zondag 10 september 2017

Snelle Tracking, Verplichte Vaccinatie Terwijl de Regering en Media Wetenschappers Muilkorven / 9 september 2017 door Edward Morgan

Snelle Tracking, Verplichte Vaccinatie Terwijl de Regering en Media Wetenschappers Muilkorven
9 september 2017 door Edward Morgan


Door Robert F. Kennedy, Jr.

Met hun rug naar het mensenrechtenbeginsel van vrijwillige geïnformeerde toestemming die in de Neurenberg-code na de Tweede Wereldoorlog is herdacht, duwen gezondheidsautoriteiten in Frankrijk en Italië onwillekeurige vaccinatiemandaten voor schoolgaande kinderen erdoor. In Italië zijn miljoenen Italianen sinds juni aan het demonstreren  tegen de inbreuk op ouderlijke rechten.

Op 28 juli stemden de Italiaanse wetgevers van de industrie 296-92 voor een ​​wet ‘die overal op past’ 5) die meerdere doses van tien vaccins voor voorschoolse kinderen tot en met tieners verplicht, waarbij stevige boetes worden opgelegd voor ouders die daar niet aan voldoen. Hoofdstroommedia in zowel Italië als de VS negeerde de recordprotesten tegen medische dwang.

Vaccins zijn big business, en het nieuwe vaccinmandaat zorgt voor de continue stroom van voordelen voor de industrie van 32 miljard dollar ondanks het afnemende vertrouwen van het  publiek in vaccinveiligheid.

Waarom Italië? En waarom nu? Italië's farmaceutische sector is een van de grootste ter wereld. Vaccins zijn big business, en het nieuwe vaccinmandaat zorgt voor de continue winststroom voor de industrie van 32 miljard dollar ondanks de stabiele erosie van het vertrouwen van het publiek in vaccinveiligheid. Een recente enquête  vond wijdverspreide twijfels onder de Italiaanse en de Franse burgers over het belang en de veiligheid van vaccins.

Een waterval van recente wetenschappelijke studies heeft de opkomst van nieuwe vaccingerelateerde auto-immuunziekten en de inferieure gezondheidsstatus van gevaccineerde versus niet-gevaccineerde kinderen beschreven. Bovendien hebben een reeks van  films, nieuwsberichten- en overheidsonderzoek een wijdverbreide corruptie onder vaccinaire regelgevers blootgelegd, de inspanningen van de overheid om ernstige vaccingerelateerde bijwerkingen te verbergen en intimidatie van wetenschappers die gegevens verspreiden die in strijd zijn met de oude opvatting dat alle vaccins altijd veilig zijn voor alle kinderen.

Dood de boodschapper


Een belangrijke studie, die vroeg in 2017 werd gepubliceerd in het International Journal of Vaccines and Vaccination van twee hooggeplaatste Italiaanse wetenschappers, zorgt voor alarmerende nieuwe vragen over kwaliteitscontrole door vaccinfabrikanten met implicaties voor het vaccinveiligheidsdebat. (Het World Mercury Project heeft hier) de studie samengevat.) In samenwerking met de fysicus Antonietta Gatti en apotheker Stefano Montanari bleek de bijna universele aanwezigheid in vaccins van "micro-, sub-micro- en nano-anorganische vreemde organismen" en "rommel" -bestanddelen die niet in de inhoudsopgave zijn aangegeven.

In elk menselijk vaccin vonden Gatti en Montanari een grote vervuiling, met inbegrip van kleine deeltjes lood of roestvrij staal in alle geanalyseerde vaccinemonsters; chroom over de helft (25/44); wolfraam in bijna een vijfde (8/44); en vele andere soorten metallische deeltjes.

In een redelijke wereld zou het schokkende vaststellen dat vaccins op grote schaal besmet zijn met zware metalen deeltjes nieuws zijn, en de twee onderzoekers die de verontreiniging hebben ontdekt, zouden worden beschouwd als ijverige wetenschappers die zich inzetten voor de verbetering van vaccinveiligheid. In plaats daarvan zijn drs. Gatti en Montanari doelen geworden voor hevige bedreigingen op Facebook. Beschuldigden ontkennen hun nauwkeurige laboratoriumwerk als "pseudowetenschap" en roepen op dat de twee wetenschappers worden geslagen totdat ze bloeden, "punched", "kicked" en "taken out of commission" tot ze "begrijpen dat ze stil moeten zijn."

Een leger van farmaceutische industrie trollen en bloggers heeft de slecht geschudde tijdschriftredacteur gedwongen om de studie te ‘ontpubliceren’ die werd gepubliceerd na een streng peer review proces. Hoewel deze tactieken erin geslaagd zijn om de redacteur neer te zetten als een kletskous, staat het artikel. Gatti en Montanari geloven zo sterk in de integriteit van hun bevindingen dat zij hebben bekendgemaakt dat zij een proces zullen starten als het tijdschrift het artikel niet plaatst.

Ondanks de passie van hun aanvallen, hebben industriële bloggers hard gewerkt om inhoudelijke fouten te vinden bij Gatti / Montanari's methodologieën. Een perschef, Guido Silvestri, werkzaam in een vaccinecentrum in Atlanta, nam een ​​schokkende schot in de Gatti-Montanari studie over Italiaans Facebook door een negentiende-eeuwse wet van de chemie, genaamd Avogadro's wet, te gebruiken. Silvestri heeft de wet van Avogadro verkeerd geïnterpreteerd, die alleen van toepassing is op gassen en kan geen nanodeeltjes berekenen. Volgens drs. Gatti en Montanari, vergiste de medische dokter "zich bij 13 opdrachten van belang (?), maar begreep zijn eigen fout niet eens."

Gatti en Montanari geloven dat het immuunsysteem permanent wordt beschadigd door deze samengestelde deeltjes, die een "grotere verbinding vormen die niet biologisch afbreekbaar is en kan leiden tot nadelige effecten", met inbegrip van zowel directe als uitgestelde auto-immuunproblemen.

Waarom de studie van verontreiniging van vaccins belangrijk is


Gatti en Montanari werken in de opkomende gebieden van nanopathologie en nanotoxicologie. De twee onderzoekers hebben  in de vroege jaren 2000 de term nanopathology gemeen nadat ze nanodeeltjes gevonden hebben (deeltjes kleiner dan 100 nanometer in omvang) die "veel meer ernstige [gezondheidseffecten]" veroorzaken dan grotere deeltjes. Zoals ze verklaren, maakt de minuutgrootte het "extreem makkelijk" voor de deeltjes om het weefsel van het lichaam binnen te dringen.

Drs. Gatti en Montanari gebruikten de ultramoderne elektronenmicroscooptechnologie om fysisch anorganische, deeltjesverontreinigingen in vaccins te onderzoeken en hun chemische samenstelling te identificeren. Zij beoordeelden 44 vaccins die in Italië en Frankrijk zijn vervaardigd (43 menselijke vaccins en één veterinair vaccin), voor pijn om verschillende soorten, groepen en jaren van productie te omvatten. In elk menselijk vaccin vonden Gatti en Montanari een brede vervuiling, met inbegrip van kleine deeltjes lood of roestvrij staal in alle geanalyseerde vaccinemonsters; chroom over de helft (25/44); wolfraam in bijna een vijfde (8/44); en vele andere soorten metallische deeltjes.

Ironisch genoeg is het enkele veterinaire vaccin getest als "schoon", het bewijst dat het mogelijk is een vuilnisvrij vaccin te vervaardigen. Gatti en Montanari geloven dat het ongerepte varkensvaccin een eerbetoon is aan ham, een heilig culinair en landbouwproduct in Italië. Boeren van slachtvarkens, op de hoogte dat aluminium toevoegingen in vaccins hun vlees schaden, hadden genoeg klachten om succesvol te lobbyen voor niet verontreinigende veterinaire vaccins.

Een van de meest ontnuchterende bevindingen van de studie was de waarneming van "organische anorganische composieten" die een "nano-bio-interactie" tussen de anorganische deeltjesmassa en de organische (eiwit) vaccinecomponenten vertegenwoordigen. Gatti en Montanari geloven dat het immuunsysteem permanent wordt beschadigd door deze samengestelde deeltjes, die een "grotere verbinding vormen die niet biologisch afbreekbaar is en kan leiden tot nadelige effecten", met inbegrip van zowel directe als uitgestelde auto-immuunproblemen.

De vragen die we moeten stellen


Dr. Gatti heeft verschillende hypothesen overwogen over de oorsprong van de vaccinverontreiniging, waaronder slordige  protocollen in het productieproces. Volgens Gatti, "De faciliteiten moeten echt schoon zijn om ervoor te zorgen dat stof en vervuilers hun weg niet vinden naar de vaccins. Als de laboratoria geen goed filtersysteem hebben, dan is dit soort vervuiling heel goed mogelijk. En helaas, er is geen regelgeving die fabrikanten verplicht om dit soort kwaliteitscontrole te doen, hoewel de fabrikanten weten dat er iets mis is. 'Kortom, de fabrikanten hebben geen behoefte meer geld aan kwaliteitscontrole te besteden.’

Gatti en Montanari zien een dringende behoefte aan meer studies over de samenhang tussen het puin en ongunstige bijwerkingen. "We weten nog steeds niet of de soorten bijwerkingen die voortvloeien uit vaccins het gevolg zijn van de aluminium adjuvantia of de nano-bio interacties of iets anders. Daarom is het zo belangrijk om de effecten van de nano-bio materialen in het bloed en lichaam te bestuderen. "

Blootstelling via injectie is bekend om toxiciteitsreacties in vergelijking met inademing of inname. Uit een studie bij muizen bleek dat de blootstellingsroute een cruciale factor was die de toxiciteit beïnvloedde en dat oraal toegediende verbindingen een "vermindering van de toxiciteit ... vergeleken met de injectieweg" vertoonden. "Wetenschappers zijn het erover eens dat" op metaal gebaseerde nanodeeltjes kunnen omzetten naar weefsels " naar de mening van Gatti en Montanari, als ze het lichaam via de injectie binnengaan, "blijven ze daar voor altijd."

Een ander punt is dat het spervuur van toxische adjuvantia en ingrediënten in vaccins,( waaronder aluminium en thimerosal, formaldehyde, antibiotica en adjuvantsystemen  die squalen en polysorbaat 80 omvatten) "een synergistische werking hebben, waardoor ... hun agressieve potentieel vergroot". Toxicologen weten dat, met toxines, één plus één zelden gelijk aan twee, maar in de woorden van Dr. Gatti, "altijd een hoger getal."

Ten slotte merkt Dr. Gatti op dat "de verontreinigingen misschien niet homogeen verdeeld worden binnen een bepaalde groep vaccins. Bijvoorbeeld, de bodem van de partij kan meer vervuild zijn dan de top, die kan verklaren waarom sommige mensen geen reacties hebben en andere mensen wel. "

Drs. Gatti en Montanari beschrijven een aantal onderzoeksonderwerpen die de basis dienen van serieuze inspanningen om de veiligheid van vaccins te verbeteren:

- Betekenisvolle studie van de nadelige gezondheidseffecten van aluminiumadjuvantia
- Analyseer de hersenen van de zuigelingen die onmiddellijk na de vaccinatie sterven
- Controleer nog steeds micro- en nanodeeltjesverontreiniging in nieuwe en bestaande vaccins
- Voer diermodelstudies uit om de effecten van micro- en nanodeeltjesverontreiniging te beoordelen
- Beoordeel het injectieproces zelf, gezien het gebruik van metallische spuiten gepolijst met wolfraamcarbide, dat een metallisch residu kan achterlaten

... het spervuur van giftige toevoegingen en ingrediënten in vaccins (waaronder aluminium en thimerosal, formaldehyde, antibiotica en "adjuvantsystemen" waarbij squaleen en polysorbaat 80 betrokken zijn) hebben dus een synergistische werking. . .en vergroten hun agressieve potentieel

Volg het geld


Helaas, in Italië, zoals in de Verenigde Staten, worden serieuze studies van vaccinveiligheid geconfronteerd met bijna onoverkomelijke tegenwind. De minister van Volksgezondheid van Italië, Beatrice Lorenzin, heeft expliciet onderzoek naar nanodeeltjes in vaccins "verboden". Lorenzin duwde agressief de passage van de wet die de vaccins van kinderen voorzag, weg, Lorenzin, een voormalig journalist, heeft geen formele opleiding buiten gewone middelbare school. Gatti en Montanari wijzen erop dat ze geen kennis heeft van chemie of biologie. Ze voegen eraan toe: 'Als je het nanopartikelonderzoek naar haar noemt, word ze boos.' Volgens de twee onderzoekers begrijpt Lorenzin de wetenschap niet, maar ze begrijpt geld "en vertrouwt op begeleiding van dr. Ranieri Guerra, directeur-generaal voor preventie van het ministerie van gezondheid. Guerra diende in de raad van de Smith Kline Foundation van Italië. De Smith Kline Foundation ontvangt financiële steun van de oprichter GlaxoSmithKline (GSK). Consumentenbevoorrechte organisaties en wetgevers in Italië hebben Guerra hard bekritiseerdvoor belangenconflicten.


Een jaar voor het doorlopen van het nieuwe vaccinmandaat bleek dat een nieuwsbericht van april 2016 24) aangaf dat GSK-Italië zijn vaccinportefeuille "verdubbelde" en "1 miljard euro in Italië winst." Het medicijnbedrijf tracht een vaccinonderzoek op te zetten en ontwikkelingshub in Siena en een productiecentrale voor vaccins in Rosia. Het artikel citeerde de wereldwijde president van GSK Vaccines, die de GSK's vaccinetak gekenmerkt heeft als een "motor van innovatie" en garantie voor de duurzaamheid van de onderneming op lange termijn. Dezelfde GSK-uitvoerende macht beschrijft de centrale rol van Italië als een vaccinonderzoek en productiehub als 'een niet onbelangrijke stap' in de richting van verdere 'vooruitgang' in de vaccinemarkt.

Italiaanse ambtenaren zijn historisch belangrijke aanhangers geweest van agressief vaccinebeleid. In 2009-2010 kocht de Italiaanse regering (via de belastingbetalers) 24 miljoen vogelgriepvaccins die nooit werden gebruikt. De ongebruikte vaccins werden weggegooid, maar, zegt Dr. Montanari, "de bedrijven hebben veel geld gemaakt." In deze situatie die een "flop" is meldde de Italiaanse krant La Repubblica dat het land de zak voor de kost ging houden van de ongebruikte vaccins terwijl de schijnbare "pandemie" verdampt in dunne lucht.

Dr. Montanari beschouwt de nieuwe vaccinewet als een sociaal en medisch experiment: "De overheid en de farmaceutische industrie willen zien wat er gebeurt als 60 miljoen mensen gedwongen worden te vaccineren."


Schrijf u in voor gratis nieuws en updates van Robert F. Kennedy, Jr. en het World Mercury Project. Uw donatie zal ons helpen in onze inspanningen.vertaling: Maria