woensdag 13 september 2017

Vanaf 1-10-2017 | Drenthe | Studie van de Germaanse nieuwe geneeskunde - ‘De nieuwe geneeskunde zonder angst’ / 13 september 2017

Vanaf 1-10-2017 | Drenthe | Studie van de Germaanse nieuwe geneeskunde - ‘De nieuwe geneeskunde zonder angst’
13 september 2017

(Agenda Item | LearningGNM.com | Joanne Kersten) Dr. Med. Theol. Ryke Geerd Hamer is 2 juli jl. op de leeftijd van 82 jaar overleden in zijn woonplaats in Noorwegen, waar hij sinds 2007 in ballingschap leefde.  Met groot verdriet en verslagenheid moest de wereld afscheid nemen van deze bijzondere man. Wij zijn Dr. Hamer intens dankbaar voor het enorme geschenk dat hij de mensheid heeft nagelaten. Dankzij Dr. Hamer hebben we nu inzicht gekregen in ziektes als kanker zonder angst of paniek.

EEN STUKJE GESCHIEDENIS
Op 18 augustus 1978 ontving Dr. Hamer, die op dat moment als hoofd internist werkzaam was op de afdeling oncologie van de universiteitskliniek van München, het schokkende bericht dat zijn zoon Dirk was neergeschoten tijdens zijn slaap op vakantie. Dirk overleed in december 1978. Enkele maanden later werd bij Dr. Hamer de diagnose testiscarcinoom gesteld. Omdat hij voor die tijd nooit ernstig ziek geweest was, vermoedde hij onmiddellijk dat de ontwikkeling van zijn kanker direct gerelateerd zou kunnen zijn aan de verwoestende impact dat het verlies van zijn zoon had op hem.DE VIJF BIOLOGISCHE NATUURWETTEN
Wat hierop volgde was een boeiende ontdekking, een ware wetenschappelijke geneeskunde waaraan alle ziektes voldoen. Dr. Hamer ondervroeg honderden patiënten en bestudeerde daarna hun hersentomogram (CT scan). Hij ontdekte dat alle patiënten zonder uitzondering een intens trauma hadden ondergaan vóór het ontstaan van hun kanker. Allen wisten zich precies het moment van het conflict te herinneren, hoe ze in hoge mate van stress verkeerden met koude handen en slapeloosheid, het begin van de groei van de kanker.

Dr. Hamer ontdekte vervolgens dat elke ziekte een ‘biologische’ oorsprong heeft en dat de oorsprong diepgeworteld ligt in de embryologie. Zelfs de plek waar ziekte zich manifesteert in het lichaam heeft een specifieke biologische reden. Dr. Hamer ontdekte dat wat wij kanker noemen slechts de uitwerking is van een oeroud overlevingsprogramma, voor zowel planten en dieren als de mens. 

Verheugd en bezield door deze medische doorbraak presenteerde Dr. Hamer zijn ontdekkingen aan de professor en zijn collega’s. Tot zijn enorme ontgoocheling kreeg hij een ultimatum: zijn ontdekkingen ontkennen of het ziekenhuis verlaten. Middeleeuws zo leek het. Dr. Hamer kon zijn werk niet verloochenen en is toen vertrokken. Hij zette zijn studie van de Nieuwe Geneeskunde voort.

Dr. Hamer kon bewijzen dat de psyche, hersenen en het betreffende orgaan altijd samenwerken met een specifiek doel: het lichaam te ondersteunen tijdens trauma. Zelfs bacteriën en schimmels bleken een heel andere functie te hebben dan wat ons is geleerd. Er is geen sprake van een ‘oorlogsveld’. De strijd van goed en kwaad heeft geen plek in de geneeskunde en zeker niet in ons lichaam. De microben werken ons niet tegen, maar werken voor ons.
Hij vatte de bevindingen van deze ontwikkeling samen in zijn Vijf Biologische Natuurwetten. 


WAT IS ZIEKTE
Wat wij ziekte noemen is in werkelijkheid de genezingsfase van het lichaam, waarbij overbodig weefsel weer afgebroken wordt of in bepaalde plaatsen juist weer opgebouwd moet worden. Nu ervaren wij koorts, pijn, zwelling of jeuk. De heftigheid (intensiteit, duur van het conflict) van het trauma bepaalt de ernst en duur van de ziekteklachten, het verloop van de kanker. Ziekte is zo verkeerd begrepen.

‘De Germaanse Nieuwe Geneeskunde is niet alleen een nieuw paradigma in de geneeskunde, maar ook een nieuw bewustzijn. Het is het besef dat ons organisme een onuitputtelijke creativiteit bezit en opmerkelijke zelfgenezende capaciteiten. Het is de erkenning dat elke lichaamscel is uitgerust met een biologische wijsheid, die wij met alle levende wezens delen.

Dankzij de ontdekkingen van Dr. Ryke Geerd Hamer kunnen we ons nu eindelijk bevrijden van de angst voor ziekte, de angst voor kanker, de angst voor bacteriën en virussen. Wij kunnen nu de biologische betekenis van ziektesymptomen begrijpen en leren het proces te ondersteunen in plaats van het te bevechten of te verstoren.’*

UITGEBREIDE STUDIE IN DE GERMAANSE NIEUWE GENEESKUNDE!

Deze studie is voor iedereen toegankelijk. Zoals Dr. Hamer zegt, “Leer de GNM voordat  u ziek wordt om angst en paniek te voorkomen.” Een grondig begrip van onze klachten is essentieel vooral bij zware genezende symptomen. Kennis van de GNM is ook bijzonder nuttig voor mensen die in de gezondheidszorg werken, voor therapeuten en coaches. Er zijn namelijk situaties waarbij het oplossen van een conflict absoluut ongewenst is en tragische gevolgen heeft. Er wordt veel nadruk gelegd op de theorie, maar er is ook ruimte voor praktijk ervaringen, casuïstiek en discussie.

Het is mogelijk om de dagen afzonderlijk te volgen. De eerste zondag is echter verplicht gezien het belang van de basiskennis. Wij beginnen de ochtend met de introductie en verdieping van de Vijf Biologische Natuurwetten. Een uitgebreide beschrijving van de studie is te krijgen op aanvraag.

DATA: Zondag 1 oktober, 15 oktober, 19 november, 3 december en 14 januari, 28 januari , 11 februari 2018

TIJD: 10:00 uur – 17:00 uur

PLAATS: Centrum Lumos, Rijksweg 142, 9423 PA Hoogersmilde, Drenthe
Mogelijkheid tot overnachten bij bijtijdse aanmelding.

AANMELDING en informatie via j.y.kersten@gmail.com of info@centrumlumos.nl
KOSTEN: € 395 voor de volledige studie, € 65 voor afzonderlijke studiedagen
Betaling contant.

MEER INFORMATIE
De website van Dr. Caroline Markolin verschaft veel informatie, onder meer op basis van gratis films. Kijk bij http://learninggnm.com/documents/videos.html  Begin bij de ‘Five Biological Laws’.

De 5 Biologische Natuurwetten van David Munnich in het Duits met Engelse ondertiteling

https://www.youtube.com/watch?v=Z57uBCcOdvI

De studie wordt gegeven door Joanne Kersten, (1952). Het tragische lot van kankerpatiëntjes tijdens haar verpleegkundige studie in de jaren ‘70’ was voor haar de aanleiding tot het stellen van veel vragen, het begin van een ware zoektocht naar de essentie van ziekte en genezing. Het baanbrekend werk van Dr. Hamer was het antwoord. Joanne studeert en doceert de GNM onder leiding van Dr. Caroline Markolin sinds 2009. Haar ‘events’ zijn te bezichtigen op de website. Zij is tevens eigenaar van Natuurvoeding ’t Hofje te Kampen.


Bron: www.learningGNM.com