vrijdag 24 maart 2017

Smart Tv? Smart voor wie dan..? / 24 maart 2017 / Door GuidoJ.

Smart Tv? Smart voor wie dan..?
24 maart 2017 / Door GuidoJ.Eén van de aanbevelingen die privacydeskundigen Kristina Irion en Natali Helberger van de UvA doen in hun onderzoek (HIER) gepubliceerd in het tijdschrift: Telecommunications Policy, is dat beleidsmakers in Nederland en Europa meer moeten doen om de privacy van mediagebruikers te beschermen. En dit niet volledig overlaten aan de wetgeving en instanties op het gebied van gegevensbescherming. Irion en Helberger wijzen in hun onderzoek op de problemen die het gebruik van Smart TV’s met zich meebrengen aangaande de bescherming van de privacy en van gegevens.

Prof. Natali Helberger en Kristina Irion (UvA)
In feite is het volledig vergelijkbaar met aanwezig zijn op het internet, waarbij de aangesloten apparatuur, net als Smart Tv’s het mogelijk maken, gedrag van kijkers on- en offline te volgen. Daarbij is het ook en vrij simpel mogelijk, informatie over hun sociale achtergrond, gewoonten en kijkvoorkeuren door te geven aan derden. De Smart TV-sector ontwikkelt zich snel en aanbieders en fabrikanten proberen maximaal te profiteren van de persoonlijke gegevens van kijkers. Uit het verzameld materiaal blijkt hoe Smart TV’s nu al privacygevoelige informatie doorspelen.

Zo zijn er gevallen gemeld waarin TV’s informatie over het kijkgedrag doorgeven aan de fabrikant of al dan niet onbedoeld, kunnen meeluisteren tijdens privégesprekken. De onderzoekers beoordeelden ook onderzoeken die de autoriteiten in Duitsland en Nederland uitvoerden naar privacyschendingen. ”Zo worden consumenten onvoldoende geïnformeerd door fabrikanten en aanbieders en wordt hun privacy geschonden door de standaardinstellingen van Smart TV’s,” zegt Irion, senior onderzoeker bij het Instituut voor Informatierecht van de UvA.