke energie welke kan worden gezien als een katalysator voor het ontwaken van ons spiritueel bewustzijn richting Eenheidsbe­wustzijn = Christusbewustzijn = Wijsheidsbewustzijn = Goddelijkbewustzijn. Juist omdat deze energie de vrijheid van geest in de mens, dus zijn vrije wil, niet bewust beïnvloedt, veroorzaakt dit een splitsing in de menselijke evolutie. Enerzijds is er de categorie welke is blijven hangen in het koesteren van de status quo van voor eind 2012 en daarmee afgestemd bleef op de energie van de 3e dimensie zoals dat vele eeuwen daarvoor ook al het geval was met een energetische Boviswaarde (= trillings energie = kosmische energie) van maximaal 8500 eenheden, en anderzijds is er de cate­gorie mensen die wel, zij het grotendeels onbewust, hebben gereageerd of nog steeds reageren op deze kosmische impuls van eind 2012 en daardoor een stijging ondergaan van hun Boviswaarde. Alhoewel nauwelijks bekend maar wel feitelijk aantoonbaar heeft zich nogmaals een impuls van kosmische Goddelijke energie voorgedaan op 16 juli 2015. Zij die daar onbewust, maar met een im­puls van hun hoger bewustzijn welke gekoppeld is aan de ziel, op gereageerd hebben en nog steeds daarop blijven reageren, zien hun Boviswaarde stijgen tot steeds grotere hoogten en deze mensen nemen daardoor steeds meer afscheid van de nu te noemen lagere energieën van de 3e dimensie van voor eind 2012.


Dat dit consequenties heeft voor onze gezondheid zal duidelijk zijn, daar meerdere medicaties en supplementen welke voor eind 2012 nog effectief waren in verbetering van onze gezondheid, (omdat ze een binnen de frequenties van 8500 Bovis vielen), na 2012 niet meer of veel minder ef­fectief waren voor die mensen welke een stijging in hun Boviswaarde ondergingen en ook in 2015 een verdere stijging van die waarde aan het doormaken zijn. Er ontstond en er ontstaat nog steeds een groot probleem, want vele vitamines, mineralen en andere ondersteunende supplementen deden ineens niets of weinig meer. Vitamine B12 bij voorbeeld welke juist heel essentieel is voor die men­sen waarvan de Boviswaarde sterk aan het stijgen is, (omdat het te maken heeft met onze ontwik­keling naar een kristallijne structuur), vonden niet meer een juiste B12 supplement, daar bijna elke B12 een te lage Boviswaarde vertegenwoordigde. Gelukkig is er sindsdien een B12 vitamine ont­wikkeld welke zeer effectief blijkt te zijn voor zelfs mensen met 1 miljoen Boviswaarde. De vraag die natuurlijk opkomt, hoe weet ik dat ik meega in de stijging van de Boviswaarden? Het antwoord daarop kan heel kort zijn. Ieder mens die enige affiniteit heeft met het besef van de grootsheid van de schepping en eerbied heeft naar al hetgeen dat ooit is ontstaan en daar geen schade (d.m.v. zijn/haar vrije wil) aan berokkend, resoneert onbewust mee naar een hogere Boviswaarde en daarmee naar een meer verbindend bewustzijn met het oorspronkelijk krachtveld van schepping en schepper.

Een ander supplement is de Vitamine C – Zoals bekend maakt het menselijk lichaam geen vitamine C aan, en ondanks dat we veel verse groeten en fruit eten blijft over het algemeen ons vitamine C peil veel te laag. Ook daar zijn gelukkig nu supplementen in de markt welke met hun hoge Bovis­waarde een bijdrage geven aan een stijging van vitamine C in ons lichaam. Een manco aan B12 en/of vitamine C kan leiden tot extreme vermoeidheid en helaas komt dat momenteel veel voor.

Interessant is eens te kijken naar de achteruitgang van vitamine C in onze meest gebruikte groenten. Andijvie b.v. had in 1975 nog 4 mg. vitamine C per 100 gram. Nu is dit gereduceerd tot slechts 0,1 mg per 100 gram. Broccoli was 110 mg per 100 gram in 1975 en nu in 2017 17,8 mg per 100 gram. Bloemkool was in 1975 nog 80 mg per 100 gram en nu nog slechts 29 mg per 100 gram. Een daling van 64 %. Alleen de tomaat heeft maar een gering achteruitgang in vitamine C ondergaan van 15 mg per 100 gram naar nu 14.7 mg per 100 gram. Daarom meet bijna iedereen tekort aan vitamine C, zoals ik dat constateer.

Dat geldt ook voor een tekort aan o.a. D3 of Magnesium en ook daar blijkt dat men altijd de juiste dient te gaan gebruiken wil men enig effect sorteren. Door meting op de Boviswaarde, zowel van de persoon als van het supplement, ontstaat de gewenste effectiviteit.

De meeste geneeskrachtige kruiden welke van nature een hoge Boviswaarde hebben, zijn dan ook steeds meer de effectiefste welke het gezondheidsproces in de mens bevorderen. Het zijn dan vaak ook de ouderwetse middelen die vele kwalen kunnen genezen.

Ik noem hier b.v. de kruidenelixers van Maria Treben welke een hoge geneeskracht hebben door de samenstelling van verschillende kruiden zoals, Aloë, Myrrhe, Safraan, Senneblaasjes, Kamfer, Rabarberwortel, Zitterwortel, Manna, Venetiaanse Theriak, Zilverdistelwortel, Engelwortel ed. Informatie daarover vind je in het boekje van Maria Treben, Gezondheid uit de apotheek van God. Het blijkt echter dat er een groot verschil bestaat in de Boviswaarden van deze elixer, hetgeen duidt op verschillen van samenstelling. De Boviswaarde varieert van 24.000 tot 1.200.000 –  

Dus is het zaak de juiste elixer van Maria Treben naar voren te halen. Nooit zo maar gebruiken. Het onderbewustzijn geeft zelf aan wanneer het nodig en effectief is. Let wel alle kruiden welke een Boviswaarde hebben van 23.000 en meer, hebben in zich een Goddelijk component en zijn daarom ten alle tijden effectief. Door genetische modificatie sleutelt men aan dat Goddelijk component en dat leidt altijd tot een verlaging van de Boviswaarden in dergelijk door genetische modificatie bewerkte producten.

Een ander zeer effectieve kruidenmelange is Essiac – onvoorstelbaar dat zulke  geneeskrachtige kruiden in een juiste samenstelling zoveel kunnen bijdragen aan zowel het voorkomen als het helen van zelfs levensbedreigende ziektes. Ooit ontdekt en samengesteld door de Ojibwa-indianen in Canada bevat Essiac o.a. de volgende kruiden: Schapenzuring, Wortel van de grote klis, Schors van de gladde iep, Wortel van de Turkse (Oost-Indische/Chinese) rabarber en soms ook nog Katteklauw. Bij juiste samenstelling ontstaat er een kruidenmengsel met een uitzonderlijk hoge effectiviteit en een Boviswaarde van o.a. de capsules van 15.000.000 Bovis – Des te hoger de Boviswaarde van kruiden des te effectiever de invloed op de gezondheid. Ook hier nooit zo maar gebruiken. Het is ons onderbewustzijn welke precies weet wanneer en in welke hoeveelheden deze Essiac dient te worden gebruikt.

Dan is er nog zo’n wonderbaarlijk effectief mono-atomair voedingssup­plement onder de naam ORMUS, dat verjongt, spirituele en zelfs kwantum eigenschappen heeft en een brug slaat tussen het geestelijke en fysieke. Or­mus wordt ook wel Manna, wit poeder van gou, steen der wijze en levens­elixer genoemd en heeft een hele lange geschiedenis binnen de historie van de mensheid. Belangrijke metalen die in mono-atomaire vorm voorkomen zijn: de edelmetalen goud, zilver, platina, osmium, palladium, rhodium en iridium; en de metalen koper, nikkel, kobalt en kwik.
Ormus synchroni­seert het leven in mineralen, planten, dieren en in de mans. Ormus voedt gelijktijdig het fysieke lichaam en het Licht-lichaam of de geest van elk levend organisme. Het heeft positieve effecten op onze energiehuishouding en zorgt voor een betere energiedoorstroming in het lichaam. Ormus is een brug tussen het fysieke en geestelijke en is daarmee de ultieme voe­ding voor lichaam en geest. Ormus brengt tevens de Yin en Yang energie weer in balans en daar hebben we veel bewijs voor . Met een Boviswaarde van 1.000.000 eenheden een zeer effectief voedingssupplement.

Ik noem hieronder nog 3 eigenschappen welke weinig bekend zijn van Ormus 1e Stimuleert het proces van verantwoording in het proces van vrijheid van opgelegde leerstellingen en indoctrinaties. 2e Geeft via de intuïtie inzicht in de spirituele levenstaken. 3e Stimuleert het proces tot openen van het hart voor de Goddelijke energie (Schep­per). Ook hier geldt weer, nooit zo maar gaan gebruiken. Ons onderbewustzijn welke gericht is op heelheid van de mens weet precies wanneer we dit voedings­supplementen dienen te gebruiken. O.a. met spirituele radiësthesie is dit moment zeker aan te reiken, indien het nodig mocht zijn.

Tot slot wil ik ook de Rain supplementen hier niet ongenoemd laten. Steeds meer mensen ontdek­ken deze krachtig zaden zoals: zwart komijnzaad, zwarte frambozenzaad, chardonnay druivenpit­ten, welke o.a. als RAIN SOUL in de markt worden gezet. Lees wat Dr. Hans Moolenburgh hier over schrijft: Het wordt gemaakt uit zaden van planten die van geneeskrachtige aard zijn, mits die plant organisch verbouwd is. En de geneeskracht blijft alleen in het extract van die zaden aanwezig als het gewonnen wordt zonder verhitting en zonder chemische extractiemiddelen. Tot zover Dr. Moolenburgh. Ook hier is weer de volle kracht van natuurlijke producten actief.. De Boviswaarde van Soul bedraagt 740.000 eenheden. Er bestaan meerdere Rain producten, maar altijd geldt ook hier heb ik deze ondersteuning momenteel nodig?

Wat ik met bovenstaande duidelijk tracht te maken is, dat er zoveel natuurlijke kruiden en planten bestaan die het gezondheidsproces in ons mensen bevorderen zonder dat daar chemische beïnvloe­ding aan te pas komen. Ons onderbewustzijn weet heel goed wat wel of niet bevorderlijk is voor onze gezondheid. Door meting d.m.v. spirituele radiësthesie krijgt men daarover een op maat gesle­pen handreiking waardoor wij mensen minder afhankelijk worden van de traditionele wegen, juist omdat door stijging van onze levensenergie genoemd als Boviswaarde ons aanzet om nieuwe wegen voor het handhaven van onze gezondheid te ontdekken.

Dineke Jongepier-Rijskamp