zaterdag 26 augustus 2017

Slank-zoetjes..? Ze maken je juist dikker..!! / 2017 © WantToKnow.nl/be / Door GuidoJ. / 26 augustus 2017


 Slank-zoetjes..? Ze maken je juist dikker..!!
2017 © WantToKnow.nl/be
(Bron: Canadian Medical Association Journal, 2017; 189: e929)x

Ben jij nog steeds zo’n ‘believer’? Een gebruiker van al die kunstmatige zoetjes.. In het geloof, dat wanneer je de suiker uit je koffie en thee maar weglaat, je gewicht verliest..?  Kun je dan ook geloven, dat uit veel onderzoek blijkt, dat feitelijk precies het TEGENOVERGESTELDE gebeurt..? Dat je dus per saldo gewicht gaat toevoegen, als een direct gevolg van het gebruik van die ‘zoetjes’..? En dat de chemische structuur van deze zoetjes er ook voor zorgt dat het risico op diabetes (jawel, suikerziekte..!), hoge bloeddruk en hartfalen significant toeneemt..? Volgens onderzoekers van de Universiteit van Manitoba, zorgen kunstmatige zoetjes als aspartaam, sucralose en vele andere uitvoeringen ervoor, dat ons metabolisme of stofwisseling sterk wordt beïnvloedt.

Maar de gevolgen van het gebruik van kunstmatig zoetstoffen, blijft niet beperkt tot alleen deze zoetjes. Al die calorie-arme frisdranken, die gezoet zijn met dezelfde soort chemische zoetstoffen, blijken exact dezelfde reactie te veroorzaken in het lichaam. Wat er gebeurt, is dat onze darmflora en onze eetlust direct beïnvloedt, zo blijkt uit onderzoek dat de wetenschappers van de Universiteit van Manitoba verrichten. Zij uitvoerden. In een PEER-review-studie, waarin zij 37 studies bekeken, waarin meer dan 400.000 mensen betrokken waren, die ‘zoetjes’ gebruikten op het moment van onderzoek, bleek het volgende:

Bijna alle onderzochten VERLOREN GEEN LICHAAMSGEWICHT, en bij de studies die langer dan 10 jaar duurden, bleek zelfs dat deze mensen een GEWICHTSTOENAME vertoonden..! Ook bleken alle onderzochten een grotere aanleg te hebben voor obesitas, hoge bloeddruk, diabetes en hartfalen. En dat allemaal vergeleken met testgroepen, die GEEN CHEMISCHE ZOETJES gebruikten. Het is dus in één woord schandalig dat onze wetgevers, onze voedsel- en warenautoriteiten hier volstrekt NIETS aan doen. Het gaat dus niet alleen om de valse claim, dat de zoetjes ‘slank’ maken, doordat ze zorgen dat je minder suiker binnen krijgt. Nee, het gaat vooral om de lichamelijk schade die deze rotzooi (laten we het zo maar noemen voor het gemak..!) aan het lichaam kan aanbrengen.

Volgens de leider van het universitaire onderzoek, prof. dr. Ryan Zarychanski, is het ongelooflijk dat er zo weinig onderzoek wordt gedaan naar de veiligheid, of beter: de ONVEILIGHEID van deze rommel. Het is in ieder geval duidelijk, dat mensen héél voorzichtig moeten zijn met deze suikervervangers, waarbij het aan te raden is, om deze chemische zoetstoffen helemaal NIET te gebruiken.. Volgens Zarychanski is een volgende stap, het onderzoeken van de effecten van deze chemische middelen op de ongeboren mens, via de inname van deze stoffen door de moeder..

Gevaarlijk? Maak je niet dik, aspartaam blijkt steeds
 meer trendy te worden . Lekker zo’n rosébiertje..!
Het lichaam wordt in de maling genomen..
Dat is waar het feitelijk op neer komt. Zoet-signalen bereiken het lichaam, via ons spijsverteringskanaal en het lichaam reageert, preciés zoals het op échte natuurlijke suikers reageert. Dit zou al een teken aan de wand moeten zijn, voor nuchter-denkende mensen, want dit is ook wat de wetenschappelijke studies, keer op keer aantonen. Logisch toch? Al in 1988 toonden klinische studies aan, dat het toevoegen van saccharine aan het drinkwater van ratten, hun drang naar voedsel aanmerkelijk stimuleerde. De beesten bleken 15% meer voedsel te gaan eten, dan ratten die deze stof niet in hun drinkwater hadden gekregen.


Datzelfde jaar bleek uit een onderzoek van de Universiteit van Leeds, dat HETZELFDE BIJ MENSEN GEBEURT..! Vergelijkend onderzoek toonde keihard aan, dat kunstmatige zoetstoffen de eetlust bij mensen bevordert.!  Ze gaan dus meer eten en daardoor worden ze.. zwaarder. Dus ‘zoetjes’ maken je dik..! Waarom dit is, is inmiddels ook duidelijk. De natuurlijke zoetstoffen hebben de energetische en gevoelsmatige component gekoppeld. Dit betekent dat het lichaam krijgt (energie) wat het waarneemt (gevoel). En bij die chemische zoetstofrommel is dat dus niet het geval..!!

Of in medisch-wetenschappelijke termen kunnen we dit bij monde van professor Susan Swithers van Purdue University.als volgt omschrijven: “De kunstmatige zoetstoffen brengen fundamentele, homeostatisch-psychologische processen in de war, doordat het lichaam van jongsaf heeft geleerd, dat een zoete smaak van voedsel, is gekoppeld aan de calorische voedingswaarden ervan.” En ja, dat betekent dus dat zoetstoffen een stevige invloed hebben op de hersenen. Dit bleek uit MRI-onderzoek, dat in 2008 werd verricht op mensen, die kunstmatige zoetstoffen hadden gegeten en gewone (riet- of biet)suiker. Beide zoet-stoffen (kunstmatig en natuurlijk) triggerden totaal andere hersengebieden. Volgens Susan Swithers is dit toe te schrijven aan de ‘feel-good’-stof Dopamine, die we in ons lichaam zelf aanmaken. Deze zou vrijkomen als we échte suiker innemen.